نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

طغیانی اسحاق | حیدری مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  993
 • دانلود: 

  590
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 993

دانلود 590 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  17-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  780
 • دانلود: 

  342
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 780

دانلود 342 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  33-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1110
 • دانلود: 

  331
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1110

دانلود 331 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  53-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1366
 • دانلود: 

  380
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1366

دانلود 380 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جبری سوسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  69-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  973
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 973

دانلود 238 استناد 0 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  93-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  580
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 580

دانلود 217 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

مهدوی فر سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  107-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  779
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 779

دانلود 230 استناد 0 مرجع 7