مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  5-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1474
 • دانلود: 

  623
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1474

دانلود 623 استناد 1 مرجع 2
نویسندگان: 

نقی زاده محمد

نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  19-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1592
 • دانلود: 

  773
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1592

دانلود 773 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

شهبازی مجید | ترابی زهره

نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  35-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2172
 • دانلود: 

  1909
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2172

دانلود 1909 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  49-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2392
 • دانلود: 

  1222
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2392

دانلود 1222 استناد 0 مرجع 11
نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  63-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1949
 • دانلود: 

  684
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1949

دانلود 684 استناد 0 مرجع 7
نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  77-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1730
 • دانلود: 

  664
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1730

دانلود 664 استناد 0 مرجع 15
نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  89-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1493
 • دانلود: 

  755
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1493

دانلود 755 استناد 1 مرجع 4
نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  101-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1382
 • دانلود: 

  417
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1382

دانلود 417 استناد 0 مرجع 6