مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences) | سال:1381 | دوره:7 | شماره:1 (پی در پی 27)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

HADDADI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (27)
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9584
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Children poisoning is the main cause of mortality and morbidity in industrial countries. Its profile has changed a lot during the recent years, thus the present study was performed in Loghman Hakim Hospital to determine the etiologic factors of this problem. Materials and methods: Under 12-year-old children referring to Loghman Hakim Hospital due to poisoning had entered this study. Initial data including age, sex, kind of poisoning, management and outcomes were all analyzed. Results: Of a total of 3199cases, 2819 (86.5%) had minor poisoning status and received adequate care and discharged. 380 (13.5%), including 228 boys and 152 girls, had serious poisoning and were hospitalized. Of these, 46.6% aged 1-3 year-old. 3 were died. Drug poisoning was by far the most common cause (45%), of which benzodiazepams (178), antideprresant (170), anti convulsive agents (88), other antipsychotic (23), and NSAID"s (88) were the most frequent drugs. Hydrocarbon poisoning (617 cases) and whitex and other detergent (242) were the other frequent cause of children poisoning. Conclusion: With respect to the high incidence of children poisoning physicians" education and well equipped poisoning centers are highly suggested.

آمار یکساله:  

بازدید 9584

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (27)
 • صفحه شروع: 

  3
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6573
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Total Hip Arthtroplasty (THA) is a common orthopedic operation and preoperative planning has been reported to be an integral part of THA. The present study was carried out over the patients referring to Akhtar hospital between 1997 and 1999 to determine the efficacy of preoperative planning. Materials and methods: Those undergone unilateral THA, either cemented or noncemented, have entered this descriptive study. Patients' radiographs have preoperatively planned using Muller SLS-88 System and desired indices were compared with postoperative radiographs. Paired Hest was used for statistical analysis. Results: The study population included 21 males and 30 females with mean age of 58.4±12 years. Indices of "inclination" and "anteversion" were not compared, since standard values have been considered. Indices of X and Z that represent T and R lines have shown significant difference, however, the index of Y, representing the distance from the center of rotation to the prominent point of lesser trochanter, showed no significant difference. Thus, the resection lines of femoral neck were balanced according to the surgeon's experience, and finally the position of femoral component was not significantly changed. Conclusion: Preoperative planning is of significant value for the successful performance of THA. A clinical trial is highly recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 6573

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SADR ALHEFAZI B. | TABATABAEIFAR S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (27)
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8525
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: The incidence of cancer continues to grow throughout the world. Unfortunately we lack sufficient reports of cancerous patients, so determining the predisposing factors such as sex, age, habits, environmental features, etc in Iranian population have been ceased. The present study was conducted in Shohada Tajrish Hospital between 1993 and 1997 in Radiotherapy-Oncology department to survey the epidemiologic aspects of cancer in this referral center. Materials and methods: It was an existing data type study. Reports met the ICD-10 criteria of malignancy have been chosen, then the predisposing factors of age, sex, smoking, and marital status were determined. Results: Of a total of 2709 reports, 23 (0.8%) were benign lesions and the remaining 2686 (99.2%) were malignant tumors. The study population included 1532 (57%) males and 1154 (43%) females, with the mean age of 39.8±23 years. CNS tumors were by far the most frequent neoplasm (20%). CNS neoplasm and breast cancer were the most common tumors seen among males and females, respectively. Smokers were more frequently developed laryngeal and lung cancers. Conclusion: Differences revealed in epidemiology of cancer in Iran as compared with other countries required further studies.

آمار یکساله:  

بازدید 8525

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (27)
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7042
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Prior investigators have strongly noted the association of chlamydial infection with arteriosclerosis and acute stroke. The present study was performed in Loghman Hakim Hospital in 2000, to determine the possibility of this association. Materials and methods: It was a case-control study. The case group (44 patients) included those hospitalized due to acute stroke. Their diagnosis was confirmed by clinical, serologic, and imaging techniques. The control group which was matched according to the sex, age, previous history of MI, and smoking, included those who were hospitalized due to diseases other than acute stroke. Serologic tests were achieved for anti-chlamydial IgG and IgA and also anti-chlamydia pneumoniae-specified IgG. Chi square tests, Fisher exact' test and odd's ratio were used for statistical analysis. Results: Anti-chlamydial IgG and IgA were reported in 7 (15.9%) and 24 (54%) patients of case and control group, respectively (p<0.001). Anti-chlamydia pneumoniae-specified IgG was found in 7 patients of the case group, whereas it was not seen in the control group. This difference is statistically significant (p<0.001). Conclusion: Results have revealed significant association between chlamydia pneumoniae and acute stroke. An experimental study seems helpful.

آمار یکساله:  

بازدید 7042

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

NOURI A.R. | AHMADI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (27)
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7260
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Chronic renal failure (CRF) patients have integrally required an arteriovenous fistula (A VF) to establish a vascular access for hemodialysis. The present study was performed on CRF patients in Shohada Tajrish Hospital between 1999 and 2000 to compare the efficacy of different types of AVF. Materials and methods: It was a clinical trial. 60 patients have been randomly distributed in two equal groups, according to the time of referral. AVF in the snuff box region was constructed between the cephalic vein and a branch of the radial artery, either side to side (STS) or end to side (ETS). Patients were followed for at least 6 months and the efficacy rate, failure rate, and venous hypertension following AVF construction were compared and analyzed statistically. Results: AVF was failed in 6 patients (20%) of STS group, of which 4 were due to thrombosis of the fistula and 2 were due to venous hypertension, however, in ETS group 5 cases (16.6%) developed failure, all of which were due to thrombosis. Conclusion: There was no significant difference in AVF efficacy between the two groups after 6 months follow up. Further with greater sample size are highly recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 7260

