نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  726
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 726

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  21-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  768
 • دانلود: 

  282
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 768

دانلود 282 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  41-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  758
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 758

دانلود 270 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ظهیری عبدالرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  61-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  686
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 686

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  81-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1191
 • دانلود: 

  358
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1191

دانلود 358 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  99-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  706
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 706

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  115-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  537
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 537

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  131-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  800
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 800

دانلود 301 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  147-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  735
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 735

دانلود 243 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  163-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  706
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 706

دانلود 243 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  179-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1089
 • دانلود: 

  319
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1089

دانلود 319 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  193-205
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  943
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 943

دانلود 298 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  207-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  798
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 798

دانلود 271 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  221-230
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  605
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 605

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  231-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1330
 • دانلود: 

  417
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1330

دانلود 417 استناد 0 مرجع 0