مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

فاطمی ساسان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  5-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1527
 • دانلود: 

  979
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (Pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1527

دانلود 979 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  17-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  954
 • دانلود: 

  620
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (Pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 954

دانلود 620 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  25-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  634
 • دانلود: 

  498
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (Pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 634

دانلود 498 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  639
 • دانلود: 

  348
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (Pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 639

دانلود 348 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شفیعی اسماعیل | یزدی نرگس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  41-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  544
 • دانلود: 

  545
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (Pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 544

دانلود 545 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  53-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  666
 • دانلود: 

  471
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (Pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 666

دانلود 471 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کوپال عطااله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  63-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  712
 • دانلود: 

  706
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (Pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 712

دانلود 706 استناد 0 مرجع 0