نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  289
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

یکی از روشهای تشخیص خطای ژنراتور در حین کار، آنالیز هارمونیکهای جریان استاتور می باشد. در این مقاله از شبکه های عصبی انعطاف پذیر با قابلیت بازسازی خود در حین آموزش برای تعیین هارمونیکهای جریان استاتور ژنراتور، در بارهای مختلف استفاده شده است. داده های آموزش دهنده شبکه عصبی با استفاده از مدل سازی ژنراتور و استفاده از روش المان محدود (FE) و فضای حالت (SS)، در نقاط مختلف بار روی منحنی بهره برداری ژنراتور برای سه سطح مختلف ولتاژ پایانه بدست آمده است. شبکه عصبی که با استفاده از این داده ها آموزش داده شده است، یک شبکه پرسپترون با یک لایه پنهان و با قانون یادگیری پس انتشار خطا می باشد. نتایج نشان می دهد که شبکه عصبی انعطاف پذیر آموزش داده شده با خطای کمتر از ده درصد می تواند هارمونیکهای جریان را برای نقاط بار دلخواه روی منحنی بهره برداری، نسبت به نتایج حاصل از الگوریتم CFE-SS به دست آورد. پارامترهای نامی ژنراتور آسک عبارتند از: 43950 کیلو ولت آمپر، 11 کیلو ولت، 3000 رادیان بر دقیقه، 50 هرتز و ضریب توان.0.8

آمار یکساله:  

بازدید 289

دانلود 80 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

یکی از اصول اساسی در سیستم های قدرت پایداری ولتاژ و فرکانس می باشد. بارزدایی یکی از آخرین اقدامات کنترلی جهت حفظ پایداری سیستم قدرت می باشد. از آنجایی که روشهای بارزدایی سنتی تا حدی زمانبر و غیردقیق هستند، در این مقاله یک روش بارزدایی تطبیقی سریع و بهینه به کمک شبکه های عصبی برای حل مشکل مزبور ارایه شده است. کل توان تولیدی و نرخ کاهش فرکانس به عنوان ورودیهای شبکه عصبی انتخاب شده اند. این روش بر روی سیستم قدرت نیواینگلند تست شده است. نتایج شبیه سازی بیانگر قدرت این روش بارزدایی برای حل مشکلات موجود در روشهای بارزدایی سنتی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  3
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

حضور تنش های روی محور توربین - ژنراتور که محصول بروز اغتشاش در سیستم های قدرت هستند، باعث کاهش عمر مفید محور می شود. در این مقاله میراسازی سریع و کنترل این تنش ها، با کمک پایدارسازهای نوین محقق می گردد. پایدارساز ترکیبی در این مقاله بر روی سیستم تحریک ولتاژ ژنراتور و سیستم کنترلی خط انتقال جریان مستقیم عمل می کند؛ در تنظیم پارامترهای این پایدارساز از الگوریتم ژنتیک با هدف کاهش تنش ها، یاری گرفته می شود که تاثیر این پایدارساز را چندین برابر می نماید. همچنین در کنترل بهتر این پایدارساز از روش کنترل منطق فازی استفاده می شود که تاثیر قابل توجهی در کنترل تنش های بوجود آمده در سیستم مورد مطالعه دارد. نتایج شبیه سازی موید تاثیر پایدارسازهای طراحی شده در کنترل گشتاورهای پیچشی روی محور توربین - ژنراتور است.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

امروزه به دلیل سادگی ساختمان و بازده زیاد، کاربرد موتورهای سنکرون مغناطیس دایم به سرعت در حال افزایش است. از جمله کاربردهای این موتور استفاده در تجهیزات درایو است. مشکلات کنترل در درایوهای بدون سنسور و با لحاظ نویز و اختلال بیشتر است. خصوصا در سرعت های خیلی زیاد، این مشکلات افزایش می یابد. در این مقاله با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته مدل جدیدی برای تخمین سرعت و وضعیت ارایه شده است که دقت تخمین را بهبود داده است. نتایج برای سه نوع بار فن / پمپ، مجموعه موتور / ژنراتور و بالا برنده بررسی و ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

دراین مقاله ابتدا مقدمه ای در مورد بازار برق در سیستم های تجدید ساختار یافته و بارزدایی بهینه با روش نقطه درونی در اینگونه سیستم ها ارایه و در ادامه روش پیشگویی و تصحیح نقطه درونی بررسی قرار گرفته و با بررسی یک شبکه 6 شینهIEEE ، پخش بار بهینه با استفاده از نرم افزار PSAT مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه با معرفی قراردادهای دوجانبه در سیستم های تجدید ساختار یافته، روش ارایه شده به منظور پیاده سازی حذف بار بهینه در شبکه 30 شینه IEEE بکار گرفته می شود. در این راستا، عوامل موثر بر تغییرات الگوی حذف بار از قبیل تغییرات قیمت گذاری، پرشدگی خطوط (ناشی از حذف یک یا چند خط) و حداکثر حذف بار مجاز در هر شین به صورت کامل مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

مهدوی نسب همایون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

تخمین و جبران حرکت از مراحل اساسی استانداردهای کدگذاری ترکیبی ویدئوی دیجیتال هستند. روش تطبیق بلوک به دلیل سادگی ساختار، روش غالب در تخمین حرکت در فن آوری ویدئوی دیجیتال است. از آغاز دهه نود میلادی روش تخمین حرکت مبتنی بر مش به دلیل به کارگیری مدلهای حرکت کامل تر و عدم بروز ضایعات بلوکی در آن، مورد توجه محققین قرار گرفته است. با وجود برتری کیفی روش مبتنی بر مش، بخصوص در نرخ بیتهای کم و با موضوعهای دارای انعطاف، این روش دارای مشکلات اساسی چون انتشار خطا و افت کیفیت در شرایط نویزی و با تغییرات روشنایی است. در این مقاله جهت ارتقا عملکرد روش تخمین مبتنی بر مش از نظر مقاومت در برابر نویز و اختلال روشنایی، استفاده از درونیابی وفقی بردارهای حرکت پیشنهاد شده است. شبیه سازی های انجام شده نشان می دهند که راهکار پیشنهاد شده نه تنها منجر به بهبود مقاومت تخمین حرکت مبتنی بر مش می گردد، بلکه در مقایسه با روش تطبیق بلوک نیز از مقاومت بیشتری برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  51
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  404
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

آزمون پرتونگاری از مجموعه آزمون های غیر مخرب، یکی از پرکاربردترین و قدیمی ترین روش ها، جهت تشخیص عیب های نواحی جوش خطوط انتقال نفت و گاز می باشد. به منظور افزایش دقت شناسایی و آشکارسازی عیب های نواحی جوش در فیلم پرتونگاری و کاهش خطای شخص مفسر جوش، نیاز به سیستمی برای افزایش کیفیت تصاویر پرتونگاری، ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق، روشی که شامل چندین مرحله می باشد جهت بهبود کیفیت تصاویر پرتونگاری نواحی جوش به منظور آشکارسازی عیب های جوش موجود در این تصاویر پیشنهاد گردیده است. در این کار، به منظور آنالیز فیلم های پرتونگاری از روشهای پردازش تصاویر دیجیتال استفاده شده است. نتایج بدست آمده از اجرای روش پیشنهادی بر روی 60 قطعه فیلم پرتونگاری ناحیه جوش با کیفیت های متفاوت، حاکی از آن است که این روش، قابلیت آشکارسازی عیب های جوش در فیلم های با کیفیت بالا و متوسط را با دقت 100% و در فیلم های با کیفیت پایین و بسیار پایین را به ترتیب با دقت تقریبی 87% و 47% دارا می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 404

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

این مقاله یک توپولوژی سوییچینگ نرم جدید برای کاهش تلفات در یک فیلتر قدرت اکتیو شنت سه فاز چهارسیمه پیشنهاد می کند. تکنیک سوییچینگ نرم نه تنها سبب کاهش در تلفات سوییچینگ و تلفات حرارتی می گردد بلکه همچنین امکان عملکرد در فرکانس بالا و بدون اسنابر را فراهم می آورد. عملکرد و بازده مناسب مدار و همچنین کاهش تداخل الکترومغناطیسی (EMI) نیز حاصل می شود. یک اینورتر رزونانس لینک dc با استرس ولتاژ پایین برای مبدل قدرت فیلتر قدرت اکتیو شنت سه فاز چهارسیمه به کار می رود. فرض می شود که فیلتر قدرت اکتیو شنت به باری متصل شده است که می تواند نامتعادل باشد و جریانهای هارمونیکی از شبکه بکشد. تئوری p-q برای کنترل فیلتر قدرت اکتیو شنت به کار می رود. این روش کنترلی به طور موثر جریان هارمونیکی یکسوکننده با بارهای خازنی و القایی را جبرانسازی می کند و همچنین می تواند جریانهای هارمونیکی بارهای غیرخطی دیگر را جبرانسازی نماید. همچنین این روش کنترلی ضریب توان منبع را به طور موثر بهبود می دهد. توپولوژی پیشنهادی و اصول عملکرد روش کنترلی با جزییات بیشتر بررسی می شود و در نهایت امکان انجام این طرح با مطالعات شبیه سازی بررسی می شود. .اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0