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ROOSTA B. | RASHIDI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (27)
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8969
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Regarding the importance of early diagnosis and management of primary and secondary intraspinal tumors and with respect to the lack of informative data of intraspinal tumors in Iran, the present study was carried out over the patients referred to Shohada, Shariati, and Imam Hossein Hospitals in Tehran in 1998-99. Materials and methods: In this retrospective study, 41 patients with neuropathologically confirmed spinal cord tumors were studied to determine the epidemiologic features. Patients" age, sex, anatomic site and the kind of tumor were all recorded. Results: The study population included 23 males and 18 females with the mean age of 38±17 years. All tumors were more prevalent in males rather than females except for meningioma and metastasis. The tumors in descending order were; nerve sheet cells tumors (34.1%), gliomas (34.1%), metastasis (14.6%), meningioma (12.1%), and teratoma (4.8%). Spinal tumors were more frequently located in thoracic regions. Ependymomas were the most common kind of spinal glioma as do the astrocytoma in children and the spinal meningioma in postmenopausal women. Lymphoma comprised half of the metastatic tumors in spinal cord. Conclusion: Results have revealed that the incidence of nerve sheet tumors especially schwannoma are as high as other countries. Spinal glioma had the highest frequency all over the other studies. Unlike other surveys, lymphoma was the most common matastatic tumor.

آمار یکساله:  

بازدید 8969

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

AZARBAL M. | SOLEYMANI M. | NAJARIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (27)
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6600
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Regarding the frequency of Total Hip Arthroplasty (THA) operation and controversies arisen considering the etiologic factors, treatment outcomes, and complications, the present study was performed over the patients referring to Imam Hossein and Pars Hospitals between 1994 and 1998. Materials and methods: It was a retrospective study of existing data type, where, patients undergone THA and followed up for at least two years were study. Initial data, etiologic factors, treatment outcomes, and complications were determined. Results: We studied 80 patients and 96 hips. There were 42 men and 38 women with a mean age at surgery of 48.5±13.1 years. The most frequent cause of THA was primary degenerative arthritis (36%), hip dysplasia (30%), and fracture of femoral neck (25%). Hip dysplasia and primary degenerative arthritis were the most common cause of THA in females and males, respectively. Complete and partial pain relief was reported in 88.7% and 11.3% of the patients. 5 patients have required accessory devices for walking. Patients with hip dysplasia were more susceptible to develop postoperative complications. The most frequent complications were prosthesis dislocation, difference in leg length, and neural complication. No case of postoperative infection, fracture, emboli, bladder and urinary tract injury or vascular complications was reported. Conclusion: With respect to differences found in etiology and complications with that appeared in references, epidemiological studies are strongly recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 6600

