مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE) | سال:1382 | دوره:21 | شماره:3

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  298
 • صفحه پایان: 

  309
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

سابقه و هدف: مرحله آماده سازی کانال، وقت گیرترین و مشکل ترین مرحله در درمان کانال ریشه می‌باشد. این مرحله بویژه در کانال‌های باریک و خمیده همواره مشکلاتی را برای دانشجویان، دندانپزشکان عمومی و حتی متخصصین اندودانتیکس ایجاد می‌کند. خطای عمده در این نوع کانال‌ها گشاد کردن بیش از حد کانال می‌باشد. هدف از این تحقیق مقایسه میزان جابجایی کانال‌های خمیده به دنبال استفاده از فایل‌های نیکل تیتانیوم و استنلس استیل می‌باشد.مواد و روشها: جهت این کار از تکنیک آماده سازی Passive Step-Back به همراه دو حرکت Filing و Watch-winding بر روی بلوک‌های آکریلی دارای کانالهای با خمیدگی تدریجی 40 درجه استفاده شده است. میزان برداشت از سطوح داخلی و خارجی خمیدگی کانال‌ها در 11 سطح تا 10 میلیمتر بالای اپکس (محل شروع خمیدگی) مورد ارزیابی قرار گرفت و از نظر آماری توسط آنالیز واریانس یکطرفه Kruskal-Wallis بررسی شد.یافته‌ها: آماده سازی کانال با فایل‌های نیکل تیتانیوم (NT) بطور معنی‌داری با فایل‌های استینلس استیل (SS) تفاوت داشت(P<0.05)  و فایل‌های (NT) در مجموع میزان برداشت کمتری نسبت به فایل‌های (SS) داشته و با جابجایی کمتر مسیر کانال آماده سازی مناسب تری را ایجاد نمودند.نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که جهت آماده سازی مناسب کانال‌های خمیده استفاده از فایل‌های (NT) در ترکیبی از حرکات filling و Watch-winding در 3/1 اپیکالی این کانال‌ها و نیز کاربرد فایل‌های (SS) با حرکت anticurvature در 3/2 تاجی کانال مفیدتر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  310
 • صفحه پایان: 

  318
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

سابقه و هدف: برنامه‌ریزی جهت ارتقا سطح سلامت و بهداشت دهان و دندان افراد جامعه به داشتن اطلاعات کافی در مورد وضعیت آن جمعیت منوط می‌باشد. بررسی شیوع پوسیدگی دندانی، وضعیت پریودنشیوم و تعیین نیازهای درمانی به ما کمک می‌کند تا به کمک یک برنامه‌ریزی صحیح و با بکارگیری اقدامات درمانی و پیشگیری، به حفظ سلامت جامعه کمک کرده، از صرف هزینه‌های بیهوده جلوگیری نمائیم. با توجه به اینکه ناشنوایان از نظر فراگیری دستورات بهداشتی دچار مشکل می‌باشند و بنظر می‌رسد که بیشتر از افراد سالم در معرض ابتلا به بیماریهای دهان و دندان باشند، این تحقیق با هدف بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان پسر ناشنوای 12 و 15 ساله مراکز آموزشی ناشنوای شهر تهران را در سال تحصیلی 79-1378 انجام گرفت.مواد و روشها: این مطالعه توصیفی بر روی 103 دانش آموز 12 و 15 ساله و از طریق مصاحبه و معاینه انجام گرفت.یافته‌ها: در تحقیق حاضر میانگین DMFT کل، 43/2±69/3 درصد افراد بدون پوسیدگی 10% بدست آمد. در جمعیت 12 ساله 37.5% و در جمعیت 15 ساله %5/37 لثه‌ها سالم بوده، بیشترین مشکل لثه در 12 ساله‌ها بصورت خونریزی از لثه و در 15 ساله‌ها وجود جرم بوده است. از نظر نیازهای درمانی، 92% افراد مورد مطالعه به نوعی درمان دندانپزشکی نیازمند بودند بطوری که در دهان 5/87% افراد 12 ساله و 2/87% افراد 15 ساله حداقل یک دندان به پرکردگی یک سطحی نیاز داشت. در ضمن 64% افراد به آموزش بهداشت و 33% به آموزش بهداشت توام با جرم گیری نیاز داشتند.نتیجه‌گیری: میزان پوسیدگی و نیازهای درمانی کودکان ناشنوا، بیش از دیگر همسالان ایشان می باشد و این قشر از اجتماع بدلیل ناتوانی در فراگیری عادی دستورات بهداشتی، نیازمند توجه بیش از پیش دندانپزشکان و مسوولین مربوطه در اجرای برنامه‌های پیشگیری و درمانی می‌باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 94 استناد 1 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  319
 • صفحه پایان: 

  325
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  313
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

سابقه و هدف: هدف از انجام این تحقیق، مقایسه استحکام باند برشی کامپوزیت به مینا با استفاده از باند مینایی، سیستمهای چسبنده یک مرحله‌ای، دو مرحله‌ای و بدون باندینگ می‌باشد.مواد و روشها: در این تحقیق پنج نوع رزین چسبنده شامل باند مینایی Southern Dental Industries (SDI)،ETCH & PRIME 3.0  یک مرحله‌ای EXCITE SINGLE BOND, PRIME & BOND, (دو مرحله‌ای) و یک گروه بدون باند مورد ارزیابی قرار گرفتند. 60 دندان پرمولر انسانی به طور تصادفی به شش گروه 10 تایی تقسیم شدند. سطوح باکالی کلیه دندانها توسط دیسک الماسی بدون اکسپوز شدن عاج صاف گردید. در تمامی گروهها به جز گروه ETCH & PRIME 3.0، دندانها توسط اسید فسفریک 37% به مدت 15 ثانیه اچ شده، توسط پوآر آب و هوا به مدت 10 ثانیه شسته شدند. سپس از هر سیستم باندینگ طبق دستور کارخانه استفاده شد. کامپوزیت رزین Heliomolar توسط قالب پلاستیکی به قطر 8/3 میلی متر و ارتفاع 2 میلی متر روی سطوحی که قبلا باند زده شده بود، قرار داده شد. استوانه کامپوزیتی از چهار جهت و از هر جهت به مدت 40 ثانیه با دستگاه نور داده شد. نمونه‌ها به مدت یک هفته در درجه حرارت اتاق، داخل آب نگهداری شدند. در نهایت استحکام برشی باند هر نمونه توسط دستگاه universal testing machine (3710_016) Instron اندازه گیری شد. نتایج توسط آزمونهای ANOVA یک طرفه و TUKEY آنالیز شدند.یافته‌ها: میانگین استحکام برشی باند در محدوده 8.17±1.97 مگاپاسکال برای گروه بدون باند، تا 99/4±22/19 مگاباسکال برای باند مینایی SDI بود. میانگین استحکام باند برشی گروه بدون باندینگ به میزان قابل توجهی از بقیه گروهها کمتر بود. میانگین استحکام برشی باند مینایی SDI تفاوت قابل ملاحظه‌ای با میانگین استحکام باند برشی prime & bond نشان می‌داد، ولی اختلاف سایر گروه ها با هم و همچنین با باند مینایی SDI از لحاظ آماری معنی‌دار نبود.نتیجه‌گیری: استحکام باند مینایی بیشتر از سایر مواد باندینگ می‌باشد. عدم استفاده از باندینگ به میزان قابل توجهی استحکام باند را کاهش می‌دهد. استحکام باند مواد چسبنده یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای تفاوت معنی‌داری را نشان نمی‌دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 313

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  326
 • صفحه پایان: 

  337
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

سابقه و هدف: درمان موفق ریشه به حذف کامل باکتری‌ها و دبری‌ها از سیستم کانال ریشه و شکل دهی مناسب در پر کردن کانال بستگی دارد. بدنبال قرار گرفتن فایل در کانال‌های انحنا دار ریشه نیروهایی در آن شکل می‌گیرند که تمایل دارند وسیله را مستقیم کنند. این امر موجب برداشتن عاج زیادی از بخش خارجی انحنا کانال می‌شود. آنگاه پدیده‌ای بنام جابجایی اپیکالی روی می‌دهد. هدف از این مطالعه مقایسه اندازه گیری‌های انجام شده به دو روش از میزان جابجایی اپیکالی ایجاد شده بدنبال آماده سازی کانال‌های انحنا دار ریشه انسان با استفاده از سه روش پاکسازی و شکل دهی کانال است.مواد و روشها: مطالعه به روش تجربی و بر روی 45 ریشه کشیده شده دندان انسان با انحنا 20 تا 43 درجه انجام شد. ریشه‌ها با استفاده از روش چرخشی (پروفایل) و دو روش دستی (بالانس فورس و استپ بک) آماده سازی گردیدند. سپس با دو روش پروژکت کردن رادیوگرافی اکسپوژر مضاعف و اسکن کردن آنها و اندازه گیری با نرم افزار کامپیوتری از میزان جابجایی ایجاد شده اندازه گیری بعمل آمد.یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق تفاوت معنی‌داری میان میزان جابجایی ایجاد شده در سه روش آماده سازی نشان ندادند (P<0.05) با اینکه اندازه گیری‌های انجام شده با استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری دقیق تر بود، لیکن از نظر آماری تفاوت معنا‌داری میان دو روش اندازه گیری مشاهده نشد (P<0.05).نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد روش آماده سازی استپ بک می‌تواند به اندازه دو روش پروفایل و بالانس فورس در آماده سازی کانال‌های انحنا دار موثر واقع گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  338
 • صفحه پایان: 

  343
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  374
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اینکه آکریل آکروپارس جهت ساخت پروتزهای ثابت موقت در داخل کشور تولید شده است و به دلیل نگرانی از به مخاطره افتادن سلامت پالپ به دلیل گرمازایی بیش از حد مجاز این آکریل و به علاوه به دلیل عدم ارایه نسبت مناسب پودر به مایع توسط کارخانه سازنده، این تحقیق با هدف تعیین نسبت مناسب پودر به مایع آکریل آکروپارس و مقایسه میزان افزایش درجه حرارت داخل اطاقک پالپ بین این آکریل و آکریل Trim II صورت گرفت.مواد و روشها: این تحقیق تحقیقی تجربی است که به صورت invitro بر روی دندانهای کشیده شده پرمولر دوم و مولر دوم سمت چپ بالا با تراش ایده‌آل انجام گرفت. پودر مایع آکریل در آکروپارس با نسبتهای حجمی 8/1 به 1 و 2/2 به 1 مورد استفاده قرار گرفت.یافته‌ها: نتایج بدست آمده نشان دادند که بین افزایش درجه حرارت ایجاد شده در نسبتهای مختلف پودر به مایع آکریل آکروپارس، اختلاف معنی‌داری دیده نمی‌شود ولی افزایش درجه حرارت ایجاد شده به وسیله Trim II،4.6±0.3˚C  و در مورد آکریل آکروپارس 4.5±0.3˚C می‌باشد که این اختلاف افزایش 25% به لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد (P<0.001).نتیجه‌گیری: رستوریشنهای موقتی ساخته شده توسط رزین آکریکلی Trim II بطور مشخصی سبب تغییرات حرارتی کمتری در اتاقک پالپ دندان نسبت به رستوریشنهای ساخته شده توسط رزین آکروپارس می‌شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 374

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  344
 • صفحه پایان: 

  352
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  280
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سابقه و هدف: هدف از انجام این تحقیق، بررسی شیوع موارد Caries Free ((C.F و نیازهای درمانی کودکان 6 ساله در شهرستان خمین می‌باشد. مواد و روشها: جامعه مورد بررسی دانش آموزان 6 ساله شهرستان خمین بودند. در این تحقیق تعداد 713 دانش آموز کلاس اول با روش سیستماتیک خوشه‌ای انتخاب گردیدند. از مجموع این تعداد 485 نفر در مناطق شهری (245 پسر و 240 دختر) و 227 نفر در مناطق روستایی (119 پسر و 108 دختر) ساکن بودند. تحقیق با توجه به ماهیت آن بر اساس توصیفی و از نوع Cross Sectional انجام شد. یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان داد که شیوع موارد C.F در دندانهای شیری 7/18%، در دندانهای دائمی 2/19% و در کل دندانهای شیری و دایمی 18% و در پسران بیشتر از دختران است. میانگین dmft در کل نمونه‌ها برابر 20/4 و میانگین DMFT برابر با 15/0% بود. از نظر نیازهای درمانی بیشترین نیاز درمانی مربوط به پرکردگیهای دو سطحی و به میزان 2/37% بود. در مقایسه میزان شیوع موارد C.F در مناطع روستایی و شهری مشخص شد که درصد افراد فاقد پوسیدگی در شهر (2/19%) بیشتر از مناطق روستایی (2/15%) بوده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق و وجود اختلاف زیاد با استانداردهای جهانی نیاز به خدمات دندانپزشکی پیشگیری و آموزشی در این مناطق کاملا وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 280

دانلود 79 استناد 1 مرجع 5
نویسنده: 

صوابی امید | غنی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  353
 • صفحه پایان: 

  358
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

سابقه و هدف: بر اساس عقیده اکثر محققین، وجود فاصله بین اکلوزالی جهت سلامتی عضلات و بافتهای دهانی و فکی صورت الزامی است. همچنین وجود این فاصله در زیبایی، عملکرد و راحتی نقش بسزایی دارد. هدف از این تحقیق، بررسی تغییرات این فاصله به دنبال افزایش فوری ارتفاع عمودی می‌باشد.مواد و روشها: این مطالعه بر روی 16 نفر از دانشجویان که دارای دندانهای طبیعی و اکلوژن Cl I بودند انجام گرفت. برای هر یک از آنها یک اسپلینت اکلوزالی ساخته شد. فاصله بین اکلوزالی قبل از اسپلینت و بعد از مراحل مختلف استفاده از اسپلینت، با استفاده از TOM گیج اندازه گیری شد. جهت تحلیل نتایج از آزمون آنالیز واریانس و دانکن استفاده شد.یافته‌ها: نتایج نشان دادند که در میزان فاصله بین اکلوزالی قبل و بعد از استفاده از اسپلینت تغییر ایجاد نشده است.نتیجه گیری: این تحقیق مشخص کرد عضلات فکی می‌توانند با افزایش ارتفاع عمودی تطابق پیدا کنند و این تغییرات اثری روی فاصله بین اکلوزالی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  359
 • صفحه پایان: 

  360
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

زمینه و هدف: با توجه به شیوع دنچراستوماتیت در بیمارانی که از پروتز متحرک استفاده می‌کنند و به لحاظ مطالعه در مورد یک شیوه جدید درمانی، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر لاک میکونازول ساخت ایران بر دنچراستوماتیت افراد ساکن در آسایشگاه سالمندان کهریزک طی سال 1378 صورت پذیرفت. مواد و روشها: مطالعه به روش کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 38 بیمار مبتلا به دنچراستوماتیت با میانگین سنی 12±77 که به طور تصادفی در دو گروه تجربی A و کنترل B قرار گرفته بودند انجام شد. تشخیص دنچراستوماتیت با معاینه مخاط کام از نظر اریتم و کشت مثبت کاندیدا در روز پایه صورت گرفت. در روزهای اول و هفتم برای بیماران بر حسب گروه از لاک میکونازول فرموله شده در ایران یا لاک پلاسیو در سطح دنچر استفاده شد. پیگیری بیماران در روزهای 7، 14 و 21 با تهیه نمونه از مخاط کام و سطح دنچر به منظور کشت کاندیدا و بررسی اریتم مخاط کام انجام شد و نتایج با استفاده از آزمون Chi square و آنالیز مرکب استخراج شدند. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که تعداد کلنی کاندیدا در سطح دنچر و مخاط کام در گروه تجربی طی سه مرحله پیگیری کمتر از گروه کنترل بود (P<0.005)، در روز 14 اریتم مخاط کام نیز در گروه تجربی به نحو چشمگیری کاهش یافته بود (P<0.01). هیچگونه عارضه جانبی در طی مراحل درمان با این دارو مشاهده نشد. نتیجه گیری: در این مطالعه با توجه به اثربخشی، سهولت کاربرد و عدم مشاهده عوارض جانبی لاک میکونازول که به منظور انجام این پژوهش برای اولین بار در ایران ساخته شد، می‌توان این دارو را برای درمان دنچراستوماتیت مورد استفاده قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  367
 • صفحه پایان: 

  373
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  242
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

سابقه و هدف: جذام یکی از قدیمی ترین بیماریهای بومی کشور ماست. با اینکه این بیماری معمولا کشنده نمی باشد، به علت ایجاد معلولیت به خصوص در گروه سنی کودکان و نوجوانان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تشخیص این بیماری در مراحل اولیه حائز اهمیت است. چه بسا اگر بیماری به موقع تشخیص و درمان شود در مراحل اولیه متوقف گردیده و شخص بهبود می یابد. این بیماری دارای تظاهرات در صورت و حفره دهان می باشد که می تواند به تشخیص آن کمک نماید. از آنجا که استان قزوین از نظر بروز و شیوع جذام به ترتیب رتبه اول و دوم را در ابتلا به جذام در کشور ما داراست، این مطالعه با هدف بررسی تظاهرات دهانی ـ صورتی در مبتلایان به جذام صورت پذیرفت.مواد و روشها: این مطالعه بصورت توصیفی بر روی 100 نمونه از پرونده های مراجعین به مرکز بهداشت شهید بلندیان و ثبت تظاهرات صورتی ـ دهانی، همچنین اندکس لثه ای این بیماران با مطالعه کلینیکی صورت گرفت.یافته ها: از مجموع 100 بیمار 62 نفر بیمار مرد و 38 نفر زن با محدوده سنی 7 تا 85 سال (میانگین سنی 86/51 سال) بودند که از این تعداد 46 نفر دارای تظاهرات دهانی (بدون اختلاف معنی دار بین انواع جذام) و 57 نفر دارای تظاهرات صورتی ـ که بیشترین میزان دو نوع لپروماتوز (P<0.0026) است، یافت شد. شاخص لثه ای تنها در 36 مرد بیمار مورد ارزیابی قرار گرفت، که از نظر اختلاف معنی داری بین انواع طیف جذام مشاهده نشد.نتیجه گیری: جذام دارای تظاهرات دهانی ـ صورتی عمده ای است که می تواند در تشخیص زودرس آن کمک کننده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 242

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  374
 • صفحه پایان: 

  382
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  447
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

سابقه و هدف: از آنجایی که دندانپزشکان به تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که کارآیی دندانهای طبیعی بسیار بیشتر از دندانهای جایگزین شده می‌باشد، حفظ دندانها با درگیری پالپ کوشش بیشتری را می‌طلبد. در مواردی لزوم استفاده از intra canal medicament محسوس است از جمله در کانالهای با پالپ نکروزه یا دارای ضایعه پری آپیکال و نیز کانالهای مترشحه به خاطر اثرات و خصوصیات مطلوب هیدروکسید کلسیم این ماده پیشنهاد اول جهت داروی پانسمان داخل کانال می‌باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی انتشار یون کلسیم و یون هیدروکسیل از عاج ریشه در هنگام استفاده از خمیر هیدروکسید کلسیم بعنوان داروی پانسمان داخل کانال بود.مواد و روشها: پنجاه و دو دندان تک کاناله تا شماره  60 Filingو تا شماره  110 Flaringشدند و دیفکت های خارجی در سطح 3/1 کرونالی ریشه ایجاد شد. جهت حذف لایه اسمیر از  EDTA 17%استفاده شد. تمام سطح ریشه به جز دیفکت خارجی سیل گردید و دندان ها در نرمال سالین قرار داده شدند.  10دندان بعنوان گروه کنترل انتخاب شدند و پس از 3 روز غلظت یون کلسیم و pH نرمال سالین اندازه گیری شد. 42 دندان دیگر به سه گروه 14 تایی تقسیم شدند (گروه های A،B  و C) پودر هیدروکسید کلسیم با آب مقطر مخلوط شد تا خمیر هیدروکسید کلسیم بدست آید. این خمیر در کانال هر 42 دندان قرار گرفت و غلظت یون کلسیم و pH نرمال سالین بعد از 24 ساعت در گروه A، بعد از 48 ساعت در گروه B و بعد از یک هفته در گروه C اندازه‌گیری شد.یافته‌ها: تفاوت غلظت یون کلسیم و نیز pH بین گروه هایی که پس از 24 ساعت (A)،48  ساعت (B) و یک هفته (C) ارزیابی شدند نسبت به گروه کنترل معنی‌دار بوده، افزایش نشان داد. همچنین تفاوت گروه های A،B  با گروه C نیز در مورد غلظت یون کلسیم و pH  معنی‌دار بود و میزان آنها افزایش داشت و تفاوت غلظت یون کلسیم و pH بین گروههای  Aو B معنی‌دار نبود و افزایش معنی‌داری در آنها مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: هرچه مدت استفاده از هیدروکسید کلسیم در داخل کانال افزایش یابد. میزان یون کلسیم و pH محیط افزایش می‌یابد و به همین خاطر اثرات هیدروکسید کلسیم هم بیشتر ظاهر می‌شود.

آمار یکساله:  

بازدید 447

دانلود 74 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  383
 • صفحه پایان: 

  391
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

سابقه و هدف: استفاده از یک ماده رتروفیل بمنظور سیل آپیکالی در بالا بردن درصد موفقیت جراحی‌های اندودنتیکس امری ضروری می‌باشد. تحقیقات نشان داده‌اند که هیچکدام از موارد موجود خواص یک ماده ایده آل جهت رتروفیل را دارا نمی‌باشند. آمالگام سالیان متوالی بعنوان یک ماده رتروفیل قابل قبول مورد استفاده بوده است. در حال حاضر ماده MTA بعنوان رتروفیل پیشنهاد شده است و مطالعات مختلف برتری آن را بر آمالگام نشان داده است. تاکنون هیچگونه مطالعه انسانی در مورد MTA گزارش نشده است. این تحقیق با هدف مقایسه میزان موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک دو ماده رتروفیل آمالگام و MTA صورت پذیرفت.مواد و روشها: بمنظور مقایسه میزان موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک دو ماده رتروفیل آمالگام و MTA از بیمارانی که طی سه سال متوالی در بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی مشهد جراحی ریشه شده بودند دعوت بعمل آمد و در نهایت 56 بیمار (72 ریشه) مراجعه نموده و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. از این تعداد 51 ریشه و رتروفیل آمالگام و 21 ریشه و رتروفیل MTA  داشتند. در هر دو گروه یک مورد کشیدن دندان بعلت درد و تورم شدید مشاهده شد.یافته‌ها: با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده کلینیکی و رادیوگرافیک در گروه رتروفیل شده با آمالگام 43 ریشه (3/84%) و در گروه رتروفیل شده با MTA 15 ریشه (4/71%) موفقیت مشاهده شدند و عدم موفقی در گروه رتروفیل شده با آمالگام در 3 ریشه (9/5%) و در گروه رتروفیل شده با MTA در 3 ریشه (3/14%)، موارد نامطمئن در گروه رتروفیل شده با آمالگام در 5 ریشه (9.8%) و در گروه رتروفیل شده با MTA در 3 ریشه (14.3%) مشاهده شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از تست  chi-square  نشان داد که از نظر موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک میان دو گروه اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (P>0.05).نتیجه‌گیری: اگرچه تحقیقات چند سال اخیر که بصورت Invitro و یا مطالعه حیوانی بوده است به برتری MTA نسبت به آمالگام بعنوان یک ماده رتروفیل گواهی می‌دهند ولی با توجه به تحقیق انسانی حاضر و درصد موفقیت بالای آمالگام نسبت به موادی که تاکنون جهت رتروفیل بکار برده شده‌اند، به مطالعات گسترده‌تر و با نمونه‌های بیشتر نیاز می‌باشد تا بتوان دو ماده را با یکدیگر مقایسه کرد.  

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 75 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

محمدی امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  392
 • صفحه پایان: 

  400
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

زمینه و هدف: رسیدن به شش کلید اکلوژن نرمال Andrews جز اهداف درمانی هر ارتودنتیستی می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی کلید‌های اکلوژن بر روی کست‌های دندانی 40 نفر با اکلوژن نرمال صورت پذیرفت.مواد و روشها: در این بررسی توصیفی و مقطعی رابطه مولری، وجود فضا بین دندانها و وجود چرخش دندانی مورد ارزیابی قرار گرفت و عمق curve of spee، زوایای angulation و inclination دندانها اندازه گیری گردید.یافته‌ها: نتایج این بررسی نشان دادند، ضمن اینکه کلیدهای اکلوژن نرمال Andrews در نمونه‌های مورد بررسی در این تحقیق وجود دارد، اما اختلاف‌هایی مشاهده می‌شود که عبارتند از: 1ـ میانگین زوایای angulation و inclination تاج بعضی از دندانها مشابه نمونه‌های Andrews نبوده و این اختلاف از نظر آماری ارزشمند می‌باشد 2ـ curve of spee کاملا صاف در هیچ یک از نمونه‌های تحقیق حاضر مشاهده نگردید (5/0 تا 5/2 میلیمتر) 3ـ در بعضی از این نمونه‌ها مختصری فضا (کمتر از 5/0 میلیمتر) در دیستال دندان کانین فک پایین و یا مزیال دندان کانین فک بالا وجود داشت.نتیجه‌گیری: اختلاف‌های مشاهده شده بین نتایج بررسی حاضر و مطالعه Andrews می‌تواند بخاطر تفاوت نژادی دو گروه مورد بررسی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  401
 • صفحه پایان: 

  407
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

سابقه و هدف: کنترل پلاک میکروبی لازمه موفقیت هر گونه درمان در بیماریهای پریودنتال می‌باشد. نحوه انجام آن همواره مورد بحث بوده است. هدف از انجام این تحقیق تعیین و مقایسه میزان کنترل پلاک میکروبی متعاقب آموزش عملی و بیانی مسواک زدن بود. مواد و روشها: تحقیق به روش تجربی و از نوع کارآزمایی بالینی کنترل شده انجام شده، تکنیک آن معاینه، مصاحبه و تکمیل فرم اطلاعاتی بود. تحقیق بر روی 36 نفر از دانشجویان دندانپزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. بیماران از لحاظ سطح بهداشتی هماهنگ شده، سپس عمل پروفیلاکسی برای تمام نمونه‌ها صورت گرفت. نمونه‌ها به 3 گروه تجربی، شاهد مثبت و شاهد منفی تقسیم شدند به گونه‌ای که ایندکس پلاک و ایندکس لثه‌ای 3 گروه از لحاظ آماری برابر باشد. در گروه شاهد مثبت آموزش از طریق نشان دادن پلاک میکروبی و بیان آموزش توسط دانشجوی دندانپزشکی صورت گرفت. آموزش در گروه تجربی متعاقب روش بالا بعلاوه عمل مسواک زدن توسط بیمار تا حذف کامل پلاک میکروبی مشهود بود. به گروه شاهد منفی هیچ آموزشی داده نشد. یافته‌ها: میزان تغییرات پلاک اندکس قبل از آموزش و در بررسی 2 ماه پس از زمان مبنا در هر یک از گروههای شاهد مثبت و تجربی اختلاف آماری معنی‌داری را نشان داد (گروه شاهد مثبت P<0.003، گروه تجربی P<0.002) ولی این میزان تغییرات در گروه شاهد منفی اختلاف آماری معنی‌داری را نشان نداد (P<0.08). مقایسه تغییرات ایندکس پلاک میکروبی بین گروه تجربی و شاهد مثبت پس از طی 2 ماه از زمان مبنا نشانگر نتایج بهتر گروه تجربی نسبت به گروه شاهد مثبت بود که اختلاف این دو از نظر آماری معنی‌دار بود (P<0.002). نتیجه‌گیری: کنترل پلاک میکروبی متعاقب آموزش عملی مسواک زدن در مقایسه با آموزش بیانی آن نتایج بهتری را به همراه داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 90 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  408
 • صفحه پایان: 

  414
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  442
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

سابقه و هدف: انجام یک معالجه ریشه مناسب بر سه اصل تهیه حفره دسترسی، آماده سازی کانال و پر کردگی سه بعدی استوار است. تعیین طول دقیق کانال ریشه و باقی ماندن در محدوده آن در طی معالجه ریشه از اهمیت خاصی برخوردار است. روشهای مختلفی جهت تعیین طول دقیق کانال که نقطه ختم آن (C.D.J)؛ 0.5-1 mm آپکس رادیوگرافی (که یک لندمارک هیستولوژیک است) می‌باشد، وجود دارد. وجود مشکلات متعدد روش رادیوگرافی، دانشمندان را بر آن داشت تا از آپکس یابهای الکترونیکی برای تعیین طول کانال استفاده نمایند. اساس کار آپکس یابهای الکترونیکی بافتهای بدن استوار است. اولین دستگاه الکترونیکی اندازه گیری طول کانال ریشه دندانها توسط Sunada در سال (1962) اختراع شد. اخیرا دستگاههای الکترونیک پیشرفته تری بر اساس Impedance طراحی شده‌اند که نسبت به محلولهای یونیزه حساس نبوده، دقت بیشتری را نسبت به دستگاه های قبلی دارا می‌باشند. دقت تعیین طول کانال توسط دستگاههای الکترونیکی 95-60% گزارش شده است. در این مطالعه به بررسی مقایسه‌ای دقت تعیین طول کانال ریشه دندان توسط Apex-Finder (آپکس یاب) ایرانی با روش رادیوگرافی پرداخته شد. این تحقیق با هدف سنجش قابلیت اعتبار این دستگاه برای جایگزینی و کمک به تکنیک رادیوگرافی صورت پذیرفت.مواد و روشها: این تحقیق یک مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 140 کانال از دندانهای بیماران مراجعه کننده به بخش اندودنتیکس که در شرایط خشک و مرطوب کانال‌ها با وضعیت‌های مختلف پاپ و پری اپیکال تعیین طول و بررسی شده بودند صورت پذیرفت. نتایج با آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون کای دو مورد بررسی قرار گرفتند.یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند که 79.3% طول کانال ها در شرایط خشک و مرطوب توسط (آپکس یاب) A.F در محدوده ±0.5 میلیمتر اندازه رادیوگرافی بود. بنابراین وضعیت خشک و مرطوب بودن کانال در دقت اندازه گیری نقش داشته و در شرایط خشک نسبی دقت اندازه گیری بهتر بود. وضعیت پالپ و پری اپیکال هیچ تاثیری بر دقت دستگاه ندارد. سن، نوع و موقعیت دندان نیز بر دقت دستگاه تاثیری نداشت.نتیجه‌گیری: با توجه به دقت دستگاه A.F ساخت ایران کاربرد آن همواره با سایر روشها و یا به تنهایی در خانمهای باردار، با وضعیت‌های خاص آناتومیکی و بخصوص بیمارانی که مشکلات عدم تعادل عضلانی دارند بسیار سودمند است و استفاده از آن در تعیین طول کانال توصیه می‌گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 442

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  415
 • صفحه پایان: 

  420
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

سابقه و هدف: با وجود پیشرفت‌های اخیر در درمان بیماران بی‌دندان با پروتزهای دندانی، جدا شدن دندانهای مصنوعی از بیس رزینی دنچر یکی از مشکلات اصلی پروتزهای دندانی متحرک می‌باشد. به علاوه جدا شدن دندان از بیش رزینی به عنوان یکی از شایعترین علل شکست پروتزهای متکی بر ایمپلنت‌های Branemark شناخته شده است. با تولید انواع مختلف محصولات دندانپزشکی و از جمله دندانهای مصنوعی و رزین بیس دنچر در داخل کشور، بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها ضروری به نظر می‌رسد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی استحکام اتصال دندانهای آکریلیک ایرانی با آکریل آکروپارس بود.مواد و روشها: مطالعه به روش تجربی آزمایشگاهی انجام شد. 84 دندان کانین آکریلیک از 4 نمونه دندان مصنوعی برلیان، مرجان، سوپر نیوکلار و اروم دنت انتخاب و به 4 گروه تقسیم شدند. دندانهای هر گروه بر روی مدلهای مومی به شکل استوانه قرار گرفتند و طی عملیات مفل گذاری و پخت به رزین آکریلیک آکروپارس متصل گردیدند. نمونه‌ها با دستگاه اینسترون مورد آزمایش قرار گرفتند و نیروی لازم برای جدا شدن دندان از رزین آکریلیک ثبت گردید. برای بررسی نتایج از آنالیز واریانس استفاده شد.یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که دندان برلیان بیشترین استحکام باند را با زرین آکریلیک آکروپارس دارد و این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار بود (P<0.05). ضعیف ترین باند مربوط به دندان سوپرنیوکلار بود.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به نظر می‌رسد استفاده از دندان برلیان امکان جدا شدن دندان از بیس را کاهش می‌دهد. در صورت کاربرد دندانهای سوپرنیوکلار روشهایی جهت افزایش قدرت اتصال دندانها توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  421
 • صفحه پایان: 

  428
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

سابقه و هدف: یکی از مسایلی که در ترمیم دست دندانهای شکسته وجود دارد، شکستن مجدد آنها در همان نقطه قبلی می‌باشد. برای حل این مساله روشهای مختلفی پیشنهاد شده است که این مطالعه با هدف مقایسه میزان موفقیت این روشها انجام گردید.مواد و روشها: روش تحقیق به صورت مداخله‌ای آزمایشگاهی صورت گرفت. در این مطالعه 4 گروه ده تایی از نمونه‌هایی به ابعاد 15×3×70 mm که از آکریل پختنی ساخته شده بودند، تشکیل گردید. در سه گروه نمونه‌ها از وسط شکسته، در محل شکست bevel شدند. محل شکستگی در گروه اول فقط با آکریل فوری ترمیم گردید. در گروه دوم لبه‌های ترمیم به مدت 180 ثانیه به مونومر آغشته شدند. در گروه سوم جهت اچ نمودند، لبه‌ها به مدت 5 ثانیه به کلروفرم آغشته شده، سپس ترمیم گردیدند. سه گروه فوق از نظر استحکام عرضی با گروه چهارم با روش آنالیز واریانس و آزمون t-test مقایسه گردیدند.یافته‌ها: نتایج نشان داد که استحکام عرضی در گروه سوم و چهارم نسبت به گروه اول افزایش یافته ولی فقط در گروه سوم تفاوت، معنی دار بوده و این افزایش استحکام به میزان 97% گروه چهارم بود.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که استفاده از کلروفرم به مدت  5ثانیه باعث بیشترین تقویت آکریل ترمیم نسبت به سایر روشها می‌باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID