نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  69-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  615
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

در این مقاله، یک روش کنترل بهینه بازده با رفتار برتر برای درایوهای موتور سنکرون آهنربای دایم درونی به همراه تخمین همزمان پارامترهای موتور ارایه شده است. سیستم کنترل بر اساس روش خطی سازی فیدبک ورودی - خروجی می باشد. این روش، کنترل با رفتار برتر ماشین را به همراه تضمین حداقل تلفات موتور فراهم می کند. با کنترل بهینه بردار جریان آرمیچر می توان تلفات الکتریکی قابل کنترل را حداقل نمود. نشان داده شده است که تغییرات پارامتر به جزء نزدیک شرایط کار نامی، تاثیر نامطلوبی بر روی رفتار کنترل کننده می گذارد. بنابراین، روشی برای تخمین پارامتر بر اساس روش دوم لیاپانف ارایه شده است؛ به طوری که پایداری و همگرایی پارامتر را تضمین می کند. نتایج شبیه سازی فراوان، کارایی کنترل کننده و مشاهده گر ارایه شده و رفتار مطلوب آنها را نشان می دهد. .اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است

آمار یکساله:  

بازدید 615

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  3-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

درخت مدل خطی محلی یا LOLIMOT که در آن از نوعی مدل فازی عصبی خطی محلی استفاده شده است، الگوریتمی بر اساس استراتژی تقسیم و حل می باشد که در آن حل مساله پیچیده از طریق تقسیم مساله به تعدادی زیر مساله کوچک تر (و از این رو ساده تر) صورت می پذیرد. بنابراین مشخصات این مدل فازی - عصبی (زیرمساله های کوچک تر شده) به مقدار زیادی به ساختار الگوریتم به کار برده شده جهت تقسیم بندی وابسته می باشد. الگوریتم LOLIMOT برای رسیدن به خروجی با خطای کمتر فضای مساله را به تعدادی مدل خطی محلی یا LLM تقسیم می نماید و پس از پیدا کردن بدترین LLM) LLM با خطای بیشتر) با تقسیم آن به دو LLM الگوریتم را ادامه می دهد. در این الگوریتم در هر تکرار از آن بدترین LLM با نرخ تقسیم 1/2 در جهت های متعامد بر فضای ورودی تقسیم می شود. در این مقاله به کمک الگوریتم بهینه سازی حدی به بهینه سازی نرخ تقسیم می پردازیم، نتایج پیاده سازی حاکی از آن است که کارایی نسخه جدید الگوریتم LOLIMOT از نظر شاخص میانگین مربعات خطا بهتر از الگوریتم اولیه است.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  11-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  542
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

شناسایی اشخاص مبتنی بر بیومتریکها بعنوان یک روش موثر برای شناسایی اتوماتیک با ضریب اطمینان بالا مد نظر قرار گرفته است. سیستمهای بیومتریک چندگانه تصاویر دریافتی از سنسورهای مختلف را ترکیب می نمایند و در مقابل سیستمهای بیومتریک تکی از میزان دقت و امنیت بیشتری برخوردار هستند. به همین منظور در این مقاله، ترکیبی از مشخصه های چهره، کف دست و گوش افراد را برای تصدیق هویت بکار بردیم. ویژگیهای استخراج شده توسط مسیر بطنی بینایی، نسبت به تغییرات چرخش، مقیاس و جابجایی مقاوم هستند. همچنین دو طبقه بندی کننده ماشین بردار پشتیبان و نزدیکترین همسایگی برای متمایز کردن کلاسها، بکار گرفته شده است. در مرحله همجوشی از تطبیق امتیازات استفاده شده است. نتایج آزمایشی برای مجموعه داده چهره ORL درصد شناسایی 96%، برای مجموعه داده کف دست POLYU درصد شناسایی 96.6% و برای مجموعه داده گوش USTB درصد شناسایی 94% را نشان داده است. همچنین نرخ دقت 100% روی مجموعه داده ترکیبی چهره، کف دست و گوش بدست آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 542

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  21-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

دراین مقاله روش خطی سازی تقویت کننده های RF با استفاده از پیش اعوجاج ساز دیجیتال را مورد مطالعه قرار می دهیم و روشی برای تطبیقی کردن این مدار دیجیتالی پیشنهاد می کنیم و مزایا و معایب آن را نسبت به مدارهای مرسوم پیش اعوجاج ساز دیجیتالی بررسی می کنیم. مدارهای پیش اعوجاج ساز یک مشکل اصلی برای رسیدن به حالت مطلوب دارند و آن مشکل اثر حافظه است. در ادامه کار یک مدار جدید مبتنی بر یک سیستم DSP ساده برای از بین بردن اعوجاج و اثر حافظه پیشنهاد می کنیم سپس این مدار جدید را شبیه سازی می کنیم. با بررسی نتایج شبیه سازی آشکار می گردد که در نسبت توان کانال مجاور کاهش قابل ملاحظه ای دیده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 36 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  29-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2402
 • دانلود: 

  627
چکیده: 

از آنجایی که گشتاور یک ماشین القایی توسط جریان ماشین و شار فاصله هوایی تعیین می گردد، کنترل مستقیم جریان به جای ولتاژ بسیار مناسب به نظر می رسد. همچنین مدولاسیون بردار فضایی (SVM) روش برتری برای اینورترهای منبع جریان از نظر کاهش هارمونیک های مرتبه پایین، فرکانس کلیدزنی پایین تر و پیاده سازی آسان تر می باشد. این مقاله به معرفی مدولاسیون بردار فضایی برای اینورتر منبع جریان می پردازد. سپس با کنترل برداری ماشین القایی تغذیه شده با اینورتر منبع جریان، نتایجی ارایه می کند که برتری مدولاسیون SVM را از جهت پاسخ دینامیکی سریع و کنترل ساده تر گشتاور به اثبات می رساند.

آمار یکساله:  

بازدید 2402

دانلود 627 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  35-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  239
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

جهت بهبود عملکرد سیستم های بازیابی تصویر بر اساس محتوا از روش های بازخورد ربط استفاده می شود. در این مقاله، یک روش جدید بازخورد ربط با رویکرد اصلاح معیار شباهت در یک سیستم بازیابی تصویر مبتنی بر جایگزینی فازی تصاویر اشعه x پزشکی با گراف نسبی ویژگی دار فازی ارایه شده است. روش بازخورد ربط پیشنهادی با استفاده از میزان شباهت تصاویر مرتبط و غیرمرتبط با تصویر پرس وجو، وزن بهینه ای برای هر ویژگی در بردار ویژگی محاسبه می گردد تا در الگوریتم تطبیق فازی گراف به عنوان یک پارامتر تصحیح کننده معیار شباهت استفاده گردد. وزن بهینه برای هر ویژگی در بردار ویژگی از روی انحراف معیار ویژگیهای تصاویر بازیابی شده در راستای بعد ویژگی در فضای ویژگی محاسبه می گردد. در سیستم پیشنهادی، از گراف های نسبی ویژگی دار فازی جهت جایگزینی فازی تصویر، از یک الگوریتم تطبیق فازی گراف جهت تعریف معیار شباهت و از یک الگوریتم طبقه بندی معنایی مبتنی بر نقشه ادغام جهت تعیین فضای جستجو در پایگاه داده استفاده شده است. جهت ارزیابی روش بازخورد ربط در سیستم پیشنهادی از یک پایگاه داده استاندارد تصاویر اشعه x پزشکی شامل 10000 تصویر در 57 کلاس مختلف استفاده شده است. بهبود پارامترهای ارزیابی سیستم بازیابی، کارایی و کارآمدی سیستم پیشنهادی را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 239

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

معین سارا | بهشتی زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  47-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  363
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

امروزه فیلتر کالمن کاربردهای زیادی در حل مسایل دنیای واقعی پیدا کرده است. این فیلتر یک فیلتر بازگشتی کارآمد است که حالت یک سیستم پویا را از یک سری اندازه گیری های پیچیده برآورد می کند و از کاربردهای آن می توان به پردازش سیگنال ها اشاره کرد. ما در این مقاله، از فیلتر کالمن در جهت حذف نویز از سیگنال الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب استفاده می کنیم و مقایسه ای بین فیلتر FIR و فیلتر کالمن در جهت حذف نویز از این سیگنال ها انجام می دهیم. برای شبیه سازی از نرم افزار MATLAB استفاده شده است و کارایی هر دو فیلتر توسط میانگین مربعات خطا با یکدیگر مقایسه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 363

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  53-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1576
 • دانلود: 

  295
چکیده: 

به منظور استفاده موثر از توان الکتریکی در کوره های قوس صنایع فولادسازی لازم است تا مشکل جبران توان راکتیو در کوره های قوس الکتریکی حل گردد. بدین منظور در این مقاله، ابتدا یک مدل بهینه برای قوس الکتریکی در نظر گرفته می شود. بر روی این مدل بار، فلیکر ولتاژی با فرکانس 3 تا 14 هرتز به صورت سینوسی منظور می شود تا تاثیرات جبران کننده بر روی فلیکر ولتاژ نیز بررسی شود. سپس با توجه به اهمیت جبران سازی در کوره های قوس الکتریکی، به طراحی و شبیه سازی یک جبران کننده بهینه راکتور تایریستور کنترل (TCR) پرداخته می شود. همچنین در این راستا علت ایجاد حداقل نیم سیکل تاخیر در تصمیم گیری TCR و لزوم وجود فیلترهای هارمونیکی با این جبران کننده بیان می شود و در نهایت مزایا و معایب این جبران کننده با سایر جبران کننده های توان راکتیو مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1576

دانلود 295 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

VAEZ ZADEH SADEGH | ZAMANIFAR MEHRAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10658
 • دانلود: 

  10559
چکیده: 

This paper describes an efficiency optimization control method for high performance interior permanent magnet synchronous motor drives with online estimation of motor parameters. The control system is based on an inputoutput feedback linearization method which provides high performance control and simultaneously ensures the minimization of the motor losses. The controllable electrical loss can be minimized by the optimal control of the armature current vector. It is shown that parameter variations except at near the nominal conditions have undesirable effect on the controller performance. Therefore, a parameter estimation method based on the second method of Lyapunov is presented which guarantees the stability and convergence of the estimation. The extensive simulation results show the feasibility of the proposed controller and observer and their desirable performances.

آمار یکساله:  

بازدید 10658

دانلود 10559 استناد 0 مرجع 0