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

استکی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پی در پی 27)
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سابقه و هدف: سرعت دوران مفصل ممکن است در میزان گشتاور مقاومتی، که در اثر اعمال گشتاور عضلات و نیروهای خارجی و در نتیجه تغییر شکل بافتهای محاط بر مفصل بوجود می آید، موثر باشد. تعیین تأثیر سرعت، رفتار بیومکانیکی مفصل راهنگام حرکت و نه ایستایی، معین می نماید. تاکنون بررسی های انجام شده فقط اثر موقعیت مفصل رابر گشتاور مقاومتی در این مفصل مورد مطالعه قرار داده اند. هدف این پژوهش اندازه گیری کمی این گشتاور در سرعت های دوران متفاوت مفصل مچ پای انسان هنگام خمش قدامی ـ خلفی می باشد. مواد و روشها: تحقیق به روش تجربی روی 16 دانشجوی مرد انجام گرفت. جهت اندازه گیری گشتاور مقاومتی وسیله ای طراحی و ساخته شد که ضمن اتصال به ساق و کف پا امکان خمش دستی قدامی ‌ـ خلفی مفصل رابا سرعت ثابت فراهم آورد. نیروی اعمال شده به قسمت دیستال وسیله و زاویه مفصل لولایی آن در هر لحظه توسط ترانسدیوسرهای نصب شده اندازه گیری و توسط رایانه ذخیره گردید. محدوده حرکتی مفصل، منحنی گشتاور ـ زاویه در سه سرعت ثابت 11، 57 و 170 درجه بر ثانیه،‌ منحنی برازش مربوطه و میزان پس ماند تعیین گردیدند. یافته ها: تحقیق روی هر دو پای 16 دانشجوی داوطلب مرد، در مجموع 32 مفصل، در رده سنی 25-20 سال انجام گرفت. بین گشتاور مقاومتی پای راست و چپ تفاوت معنی داری مشاهده نگردید(p<0.01) . زاویه خمش خلفی 5±16 (25-10) درجه و زاویه خمش قدامی 12±37 (50-30) درجه اندازه گیری شد. محدوده کلی حرکتی مفصل در خمش قدامی ـ خلفی 17±58 (75-50) درجه بدست آمد. تفاوت معنی داری بین گشتاور مقاومتی در سرعتهای مفروض مشاهده نگردید(p<0.01) ، اما در منحنی گشتاورـ زاویه، پس ماند قابل ملاحظه ای معادل 7±36 (40-25) درصد حداکثر گشتاور مشاهده شد. گشتاور مقاومتی تابع غیرخطی از زاویه مفصل بوده و دو تابع توانی به صورت M=bm بر منحنی رفت و برگشت برازش گردیدند r2) به ترتیب برابر 0.98 و 0.94).نتیجه گیری و توصیه ها: گشتاور مقاومتی تابع مقدار سرعت دورانی مفصل نبوده ولی تابع جهت آن می باشد. لذا مدل psedue-elastic برای بیان رفتار بیومکانیکی این مفصل مناسب به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پی در پی 27)
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سابقه و هدف: هپاتیت C از عفونتهای شایع در بیماران تالاسمی به علت تزریقهای مکرر خون است. بیش از 85% افرادی که دچار این عفونتهای ویروسی می شوند، گرفتار هپاتیت مزمن می گردند و در حدود 25% آنها به ناهنجاری پیشرفته نظیر سیروز کبدی، نارسایی کبدی و یا سرطان کبد مبتلا می شوند. در این بیماران به علت انباشتگی آهن، آسیب کبدی با عفونت HCV بیشتر خواهد بود. مواد و روش ها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی روی 81 بیمار مبتلا به تالاسمی از نظر ابتلا به هپاتیتC  و پاسخ درمانی به α -IFN صورت گرفت. تمام این بیماران از نظر عفونتهای قابل انتقال با تزریق خون، با انجام تستهای HIVAb, HCVAb, HBcAb, HBsAb, HBsAg مورد آزمایش قرار گرفتند. بیمارانی که HCV Ab مثبت داشتند، با روش PCR از نظر HCV-RNA چک شدند. تستهای کبدی شامل آنزیم های کبدی PTT, PT, SGPT, SGOT در بیماران انجام شد. بیمارانی که مبتلا به هپاتیتC  بودند و تست کبدی مختل داشتند، تحت بیوپسی کبد قرار گرفتند. بیمارانی که HCV-RNA مثبت داشتند با α -IFN با دوز 3 میلیون واحد 3 بار در هفته به مدت یکسال درمان شدند.HCV-RNA  یکسال پس از درمان و نیز 6 ماه پس از آن چک شد. تستهای کبدی هر 3 ماه یکبار تکرار شد. یافته ها: 22 بیمار (27.2%)HCV Ab  مثبت داشتند، در حالی که تنها 17 نفر (21%)HCV-RNA  مثبت داشتند. در بیماران مبتلا به هپاتیتC ، آنزیم های کبدی بالا گزارش شد که بیوپسی کبد برای آنان صورت گرفت و نتایج به این صورت بود: 4 بیمار مبتلا بهmild chronic hepatitis ،3  بیمارchronic active hepatitis  و 2 بیمار مبتلا به sever hemosiderosis بودند. 12 بیمار یکسال درمان خود رابه انتها رساندند. پس از یکسال، HCV-RNA منفی در 7 بیمار (58%) گزارش شد. 6 ماه پس از آن در 7 بیمار HCV-RNA  چک شد که در 5 نفر منفی بود و 2 بیمار دچار عود شدند. نتیجه گیری و توصیه ها: بیماران تالاسمیک مبتلا به هپاتیت C نیز می توانند با α -IFN درمان شوند. نتایج درمان در این بیماران تقریبا شبیه بیماران غیر تالاسمی است و حتی میزان عود تا حدی کمتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پی در پی 27)
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به نیاز فیستولهای شریانی وریدی در مبتلایان به نارسایی مزمن کلیوی جهت همودیالیز و این که دستیابی عروقی در بیماران دیالیزی از اهمیت حیاتی برخوردار است، جهت مقایسه میزان کارآیی فیستول های شریانی ـ وریدی، این تحقیق روی بیماران به نارسایی مزمن کلیوی که جهت همودیالیز مراجعه کرده بودند، در بیمارستان شهدای تجریش در سالهای 79-1378 انجام گرفته است. مواد و روش ها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی روی 60 نفر انجام گرفت. بیماران برحسب مراجعه به طور تصادفی به  2گروه تقسیم شدند. فیستول های شریانی وریدی در ناحیه Snuffbox بین ورید سفالیک و شاخه شریان رادیال در یک گروه به روش end to side ETS انجام گرفت. بیماران به مدت  6ماه پیگیری شدند. کارآیی فیستول، از کارافتادگی و عارضه هیپرتانسیون وریدی مورد مقایسه و قضاوت آماری قرارگرفت. یافته ها: در هر گروه 30 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. در گروهSTS ،6  مورد (20%) از کارافتادگی داشتیم که 4 مورد به علت ترومبوز فیستول و 2 مورد به علت هیپرتانسیون وریدی حادث شده بود. فیستول تحت عمل جراحی بسته شد. در گروهETS ،5  مورد (16.6%) از کارافتادگی فیستول داشتیم که همگی به علت ترومبوز بوده است. نتیجه گیری و توصیه ها: میزان کارآیی فیستول شریانی وریدی در 2 گروه در بررسی 6 ماهه تفاوت معنی داری نداشته است. جهت تصمیم گیری قطعی و قابل استناد لازم است که تحقیق بر روی نمونه های بیشتر و زمان طولانی تر انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پی در پی 27)
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به افزایش بروز سرطان در جوامع غربی و عدم وجود آمار دقیق بیماران سرطانی در ایران در جهت مشخص کردن نقش عواملی مانند سن، جنس، عادات و عوامل محیطی در اپیدمیولوژی سرطان، این تحقیق روی مراجعین به مرکز رادیوتراپی ـ انکولوژی شهدا تجریش طی سالهای 76-1372 انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق به روش بررسی داده های موجود انجام گرفت. پرونده تمامی مراجعین طی سالهای مورد بررسی از بایگانی خارج و مطابق معیار ICD10 کلیه پرونده هایی که کدC منطبق با بدخیمی به آنها اطلاق می شد، مورد بررسی و سایر پرونده ها از مطالعه حذف شدند. شیوع انواع سرطان برحسب سن، جنس، مصرف سیگار و تاهل تعیین شد. یافته ها: در این مدت، 2709 پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تعداد مبتلایان به بیماریهای خوش خیم 23 نفر (0.8%) و تعداد مبتلایان به بیماری های بدخیم 2686 نفر (99.2%) بود که از این تعداد 1532 نفر مرد (57%) و 1154 نفر زن (43%) بودند. میانگین سنی مبتلایان23±39.8 سال بود. در این بررسی تومورهای اعصاب مرکزی شایع ترین تومور مشاهده شده بود (20.8%). شایع ترین تومور در مردان تومور سیستم اعصاب مرکزی و در زنان سرطان سینه بود. بیشترین درصد مصرف سیگار در مبتلایان به سرطان حنجره و سپس سرطان ریه مشاهده شد. نتیجه گیری و توصیه ها: تفاوت آماری این مرکز با آمارهای جهانی و منطقه ای ضرورت انجام مطالعات بیشتر در این زمینه را مشخص می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پی در پی 27)
 • صفحه شروع: 

  3
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شایع بودن عمل جراحی تعویض مفصل هیپ و روند رو به افزایش این عمل جراحی و وجود یک مورد گزارش از موفقیت طراحی قبل از عمل و به منظور ارزیابی این روش برای تعویض مفصل هیپ، این تحقیق روی مراجعین به بیمارستان اختر در سالهای 78-1376 انجام گرفت.مواد و روش ها: تحقیق به روش توصیفی روی کلیه بیمارانی که طی سالهای مورد بررسی تحت عمل جراحیTHA  به صورت cemented و noncemented قرار گرفته اند و نیازمند تعویض یک طرفه مفصل می باشند، انجام گرفت. کلیشه رادیوگرافی بیماران قبل از عمل با کمک template muller طراحی یاpreoperative planning  شده و شاخصهای هشتگانه شامل فواصل مختلف برشها تا مرکز چرخش تعیین با کلیشه رادیوگرافی پس از عمل جراحی مقایسه شد. یافته ها با استفاده از آماره paired t-test مورد قضاورت قرار گرفت. یافته ها: 51 بیمار شامل 21 مرد و 30 زن با میانگین سنی 12±58.4 سال وارد مطالعه شدند. شاخص های inclination و anteversion به علت در نظر گرفتن اعداد ثابت استاندارد قابل مقایسه نبودند. مشاهده شد که شاخصهای (p<0.003) x و (p<0.0001) z که مشخص کننده خطوط T وR  هستند، تفاوت معنی داری داشته اند، ولی شاخص (p<0.015) y که معرف فاصله مرکز چرخش تا برجسته ترین قسمت تروکانتر کوچک است، تغییری نکرده است. به این معنی که برشهای روی گردن تنها توسط تجربه جراحان با هم بالانس شده اند و نهایتا محل قرارگیری جزء فمورال تغییر معنی داری نداشته است. نتایج بین موارد cemented و noncemented تفاوت آماری نداشته است. نتیجه گیری و توصیه ها: استفاده از template و طراحی قبل از عمل با نتایج بهتر و منطبق بر برشهای استاندارد حین عمل، همراه خواهد بود. در این راستا انجام یک کارآزمایی بالینی قویا توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پی در پی 27)
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  483
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی و عوارض شناخته شده عدم پیشرفت تحصیلی و با توجه به ارتباط بین راهبردهای مطالعه و یادگیری مورد استفاده دانشجویان و موفقیت تحصیلی آنان و نیز عدم اطلاع از وضعیت آن منطقه و به منظور تعیین راهبردهای مطالعه و یادگیری و نقش این راهبردها در موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، این تحقیق درسال 1378 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام گرفته است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطاله مقطعی است. 412 نفر از دانشجویان سالهای اول تا سوم به روش تصادفی انتخاب شدند. دانشجویان خارجی و دانشجویانی که نمره حداقل 12 واحد درسی رانداشتند،‌ از مطالعه حذف شدند. راهبردهای مطالعه و یادگیری مطابق پرسشنامه Weinstein که دارای ده حیطه نگرش، انگیزش، کنترل وقت، اضطراب، تمرکز، پردازش اطلاعات، انتخاب ایده اصلی،‌ راهنمای مطالعه، خودآزمایی و راهبردهای آزمون بود، پس از مطالعات مقدماتی مهیا شد. پیشرفت تحصیلی دانشجویان براساس معدل دروس تئوری و معدل کل ترمی دانشجویان سنجیده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمونهای کای دو، گرایش چند متغیره، آزمون من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. یافته ها: از 10 حیطه مورد بررسی، 9 حیطه از راهبردهای مطالعه و یادگیری با موفقیت تحصیلی دانشجویان رابطه معنی دار داشتند (p<0.05). بین نمره کسب شده از حیطه های مختلف راهبردها با همدیگر همبستگی بالایی مشاهده شد(p<0.001) . در 9 حیطه بین راهبردهای مطالعه و یادگیری و موفقیت دانشجویان همبستگی بالایی وجود داشت. همبستگی بین راهبردها با معدل دروس تئوری بیشتر از معدل کل بود. در تحلیل گرایش چندگانه مشخص شد که راهبردهای انگیزش، کنترل اضطراب و خودآزمایی اثرات مستقلی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان داشته اند. نمرات راهبردهای یادگیری دردانشجویان قوی به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از دانشجویان ضعیف می باشد. نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به نقش راهبردهای مطالعه و یادگیری در موفقیت تحصیلی و به منظور افزایش توان یادگیری دانشجویان و به ویژه افرادی که دارای مشکلات تحصیلی هستند، آموزش راهبردهای صحیح مطالعه و یادگیری به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 483

دانلود 79 استناد 5 مرجع 1
نویسنده: 

نجفی ژیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پی در پی 27)
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سابقه و هدف: ‌با توجه به شایع بودن شانه دردناک و اهمیت تشخیص سریع و صحیح در بیماران فوق و به منظور تعیین قدرت سونوگرافی در تشخیص پارگی تاندون روتاتورکاف، این تحقیق بر روی مراجعین به بیمارستان اختر از سال1377 لغایت 1379 انجام گرفته است. مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی از نوع تشخیصی بر روی 64 نفر از مراجعه کنندگان با شانه دردناک انجام گرفت. بررسی سونوگرافیک توسط دستگاه Dynamic Imaging با پروب 7.5 مگاهرتز خطی صورت گرفت و بیماران در یک پیگیری 18 ماهه از نظر تشخیص قطعی (بالینی و جراحی) تشخیص داده شدند. یافته ها: در این مطالعه 64 بیمار (53% مرد و 47% زن) با میانگین سنی 10.9±35 سال وارد شدند. ارزش پیش بینی مثبت پارگی کامل توسط سونوگرافی 100% و ارزش پیش بینی منفی نیز 100% بدست آمد. یک مورد که در سونوگرافی نرمال دیده شد، در بررسی های بعدی پارگی ناقص داشته که تحت عمل جراحی قرار گرفت. نتیجه گیری و توصیه ها: سونوگرافی قادر به تشخیص پارگی تاندون روتاتورکاف می باشد. با توجه به سهولت انجام و ارزانی این روش، انجام تحقیقات مکمل در این زمینه توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پی در پی 27)
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شواهدی از وقوع بیماری لیستریوز در انسان به دلیل مصرف مواد غذایی آلوده به باکتری لیستریا مونوسایتوجنز و شواهدی از آلودگی شیرخام و فرآورده های آن در کشور ما، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع لیستریا مونوسایتوجنز در پنیرهای تولید شده در کارخانه های صنعتی و کارگاه های سنتی در چهار استان آذربایجان غربی و شرقی، خراسان و تهران در طی سالهای 1376 و 1377 انجام گرفت. مواد و روش ها: مطالعه حاضر به روش توصیفی بر روی 150 نمونه پنیر انجام شد. با مراجعه به لیست کارخانه ها و کارگاه های پنیرسازی، تعداد 30 کارخانه صنعتی و 20 کارگاه سنتی، به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و از هر کدام در سه فصل متوالی در سال های 1376 و 1377 نمونه گیری سیستماتیک انجام گرفت و آزمایش های فیزیکی شامل بافت و قدام،‌ آزمایش های شیمیایی شاملPH ، درصد رطوبت، درصد نمک و درصد شرابه و آزمایش های میکروب شناسی برای جستجو و شناسایی لیستریامونوسایتوجنز براساس استانداردهای ایران و استانداردهای بین المللی صورت گرفت. به منظور تشخیص سلول های لیستریا مونوسایتوجنز که احتمالا در حین فرآیندهای صنعتی آسیب دیده اند، یک مرحله پیش غنی سازی در تعدادی از پنیرهای فرآیند شده انجام شد. یافته ها: 150 نمونه شامل 63 نمونه پنیر سفید و 27 نمونه پنیر فرآیند شده (پنیر چدار، بوترکیزه، پیتزا، گودا و کازیینات) از کارخانه ها و 60 نمونه پنیر سفید از کارگاه های سنتی در سه فصل متوالی اخذ شد. هیچ کدام از نمونه های پنیر مورد بررسی به باکتری لیستریا مونوسایتوجنز آلوده نبودند. نتیجه گیری و توصیه ها: هیچ یک از پنیرهای مورد بررسی به باکتری لیستریا مونوسایتوجنز آلوده نبودند. با توجه به اختلاف در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و میکروب شناسی انواع پنیر و تنوع فرآیندهای صنعتی، توصیه می شود بررسی بیشتری در مورد تاثیر این عوامل در ایجاد شرایط مساعد یا نامساعد آلودگی به لیستریا مونوسایتوجنز صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 79 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پی در پی 27)
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  316
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

سابقه و هدف: در مطالعات اخیر ارتباط آترواسکلروزیس و سکته مغزی حاد با عفونت کلامیدیا پنومونیه قویا مطرح شده که تأیید آن و مقابله آن و مقابله با چنین عفونتی اثرات قابل توجهی بر درمان آترواسکلروزیس خواهد گذاشت. لذا تعیین رابطه عفونت کلامیدیا پنومونیه با سکته مغزی حاد در بیماران بستری در بخش اعصاب بیمارستان لقمان حکیم در سال 1379 هدف بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: این بررسی به روش تحلیلی از نوع مورد ـ شاهدی و با تکنیک مصاحبه ـ مشاهده انجام گردید. گروه مورد (44 نفر)، بیماران مبتلا به سکته مغزی حاد بوده که در بیمارستان لقمان حکیم بستری شده بودند. تشخیص این بیماری توسط متخصص مغز و اعصاب و براساس شاخص های بالینی، آزمایشگاهی و پرتونگاری صورت گرفت. گروه شاهد (44 نفر)، بیماران غیرمبتلا به سکته مغزی بوده که در همان بیمارستان بستری شده بودند. بیماران دو گروه از نظر سن، جنس، سابقه سکته قلبی، سابقه مصرف سیگار و سابقه مصرف استرویید مشابه سازی شدند. آزمایشات سرولوژیک براساس روش ELISA از نظرIgA  و IgG ضد کلامیدیا و IgG اختصاصی بر علیه کلامیدیا پنومونیه انجام شد. یافته ها با استفاده از آزمون کای دو، آزمون دقیق فیشر و Odd's ratio مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: 7 بیمار (15.9%) در گروه مورد و 24 بیمار (54%) در گروه شاهد دارای ردپای ایمونولوژیک(IgA, IgG)  از درگیری با کلامیدیا بودند. چنین اختلافی به لحاظ آماری معنی دار بود(p<0.001) . هفت نفر (15.9%) از گروه مورد دارای HgG اختصاصی بر علیه کلامیدیا پنومونیه بودند. در صورتی که هیچ کدام از افراد گروه شاهد دارای چنین آنتی بادی نبودند. چنین اختلافی نیز به لحاظ آماری معنی دار بود(p<0.001) . نتیجه گیری و توصیه ها: معنی دار بودن اختلاف حضور آنتی بادی اختصاصی بر علیه کلامیدیا پنومونیه در گروه مورد و شاهد در این مطالعه، ارتباط بین عفونت کلامیدیا پنومونیه با سکته مغزی حاد را که در مطالعات مختلف بیان شده است، تایید و تقویت نموده و تحقیق تجربی را توصیه می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 316

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پی در پی 27)
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  587
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سابقه و هدف: با وجود اینکه عفونت مزمن با ویروس هپاتیتB یک معضل بزرگ بهداشتی در جهان و به خصوص کشور ما می باشد و مرگ و میر ناشی از عوارض آن نظیر سیروز و هپاتوسلولار کارسینوما بسیار بالاست، در حال حاضر تنها راه تخمین میزان التهاب و فیبروز کبد بیوپسی است. مقالات محدودی به بررسی آنزیمهای کبدی به عنوان یک شاخص برای تخمین التهاب و فیبروز کبد پرداخته اند که نتایج آنها متناقض می باشد. ما بر آن شدیم که در طی 10 سال در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز همبستگی بین التهاب و فیبروز کبد را با میزان آنزیمهای کبدی در مبتلایان به هپاتیتB مزمن بررسی کنیم. مواد و روش ها: تحقیق به روش مطالعه داده های موجود صورت گرفت. کلیه افرادی که با تشخیص هپاتیتB  دارای بیوپسی بودند و نیز در پرونده آنان وضعیت آنزیمی مشخص بود وارد مطالعه شدند. لازم به ذکر است که فیبروز و التهاب در کبد با دو روش مختلف Sheuer و Ishak توسط یک پاتولوژیست و بدون اطلاع از میزان آنزیمها بررسی شدند. در ضمن بیمارانی که هر نوع بیماری علاوه بر هپاتیت مزمن داشته اند، از مطالعه حذف گردیدند. یافته ها: در این مدت، بررسی روی 139 نمونه بیوپسی کبد انجام شد که 42 بیمار به علل مختلف مثل بیماریهای همراه، مصرف اینترفرون و … از مطالعه حذف شدند. در 97 بیمار باقی مانده،‌ میانگین سنی افراد 35.9 (15-66) سال بود. 57 بیمار (58.7%) مرد و 40 نفر(41.3%) زن بوده اند. میانگین فاصله زمانی بررسی میزان آنزیمهای کبدی با بیوپسی 4.2 روز بود. بیلی روبین توتال و ALT با میزان درگیری التهابی کبد ارتباط معنی دار داشتند(p<0.0005) . میزان التهاب با نسبت AST/ALT ارتباط معنی دار ولی معکوس داشت(p<0.01) . فیبروز کبدی باALT ، بیلی روبین توتال و گلوبولین ارتباط مستقیم و معنی دار داشت. نتیجه گیری و توصیه ها:‌ با توجه به مطالعه حاضر هنوز بهترین روش برای تخمین التهاب و فیبروز کبد بیوپسی می باشد چرا که ارتباط آنزیمها و شاخصهای کبدی با التهاب و فیبروز کبد از نظر آماری چندان قوی نمی باشد. یعنی در کل امکان پیش بینی دقیق میزان التهاب و فیبروز کبد براساس سطوح آنزیمها مقدور نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 587

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پی در پی 27)
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت تشخیص و درمان زودرس تومورهای اولیه و ثانویه و عدم اطلاع از وضعیت بیماران در کشور، تحقیق حاضر در مراجعه کنندگان به بیمارستانهای تجریش، شریعتی و امام حسین (ع) طی سالهای 78-1377 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش مطالعه داده های موجود بر روی کلیه بیمارانی صورت گرفت که با روشهای نوروپاتولوژیک براساس طبقه بندی جدیدWHO به تشخیص دقیق رسیده اند. مشخصات از پرونده های بیماران به همراه اسلایدهای پاتولوژی که دارای تشخیص هیستوشیمی و در مورد تعدادی از لنفوم ها ایمونوهیستوشیمی بودند به یک فرم اطلاعاتی منتقل و خصوصیات سن، جنس، محل استقرار، نوع تومور و علایم بالینی بررسی شدند. یافته ها: از  41بیمار مورد بررسی، همه انواع تومورها در مردان بیشتر از زنان دیده شد بجز مننژیوم و متاستاز. میانگین سنی بیماران 17±38 سال بود. شایع ترین نئوپلاسمها، تومورهای غلاف عصبی و گلیوم ها هر یک به میزان 34.2% بود. متاستاز در 14.6%، مننژیوم در 12.1% و تراتوم در 4.9% بیماران دیده شد. نخاع سینه ای بیشترین مکان بروز تومورها راتشکیل می داد. مکانهای شایع دیگر به ترتیب ناحیه گردنی و لومبوساکرال بودند. شایع ترین گلیوم نخاعی اپاندیموم بود و لنفوم نیمی از انواع درگیریهای نخاعی راتشکیل می داد. نتیجه گیری و توصیه ها: شیوع تومورهای غلاف عصبی و در رأس آنها شوانوم مانند آمارهای غربی و آسیایی بود. گلیوم های نخاعی بالاترین شیوع رابین آمارهای موجود داشتند. برخلاف سایر مطالعات، لنفوم بجای کارسینوم، شایع ترین متاستاز بود و مننژیوم های نخاعی برخلاف مننژیوم های مغزی در سنین بعد از یائسگی بیشتر دیده شده اند. یافته های این تحقیق لزوم سرعت عمل در تشخیص دقیق و درمان به موقع بیماران و همچنین بررسی بیشتر در جهت تایید شیوع بیشتر گلیوم های نخاعی در ایران و به تبع آن بررسی و در مورد علل شیوع بالای گلیوم های نخاعی و تحقیقات تجربی و در مورد اثر داروهای استروژن و پروژسترون در جلوگیری از بروز مننژیوم در خانم ها را توصیه می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پی در پی 27)
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  548
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت نتیجه بارداری و گزارشات متفاوتی که از نقش BMI و افزایش وزن بارداری بر نتیجه آن وجود دارد و به منظور تعیین BMI و وزن گیری دوران بارداری، این تحقیق بر روی 106 خانم باردار مراجعه کننده به درمانگاه مامایی بیمارستان امام حسین در سال 78-1377 انجام شد. مواد و روش ها: این تحقیق به روش طولی بر روی 106 خانم حامله انجام شد. خصوصیات فردی و سوابق زایمانی نمونه ها بررسی، قد و وزن قبل از حاملگی اندازه گیری شد. مراقبت دوران بارداری طبق معمول ارایه گردید و شاخصهای سن حاملگی، پارگی زودرس کیسه آب و وزن هنگام تولد نوزاد مشخص گردید. افزایش وزن برای هر گروه با BMI اولیه مشخص و ارتباطBMI با وزن گیری و شاخصهای نتیجه بارداری و نیز نقش افزایش وزن دوران بارداری بر نتیجه باروری تعیین شد. یافته ها: تحقیق بر روی 106 خانم باردار انجام گرفت. 95.3% مادران در محدوده سنی 35-18 سال قرار داشتند.BMI  کمتر از 19.8 در 14.1%، بین 26-19.8 در 47.2%، بین 29-26.1 در 19.8% و BMI بیشتر از 29 در 18.9% خانمهای باردار گزارش شد.37%  خانمهای باردار افزایش وزن کمتر از استاندارد، 35% آنها افزایش وزن بیشتر از استاندارد و 28% افزایش وزن در محدوده استاندارد داشتند.BMI  اولیه با روند وزن گیری همبستگی نشان داده و در خانمهای با BMI بین 29-26.1 میزان زایمان زودرس 33.3%  و در خانمهای با BMI طبیعی، 24% گزارش شد. نتیجه گیری و توصیه ها:BMI  غیرطبیعی و روند غیرطبیعی وزن گیری با عوارض شناخته شده بارداری همراه بوده و باعث صرف هزینه بسیار بالا و بعضا عوارض جدی و برگشت ناپذیری روی مادر و نوزاد می شود. انجام این تحقیق ضرورت مشاوره قبل از حاملگی و آموزش قبل از بارداری رانشان می دهد. لذا تحقیقات جامع تر برای بررسی تاثیر آموزش قبل از بارداری بر روند افزایش وزن و نتیجه بارداری توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 548

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

کوشانفر اکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پی در پی 27)
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  73
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  190
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

سابقه و هدف: این بررسی با توجه به شیوع مسمومیت ها نزد کودکان و تغییراتی که در نوع مسمومیت در سالهای بعد مشاهده شد در بیمارستان لقمان حکیم در طی سال 1376 انجام گردیده است. مواد و روش ها: پژوهش به روش مطالعه داده های موجود روی کلیه کودکان کمتر از 12 سال مراجعه کننده به درمانگاه مسمومین بیمارستان لقمان حکیم انجام گرفت. خصوصیات مربوط به سن، جنس، نوع مسمومیت، نحوه و نتیجه درمان مورد بررسی قرار گرفت و با آمار توصیفی ارایه شد. یافته ها: طی مدت بررسی، تعداد 2819 نفر (86.5%) به علت مسمومیت خفیف سرپایی تحت مراقبت بوده و 380 مورد (13.5%) به علت مسمومیت شدید بستری شدند که 60.2% مذکر و 39.8% مونث بودند. 46.6% در گروه سنی 3-1 سال قرار داشتند. تعداد فوت شدگان 3 مورد بود. بیشترین علت مسمومیت، مسمومیت دارویی (45%) بود، این داروها، داروهای اعصاب و روان بودند (56.3%) که شامل بنزودیازپین ها 178) مورد)، ضدافسردگی ها (170 مورد)، ضدتشنج ها (88 مورد) و سایر داروهای اعصاب و روان (23 مورد) بودند. داروهای ضد درد غیراستروییدی هم در 88 مورد، علت مسمومیت بودند. در مرتبه دوم نفت (617 مورد) و در مرتبه سوم مواد سفید کننده و شوینده (242 مورد) قرار داشتند. مسمومیت با مواد مخدر (117 مورد)، مسمومیت غذایی و گیاهی (11 مورد) و گزش حشرات (95 مورد) در مکانهای بعدی از نظر فراوانی قرار داشتند. نتیجه گیری و توصیه ها: به علت شیوع مسمویت نزد کودکان و عوارض و خطرات ناشی از آن، با توجه به قابل پیش گیری بودن مسمومیت ها، انجام پژوهش در این مورد توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 190

دانلود 23 استناد 2 مرجع 1
نویسنده: 

داهی فر حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پی در پی 27)
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شیوع عفونت ادراری در شیرخواران و کودکان و عوارض شناخته شده آن و اهمیت اطلاع از عامل بیماری زا و حساسیت آن نسبت به آنتی بیوتیکها در مناطق جغرافیایی مختلف، به منظور تعیین عوامل بیماری زا و تاثیر سفالوتین بر روی آن، این تحقیق در بیمارستان کودکان تهران از سال 1374 تا 1379 انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقیق در اولین مرحله به روش توصیفی و در مرحله دوم به روش کارآزمایی بالینی بر روی کلیه کودکانی که با شکایات مختلف مراجعه و نیاز به مراقبت و بستری داشتند، انجام گرفت. کودکانی که در 2 نمونه متوالی ادرار کشت مثبت داشتند و نیز نشانه های بالینی حاکی از عفونت شدید بود، به عنوان افراد مبتلا تلقی شدند و با اخذ رضایت، سفالوتین به میزان 150 میلی گرم بازاء هر کیلوگرم وزن بدن در 24 ساعت بمدت 10 روز تجویز و تاثیر آن بر یافته های بالینی و آزمایشگاهی تعیین گردید. عامل بیماری زا و تاثیر آنتی بیوتیک های مختلف در محیط آزمایشگاه نیز مشخص گردید. یافته ها: 84 نفر شامل 72 دختر (86%) و 12 پسر (14%) از سنین 3 ماهگی تا 11 سالگی در این تحقیق وارد شدند.E.Coil  تنها میکروبی بود که در کشت همه بیماران رشد کرد. در محیط آزمایشگاهی سفالوتین در 83.3% و از نظر بالینی در 100% موارد اثر درمانی داشت. نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به نتایج قابل قبول این دارو و همچنین با آگاهی از عوارض ناگوار بعضی ازآنتی بیوتیک های مورد استفاده فعلی، پیشنهاد می شود تحقیق تجربی مشابه در سایر بیماران مبتلا به عفونت ادراری صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پی در پی 27)
 • صفحه شروع: 

  81
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  239
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شیوع استرونجیلوییدیوزیس و عوارض شناخته شده ناشی از تشخیص نادرست آن و روش متداول الایزا (قبل از جذب) در تشخیص این بیماری، همچنین گزارش دو مورد موفقیت آمیز آزمایش الایزا با روش اصلاح شده بعد از جذب،‌ برای بررسی تجربی این آزمایش ها در کشور و به منظور بررسی قدرت دو روش الایزا (قبل و بعد از جذب) در تشخیص استرونجیلوییدیوزیس، این تحقیق در سال 1377 در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی از نوع تشخیصی بر روی 462 نمونه سرم (46 نمونه مربوط به افرادی که قطعا به استرونجیلوییدس آلوده بودند، 37 نمونه مربوط به افرادی که فاقد هرگونه آلودگی انگلی بودند و 379 نمونه مربوط به مبتلایان سایر آلودگی های انگلی) انجام گرفت. در این پژوهش آزمایش الایزا (قبل از جذب) با به کار بردن آنتی ژن خام محلول (به دست آمده از لارو عفونت زا) بر روی نمونه های مذکور انجام شد و سپس با استفاده از عصاره های آنتی ژنیکی انگل هایی که موجب واکنش متقاطع (پاسخ مثبت کاذب) گردیدند، آزمایش الایزا به روش اصلاح شده بعد از جذب برای تمام نمونه ها انجام داده شد. حساسیت، ویژگی،‌ ارزشهای پیشگویی مثبت و منفی هر کدام از این روشها تعیین گردید. یافته ها: تحقیق بر روی 462 نمونه سرم انجام شد. حساسیت، ویژگی، ارزشهای پیشگویی مثبت و منفی در آزمایش الایزا (قبل از جذب) به ترتیب 91، 93، 59 و 99 درصد می باشد، در حالی که در آزمایش الایزا با روش اصلاح شده بعد از جذب، این ارقام به ترتیب 93، 96، 73 و 99 درصد است. نتیجه گیری و توصیه ها: آزمایش الایزا با روش اصلاح شده بعد از جذب، قدرت بیشتری در تشخیص استرونجیلوییدیوزیس دارد. با توجه به عوارض شناخته شده این عفونت به دنبال تشخیص نادرست آن و ارزش پیشگویی مثبت این روشها، ‌مطالعه و بررسی بیشتر توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 239

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پی در پی 27)
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شایع بودن اضطراب در مادران کودکان بستری و عوارض شناخته شده آن و گزارشاتی مبنی بر موفقیت مشارکت مادران در کاهش اضطراب آنان و بررسی تجربی آن در کشورهای دیگر،‌ این تحقیق بر روی مادران کودکان بستری در بخشهای داخلی و جراحی بیمارستان کودکان مفید تهران در سال 1376 و تاثیر مشارکت مادران بر اضطراب آنان صورت گرفت. مواد و روش ها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی بر روی 120 مادر انجام گرفت. مادران بر حسب مراجعه و بطور تصادفی به دو گروه شاهد (80 نفر) و مورد 40) نفر) تقسیم شدند. در روز دوم بستری، میزان اضطراب مادران درگروه شاهد و مورد بوسیله آزمون pillberger بررسی شد. در گروه مورد بعد از آموزش مادران به انجام مراقبت در ساعت مناسب پرداختند و پس از دو روز،‌ میزان اضطراب مادران در هر دو گروه،‌ مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: مادران در هر دو گروه به لحاظ سن خود و کودک، اشتغال مادر،‌ تعداد فرزندان، نوع بیماری،‌ وضعیت مهدکودک رفتن کودک، رتبه تولد فرزند، حضور فرد مراقب دیگر در منزل، تعداد تخت های موجود در اتاق، سابقه قبلی بستری شدن، سابقه مصرف داروی آرام بخش،‌ میزان درآمد خانواده، جنس کودک، ساعت های بعد از بستری و میزان اضطراب مشابه بودند. یافته های این تحقیق نشان داد که شدت اضطراب موقعیتی در گروه مورد در نوبت دوم 32.5% تغییرات کاهشی از متوسط به ضعیف داشته است و نشان داد که این اختلاف به لحاظ آماری معنی دار است(p<0.0001) . در گروه شاهد 2.5% تغییرات کاهشی و 10% تغییرات افزایشی اضطراب موقعیتی مشاهده شد. در هر دو گروه،‌ تغییرات کاهشی در شدت اضطراب حالتی مادران مشاهده نشد. نتیجه گیری و توصیه ها: مشارکت مادران در امر مراقبت از کودک بستری در بیمارستان می تواند موجب کاهش اضطراب موقعیتی مادران شود و این امر در تسریع روند بهبود کودک و پیشگیری از اضطراب کودکان بیمار،‌ تاثیر بسزایی خواهد داشت. مطالعات بیشتر در زمینه چگونگی کاهش هر چه بیشتر اضطراب مادران توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پی در پی 27)
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شیوع و روند رو به افزایش تعویض کامل مفصل ران و گزارشات متفاوت از علل، نتایج درمان و عوارض آن، این تحقیق بر روی بیمارانی که در بیمارستان امام حسین (ع) و پارس طی سالهای 77-1373 تحت عمل تعویض ران قرار گرفته اند، انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق به روش مطالعه داده های موجود انجام گرفت. پرونده بیماران واجد شرایط که تحت عمل تعویض مفصل ران قرار گرفته و به مدت حداقل 2 سال پیگیری شدند، از بایگانی خارج و خصوصیات بیماران، علل، نتیجه درمان و عوارض آن بررسی و با آمار توصیفی ارایه شد. یافته ها: طی مدت بررسی، 80 بیمار و 96 مفصل ران مورد مطالعه قرار گرفتند که 52.5% بیماران مرد و 47.5% زن با میانگین سنی 48.5±13.1 سال بودند. مهم ترین علل تعویض مفصل ران به ترتیب آرتریت دژنراتیو اولیه(36%) ، دیسپلازی هیپ (30%) و شکستگی گردن فمور (25%) بود. در زنان شایع ترین علت، دیسپلازی هیپ و در مردان آرتریت دژنراتیو اولیه بوده است. بعد از عمل جراحی بهبودی کامل درد در 88.7% و بهبودی نسبی در 11.3% بیماران دیده شد. محدودیت حرکتی خفیف هیپ و نیاز به استفاده از وسایل کمکی برای راه رفتن در 6.3% بیماران مشاهده شد. بیشترین عوارض بعد از عمل در بیماران مبتلا به دیسپلازی هیپ دیده شد. و شایع ترین عوارض به ترتیب در رفتگی پروتز، اختلاف طول اندام و عارضه عصبی بود. عوارضی همچون عفونت، شکستگی، آمبولی، صدمه به مثانه و مجاری ادراری و صدمه عروقی دیده نشد. نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به تفاوت هایی که در این مطالعه از نظر علل تعویض مفصل ران و عوارض با کتابهای مرجع دیده می شود، انجام تحقیقات اپیدمیولوژیک از نظر علل تخریب مفصل ران و تحقیقات تجربی از نظر عوامل مساعد کننده در ایجاد عوارض بعد از عمل توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID