نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

AL E RASOUL SOOSAN

نشریه: 

RELIGION & MYSTICISM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6893
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

Despite the fact that there are many existing differences between philosophers and mystics in terms of principles, objectives, and methodologies, Islamic philosophy has been greatly impressive on Islamic mysticism. The scope of impression extends to three areas of ontology; methods of evidencing and conveying mystical findings; and the relation between man and God.In ontology, the main subject and object of Islamic mysticism is recognizing God regarding his names and attributes in order to link His Almighty, and since it relies on personal monism and deems the created world to be a sign of Him and never assumes them to have an independent existence, but it never ignores ontology and provides a philosophical ontological system through philosophical terms. 2- in the field of evidencing and conveying mystical findings, since the mystics' understanding had been intuitive, personal, unable to be conveyed or evidenced, they were usually condemned. But the strives of Ibn Arabi and later mystics by means of evidential reasoning and rational explanation helped Islamic mystics to impersonalize their spiritual and inner findings and could convey to others in a safe way, and as a result address mysticism as a science. By rational explanation of intuitive realities and using philosophical jargon and expressions, the mystic has been inspired by philosophy in a totally mystical content via rational reasoning on mystical findings. 3- regarding human relation with God, there is a lovely relation between creator and creature that causes an aspirational movement toward affinity of the absolute perfection (God) in the inferior level. The theoretical explanation of such a perfection movement and its stages are affected by the philosophical notions of Aristotle, Flotin, and Sohrevardi.

آمار یکساله:  

بازدید 6893

دانلود 912 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ظفرنوایی خسرو

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  107
 • صفحه پایان: 

  120
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  367
 • دانلود: 

  471
چکیده: 

یکی از مفاهیمی که در رفتار انسانی و فراز و نشیب زندگی اجتماعی طی قرون گذشته در هاله ای از ابهام فرو رفته و گرد تشویش بر آن نشسته موضوع خلوت می باشد. در این مقاله تلاش شده تا از طریق بررسی اهمیت و جایگاه خلوت در قرآن کریم، سخنان معصومین (ع) و عرفای بنام اسلامی مرتفع گردد. برابر این پژوهش خلوت دارای جنبه ظاهری و باطنی است که جنبه ظاهری آن به عنوان ابزاری است که سالک در شرایط و مواقع خاص با تجویز شیخ و مرشد و با رعایت اصول شرعیه و با هدف تزکیه نفس و جلا بخشیدن به آینه دل از این امکان بهره می گیرد و جنبه باطنی خلوت که همان تداوم مراقبت و استمرار ذکر و مداومت در تفکر و ترک علایق و بندگی خداوند متعال می باشد.و پرواضح است که آنچه مقصود شرع مقدس است همین حقیقت خلوت و جنبه باطنی آن است که با درست پیمودن مسیر سلوک و طی منازل خلوت ظاهر در حد اعتدال میسر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 367

دانلود 471 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  121
 • صفحه پایان: 

  154
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  849
 • دانلود: 

  703
چکیده: 

نجم الدین رازی، به مثابه یکی از عارفان بنام عصر خویش، در کتاب گران قدرش مرصاد العباد بر احوال انسان از جنبه ها و جهات مختلف، تامل و به سرگذشت بشر در سه مرحله مبدا، معاش و معاد، توجه کرده است. در این نوشته ابتدا به پیوند اندیشه های متن با جهان بینی مولفان اشاره شده تا معلوم شود که آن چه نجم الدین رازی درباره انسان می گوید از جهان بینی عرفانی او سرچشمه گرفته است. از آن پس به مساله دو ساحتی بودن انسان و مباحثی که مولف درباره روح مطرح کرده، نگاهی گذرا افکنده ایم تا دریابیم که او روح را راکب و جسم را مرکوب می داند و از رهگذر تمثیلی گویا نشان می دهد که ارواح آدمیان میان دو انتهای خلوص و آلایش قرار دارد و به یاری این ارواح می توان آنان را در مراتبی، از اعلاترین مرتبه ها که مقام پیامبری است تا نازل ترین آنها که مرتبه منافقی و کافری است، رده بندی کرد. مباحث دیگر این مقاله عبارت اند از: مساله نیازمندی بشر را به هدایت، به استعداد بالقوه بشر برای تحول و تکامل، مراتب معرفت آدمی که عقلی، نظری و شهودی است، انسان در تعامل با انسان های دیگر انسان دوستی شیخ.

آمار یکساله:  

بازدید 849

دانلود 703 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  362
 • دانلود: 

  438
چکیده: 

یکی از جنبه های اجتماعی در عرفان، پیوند معنوی و ازدواج عرفانی است که طرحی جدید برای زندگی خانوادگی به شمار می آید. در عرفان، ازدواج آزمایشی الهی و زمینه ای مناسب برای خودسازی و کسب رضایت خداوند در خدمت به افراد خانواده است. عارف، عشق زمینی را زمینه ای لازم برای رسیدن به عشق الهی می داند و بر اساس قانون محبت و ایثار علاوه بر پایبندی بر احکام شرعی به نوعی رابطه معنوی دست یافته که فرزندانی سعادتمند را نیز تربیت کرده اند. در این مقاله نمونه هایی مستند از زندگی خانوادگی عارفانه ارایه گردیده تا اثبات شود که عرفان به ازدواج اصالت داده و نظریه ای جالب برای روابط خانوادگی دارد. با این الگو می توان بر بسیاری از مشکلات خانوادگی در جوامع امروز فایق آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 362

دانلود 438 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

زیبایی نژاد مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  155
 • صفحه پایان: 

  180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  331
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

در قرون مختلف، ادیبان و سخنوران با بهره جستن از تفکر و اندیشه های عرفان اسلامی، تحول و دگرگونی هایی در استعاره ها و تشبیهات به وجود آورده اند که باعث دگرگونی لفظ و معنا شده است، با تغییر و تحول استعاره ها و تشبیهات، معانی و مفاهیم از جنبه ظاهری و صورتگرایانه دور شد و زبان، توام با رمز و راز گردید ؛ بنابراین بخش بزرگی از میراث ادبی و فرهنگی ما در کتب عرفا به زبان رمزی و استعاری مندرج است که برای دست یابی به ژرفای آن، بدون دریافت معانی رمزی و استعاری آن امکان پذیر نیست. خصلت رمزی و استعاری بودن بسیاری از این اصطلاحات باعث گردید که از قرن هفتم به بعد، برخی از اهل طریق و تحقیق در کتاب های خود به تعریف و توضیح آنها بپردازند، با بررسی و نظر در این اصطلاح نامه ها که بعضی آن را فرهنگ اصطلاحات عرفانی نامیده اند، مشخص گردید که توضیحات و تعاریف ارایه شده در این فرهنگ ها بسیار مبهم و نامفهوم است و اکثر آنها بدون شاهد مثال ذکر گردیده است. در این مقاله، نگارنده با انتخاب واژه زلف، به مقایسه تطبیقی آن در اصطلاحنامه های عرفانی می پردازد و تفاوت و تشابه دیدگاه نویسندگان این اصطلاح نامه ها را با شواهدی از شعرا و نویسندگان بنام ارایه می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 331

دانلود 156 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

سیدمظهری منیره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  181
 • صفحه پایان: 

  206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  277
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

مفهوم کمال و ماهیت انسان کامل از جمله موضوعاتی است که از دوران قدیم مورد مناقشه حکما و عرفا بوده است. گرچه آیینهای باستانی ایرانی با مفاهیمی چون «انسان قدیم» یا «انسان نخستین به نحوی به نظریه انسان کامل توجه داشته اند، اما خاستگاه اصلی این مفهوم را عرفان ایرانی– اسلامی دانسته اند. ابن عربی از جمله برجسته ترین اندیشمندی است که به دلیل علایقش با رویکرد عرفانی مبتنی بر عشق و کشف و شهود سیمای انسان کامل را به تصویر کشیده است. فلاسفه و حکمای ایرانی – اسلامی برخی همچون فارابی و ابن سینا مروج رویکرد فلسفی و خردگرایانه درباره انسان کامل هستند. ملاصدرا اما بر اساس هر دو رویکرد «عرفانی و فلسفی» تحت تاثیر محیی الدین عربی به توصیف انسان کامل پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 277

دانلود 284 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  207
 • صفحه پایان: 

  232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  354
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

تصوف در عالم اسلامی دو چهره به خود گرفته است، یکی چهره قدیم آن، یعنی صورتی از تصوف که در میان مسلمانان قرون نخستین پدید آمد و دیگر، چهره ای که مسلمین اخیر به آن داده اند!حسن بصری برجسته ترین چهره تصوف زاهدانه در قرن اول و دوم هجری است. اگر چه زهد تنها سرچشمه تصوف به شمار نمی آید اما نزد مسلمانان نخستین، زمینه را برای توجه بعضی مستعدان آماده کرده است. زمینه های این زهد را می توان در منابع اقوام و ملل دیگر و همچنین در تعالیم اسلامی جستجو کرد. حسن بصری از جمله زاهدانی است که در زمینه زهد و تصوف هم از باورها و عقاید اقوام دیگر و هم از تعالیم قرآنی و سنت و کردار پیامبر اکرم و صحابه صاحب نام روزگار خود تاثیر پذیرفته است. از این جهت بررسی زمینه های زهد و تصوف وی، ابهام و برخی تناقض گویی ها را درباره این شخصیت برجسته اسلامی رفع خواهد کرد. علاوه بر این، انگیزه گرایش حسن به زهد و تصوف ریشه در اندیشه معرفت شناسانه وی دارد. بی تردید محتوای نظری آموزه های تصوف زاهدانه صوفیان نخستین چون حسن بصری ناشناخته باقی مانده است. مقاله حاضر با هدف بررسی این امر مهم نگاشته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 354

دانلود 241 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  233
 • صفحه پایان: 

  249
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  680
 • دانلود: 

  314
چکیده: 

یکی از شرایط تهذیب نفس برای سالکین حق و ره جویان طریق کشف و شهود در عرفان، «ریاضت نفس» می باشد. این ریاضت در عرفان اسلامی دارای شرایط و ویژگی هایی است که ما در این مبحث قصد داریم آنها را روشن نماییم. در همین ارتباط، ابتدا، تعاریف لفظی و اصطلاحی آن را بررسی می کنیم و سپس در آیات و روایات، حکایات و اقوال جستجوی آن می پردازیم، درجات و روش های آن و ارتباطش با مراتب نفس روشن می گردد. و در انتها هدف، غرض و تعهدات نفس مشخص می گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 680

دانلود 314 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

آریان حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  251
 • صفحه پایان: 

  268
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  538
 • دانلود: 

  829
چکیده: 

عرفان، نوعی جهان بینی توحیدی است با ابعاد فکری، فرهنگی، اجتماعی و دینی که از دامان اسلام قد کشیده و در گذر سده هایی از زمان به باروری و شکوفایی رسیده و در این فراز و فرود ها تکامل یافته و رهروان و یارانی پیدا کرده است. بی گمان و بی غرض، استاد شهریار را باید یکی از پیروان همین مکتب در عصر حاضر دانست که با پشتوانه رشد و پرورش در خانواده ای دین مدار و مقید به اصول مکتب اسلام پا به این عرصه گذاشت.پژوهش حاضر کندوکاوی است در گستره کلام رمز آگین و دلنشین استاد شهریار، تا به یکی از کلید واژه های ورود به وادی عرفان و سیر و سلوک؛ یعنی «خرابات و میخانه» پرداخته و در حد توان و مجال نوشته، به مواردی از کاربرد این اصطلاح و چگونگی بهره گیری از آن در شعر شهریار بپردازد و مسیری دیگر در شناخت مفاهیم و اندیشه های والای نهفته در شعر ایشان بگشاید.

آمار یکساله:  

بازدید 538

دانلود 829 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

بختیار مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  402
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

ابوبکر شبلی منسوب به «شبله» قریه ای از قرای اسروشنه از بلاد ماوراءالنهر بوده است، اما در بغداد بزرگ شد. وی از بزرگان طریقت در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است. از آن جا که اصلش ایرانی بود و مدتی درایران از سوی حکومت وقت ماموریت داشت، به فلسفه و اخلاق ایرانی، که وحدت وجود و عشق به حق و جوانمردی و شفقت به خلق بود، آشنایی داشت. این اصالت مشرب او را بر آن داشت که ترک اعتبارات دنیای بی اعتبار کند و به طور کلی روی نیاز به درگاه بی نیاز آورد. استاد او در طریقت و عرفان جنید بوده است. جنید به صحو گرایش داشت، اما او روش استادش (صحو) را در پیش نگرفت و به عالم سکر و مستی روی آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 402

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

آل رسول سوسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  681
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

با وجود اینکه میان فلاسفه و عرفا در مبانی، غایات و روش، تفاوت هایی وجود دارد و لیکن فلسفه اسلامی، بر عرفان اسلامی بسیار موثر بوده است. این تاثیرپذیری در 3 حوزه هستی شناسی، روش اثبات و انتقال یافته های عرفانی، و رابطه انسان با خدا می باشد.1- در حوزه هستی شناسی: موضوع اصلی و هدف عرفان اسلامی شناخت ذات خدا از حیث اسما و صفات او جهت وصول به حق (خدا) است و با وجود آنکه قایل به وحدت شخصی وجود بوده و عالم خلق را مظاهر حق می داند و برای آنها وجودی مستقل قایل نیست، ولیکن از هستی شناسی غافل نبوده و یک نظام هستی شناسانه فیلسوفانه با استفاده از تعابیر فلسفی ارایه می نماید. 2- در حوزه اثبات و انتقال یافته های عرفانی: از آنجایی که درک عرفا شهودی، شخصی و غیر قابل اثبات و انتقال بود، معمولا محکوم می شدند. ولی تلاش ابن عربی و عرفای پس از وی در استفاده از استدلالهای برهانی و بیان عقلی به عرفان اسلامی مدد رساند تا یافته های درونی و معنوی خود را از حالت شخصی خارج ساخته و با طریقی مطمئن به دیگران انتقال دهد و در نتیجه عرفان به صورت یک علم مطرح شود. عارف از طریق توصیف عقلانی واقعیت های شهود شده، و استفاده از زبان و اصطلاحات فلسفی با مفادی کاملا عرفانی، و اقامه برهان عقلی بر یافته های عرفانی در این جهت از فلسفه مدد جسته است. 3- در حوزه رابطه انسان با خدا: رابطه عاشقانه ای بین مخلوق و خالق وجود دارد که ایجاد حرکت شوقی به جاذبه زیبایی کمال مطلق (خدا) در مراتب مادون می کند. تبیین نظری این حرکت کمالیه و مراحل آن متاثر از آرا فلسفی ارسطو، فلوطین و سهروردی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 681

دانلود 193 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

محمدزاده سیدنادر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1198
 • دانلود: 

  1079
چکیده: 

ذکر (تکرار اسم یا اسامی خدا) مصقله زنگارهای وجودی قلب است. آن اساس سلوک معنوی صوفیه و یادآور میثاق ازلی و ابدی میان خدا و انسان است. صوفیه بر این باورند که برای عمل به این میثاق و رسیدن به مذکور باید اسامی خدا را گفت؛ چون خداوند در اسامی خود حضور دارد. در طریقه کبرویه بر ذکر لا اله الا الله تاکید است که ذاکر با نفی ما سوی الله، هستی مطلق را اثبات می کند. این ذکر و اذکار دیگر به نور تبدیل می شوند و قلب را به طبیعت نورانی خور برمی گردانند. ذکر به دو گونه زبانی و قلبی تقسیم می شود و در طریقت کبرویه برتری با ذکر خفی و قلبی است و آن نیز متناسب با مراتب قلب، مراتب گوناگونی دارد که در مراتب بالای آن، ذکر، ذاکر و مذکور با هم یکی می شوند و در این هنگام مذکور در ذاکر ذکر می گوید و ذاکر به ذکر دوام و در نتیجه شهود خدا می رسد؛ تمام ابعاد وجودی شخص اتحاد می یابد و ذکر الله الله سر می دهند. در این مقاله همچنین از شرایط و آداب ذکر، چگونگی به ذکر نشستن، ضبط دم، تسبیح، یاد مرگ، تضرع، نقش پیر در ذکر و تلقین ذکر از او سخن می رود.

آمار یکساله:  

بازدید 1198

دانلود 1079 استناد 0 مرجع 0