مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

آینه میراث | سال:1391 | دوره:10 | شماره:1 (پیاپی 50)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

صفری آق قلعه علی

نشریه: 

آینه میراث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 50)
 • صفحه شروع: 

  107
 • صفحه پایان: 

  132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ضیا محمدرضا

نشریه: 

آینه میراث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 50)
 • صفحه شروع: 

  133
 • صفحه پایان: 

  151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  279
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 279

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

عابدی محمود

نشریه: 

آینه میراث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 50)
 • صفحه شروع: 

  153
 • صفحه پایان: 

  177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  40
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آینه میراث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 50)
 • صفحه شروع: 

  179
 • صفحه پایان: 

  234
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آینه میراث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 50)
 • صفحه شروع: 

  235
 • صفحه پایان: 

  250
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 83 استناد 0 مرجع 6
نویسنده: 

میرافضلی سیدعلی

نشریه: 

آینه میراث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 50)
 • صفحه شروع: 

  251
 • صفحه پایان: 

  264
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

یلمه ها احمدرضا

نشریه: 

آینه میراث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 50)
 • صفحه شروع: 

  265
 • صفحه پایان: 

  283
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آینه میراث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 50)
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 119 استناد 0 مرجع 4
نویسنده: 

اقبال فرزاد

نشریه: 

آینه میراث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 50)
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آینه میراث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 50)
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 102 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

جعفری دهقی محمود

نشریه: 

آینه میراث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 50)
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 142 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

دشتی حسن

نشریه: 

آینه میراث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 50)
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  105
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 123 استناد 1 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID