مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

گیاهان دارویی | سال:1383 | دوره:3 | شماره:11

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  402
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

هدف- بسیاری از زنان برای رفع علایم منوپوز از داروهای مکمل و جایگزین استفاده می‌کنند. کاربرد فراورده‌های دارویی گیاهی در میان زنان یائسه نیاز به بررسی تداخلات دارویی احتمالی دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی فواید فراورده‌های گیاهی دارویی در درمان علایم منوپوز از طریق انجام بازنگری بر مطالعات کارآزمایی‌های بالینی تصادفی شده است.طراحی مطالعه: جستجوی مطالب در چهار بانک اطلاعاتی کامپیوتری انجام شد تا مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی در فراورده‌های پزشکی گیاهی که در درمان علایم منوپوز به‌کار می‌رود شناسایی شود. هیچ محدودیتی در زبان انتشار مقاله نبود، این مطالعات در صورتی بررسی می‌شوند که درباره علایم سایکولوژی و یا فیزیکال مربوط به منوپوز باشند. داده‌های آسیب‌شناسی و بیوشیمیایی در این بازنگری مورد توجه نبوده است.نتایج: 18 مطالعه بالینی متناسب با این معیارها شناسایی شدند، این مطالعات شامل: Black cohosh (n=4), red clover (n=4 ), kava (n=3), dong quai (n=1), evening primrose oil (n=1), ginseng (n=1), combination product (n=4) کیفیت مطالعات به‌طور عمده خوب و 16 مطالعه از 18 مطالعه نمرات 3 یا بیشتر (حداکثر 5) از مقیاس Jadad  را گرفتند.نتیجه‌گیری - شواهد متقاعدکننده‌ای از فراورده‌های گیاهی دارویی در علایم منوپوز و درمان آن وجود ندارد. به هرحال مطالعات، کارآیی  Black cohoshرا تایید می‌کند گرچه از نظر متدولوژی ضعیف می‌باشد. سایر مطالعات red clover را پیشنهاد می‌کنند که می‌تواند در درمان علایم شدید منوپوز موثر باشد. همچنین شواهدی برای استفاده از کاوا وجود دارد اما این گیاه دارویی نیز یک انتخاب پذیرفته شده درمانی نمی‌باشد. شواهد غیرقاطع دیگری نیز برای سایر گیاهان دارویی بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 402

دانلود 125 استناد 0 مرجع 27
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  14
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  877
 • دانلود: 

  449
چکیده: 

گیاه دارویی خار مریم در طب سنتی چین و اکثر کشورهای اروپایی به طور گسترده‌ای در درمان اختلالات کبدی و صفراوی استفاده می‌شود. عصاره بذر این گیاه دارویی که به نام سیلی‌مارین معروف است کبد را در برابر انواع مسمومیت‌ها از جمله قارچ آمانیتا، استامینوفن و الکل محافظت می‌نماید. سیلی‌مارین شامل مجموعه‌ای از فلاونوییدها، فلاونولیگنان‌ها و دیگر ترکیبات متعدد با خواص آنتی‌اکسیدانی، ضدالتهابی و افزایش‌دهنده گلوتاتیون سلولی است. اگرچه گزارش مطالعات متعددی حاکی از آن است که سیلی‌مارین پیشرفت سرطان کبد و پروستات را مهار، کلیه را در برابر مسمومیت‌ها از جمله داروی سیسپلاتین محافظت و موجب کاهش قند خون در بیماری دیابت نوع دوم می‌شود، اما آزمایش‌های بالینی بیشتر جهت تجویز آن در این بیماری‌ها نیاز می‌باشد. در استفاده طولانی‌مدت هیچ‌گونه عوارض جانبی نداشته و منع مصرفی در کودکان، زنان حامله و شیرده برای این داروی گیاهی گزارش نشده است.

آمار یکساله:  

بازدید 877

دانلود 449 استناد 5 مرجع 77
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  206
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

جنس citrus از اعضای خانواده نارنج (Rutaceae) است که بیشتر در نواحی معتدل و گرم کره زمین پراکندگی دارند. اندام هوایی آنها دارای بوی قوی می‌باشند. بعضی از آنها مانند درختان مرکبات میوه خوراکی دارند، عده‌ای دیگر به مصارف درمانی می‌رسند و یا از آنها اسانس‌گیری به عمل می‌آید. در این تحقیق اسانس‌های برگ سه گونه نارنج، لیموترش و نارنگی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.در این بررسی روغن‌های فرار برگ‌های سه گونه نارنج (C. bigardia)، لیموترش (C. limon) و نارنگی (C. deliciosa) به روش تقطیر با آب با کمک دستگاه کلونجر به ترتیب به میزان‌های 4/1، 1/1 و 1 درصد حجمی وزنی استخراج گردیدند. سپس اجزای تشکیل‌دهنده هر یک از آنها توسط دستگاه گاز کروماتوگراف - طیف سنج جرمی(GC-MS) شناسایی و تعیین مقدار شدند.بر اساس نتایج به دست آمده عمده‌ترین ترکیب موجود در اسانس برگ نارنج شامل لینالول (72/38 درصد)، لینالیل استات (52/36 درصد)، آلفا ترپینئول (68/8 درصد) و ژرانیل استات (8/3 درصد)، در اسانس برگ لیموترش ژرانیال (45/31 درصد)، نرال(16/23 درصد)، بتا پینن (39/22 درصد) و لیمونن (79/6 درصد) و در اسانس برگ نارنگی سابینن (64/37 درصد)، لینالول (60/36 درصد)، دلتا-3-کارن (42/4 درصد) و سیترونلال (81/3 درصد) بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 206

دانلود 115 استناد 2 مرجع 4
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  37
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  205
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

در این تحقیق سرشاخه Diplotaenia cachrydifolia Boiss. در سه مرحله رشد (قبل از گل‌دهی، گل‌دهی کامل و بعد از گل‌دهی در اوایل تشکیل میوه) جمع‌آوری گردید و پس از خشک شدن در محیط آزمایشگاه مورد اسانس‌گیری قرار گرفت. سپس ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس‌ها با استفاده از کروماتوگرافی گازی تجزیه‌ای (Analytical GC) و گازکروماتوگرافی کوپل شده با طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد شناسایی قرار گرفت. بازده اسانس D. cachrydifolia به میزان 93/0 درصد در مرحله قبل از گل‌دهی، 49/4 درصد در مرحله گل‌دهی کامل و 66/2 درصد پس از زمان گل‌دهی به‌دست آمد. تعداد 18 ترکیب در اسانس سرشاخه D. cachrydifolia در زمان قبل از گل‌دهی، شناسایی شد. ترکیب‌های عمده اسانس در این مرحله، لیمونن (04/28 درصد)، المیسین (35/15 درصد)، سیس ایزوالمیسین (12/15 درصد)، دیل آپیول (78/11 درصد) و سیس بتا اوسیمن (87/10 درصد) بودند. در مرحله گل‌دهی کامل نیز تعداد 18 ترکیب در اسانس شناسایی شد که عمده‌ترین آنها لیمونن (81/41 درصد)، المیسین (96/21 درصد) و سیس بتا اوسیمن (70/18 درصد) بودند. تعداد 22 ترکیب در اسانس D. cachrydifolia در مرحله بعد از گل‌دهی و شروع تشکیل میوه شناسایی شد که از بین آنها لیمونن (63/47 درصد)، المیسین (51/20 درصد)، سیس بتا اوسیمن (55/8 درصد) و 1و8-سینئول (71/5 درصد) اجزای اصلی اسانس هستند. از اختلافات عمده اسانس D. cachrydifolia در سه مرحله رشد، می‌توان به حذف کامل ترکیب سیس ایزوالمیسین در مرحله گل‌دهی و پس از آن و نیز حضور 1و8- سینئول فقط در زمان پس از گل‌دهی اشاره کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 205

دانلود 93 استناد 2 مرجع 8
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  38
 • صفحه پایان: 

  41
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  251
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

گیاه شوید یا شبت با نام علمی Anethum graveolens L. گیاهی است علفی، یک ساله و معطر متعلق به خانواده Apiaceae. تمامی پیکر رویشی گیاه شوید محتوی ترکیبات فرار است. از جمله اجزای اصلی روغن فرار گیاه کاروون، فلاندرن و لیمونن می باشد. با توجه به تغییرات نسبتاً شدید کمی و کیفی روغن های فرار شوید در مراحل مختلف رشدی گیاه لازم است برحسب نوع استفاده و همچنین کاهش هزینه های تولید، گیاه در مراحل مناسب رشدی برداشت شود. در این تحقیق تغییرات درصد اسانس و اجزای تشکیل دهنده آن در سه مرحله مختلف رشدی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که مناسب ترین مرحله رشدی برای به دست آوردن حداکثر میزان کاروون در واحد سطح، برداشت گیاه در مرحله تشکیل بذر و قبل از رسیدگی کامل بذر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 251

دانلود 95 استناد 2 مرجع 1
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  42
 • صفحه پایان: 

  48
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

استفاده بیش از حد از نگهدارنده‌های غذایی شیمیایی که برخی از آنها مشکوک به اثرات سوء سرطان‌زایی و تراتوژنیک هستند و یا باقیمانده‌های سمی ایجاد می‌نمایند، منجر به رویکرد قابل توجه تولیدکنندگان مواد غذایی به جایگزینی نگهدارنده‌های شیمیایی با انواع طبیعی مانند اسانس‌های گیاهی در فرآورده‌های غذایی شده است. برای اثبات کاربرد اثرات نگهدارندگی (ضدمیکروبی) انواع اسانس‌های گیاهی، مطالعه اثرات آنها بر روی فاکتورهای رشدی مختلف میکروب‌های پاتوژن و عامل فساد غذایی در سیستم‌های مدل مختلف لازم و ضروری می‌باشد. در این مطالعه، زمان رشد تاخیری استافیلوکوک طلایی در میزان تلقیح 105 cfu/ml در طی 43 روز (1032 ساعت) نگهداری در محیط آبگوشت قلب و مغز متأثر از غلظت‌های مختلف (صفر، 0.03 و 0.06 درصد) اسانس آویشن شیرازی در سه درجه حرارت (35، 25 و 15 درجه سانتی‌گراد) مورد بررسی قرار گرفت. زمان رشد تاخیری استافیلوکوک طلایی، به‌طور معنی‌داری (p<0.05، آنالیز واریانس) تحت تاثیر غلظت‌های مختلف اسانس قرار گرفت. به‌طوری‌که در غلظت صفر درصد اسانس در درجات حرارت 35، 25 و 15 درجه سانتی‌گراد به ترتیب 7.2، 15.3 و 84 ساعت بود. در حالی‌که در غلظت 0.03 درصد به ترتیب 31.44، 84.96 و 451.92 ساعت و در غلظت 0.06 درصد به ترتیب  44.4، 158.4 و 1032< ساعت بود. بر طبق نتایج به دست آمده، زمان رشد تاخیری استافیلوکوک طلایی با افزایش غلظت اسانس به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 103 استناد 3 مرجع 18
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  48
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  560
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

باتوجه به اثرات شادی‌آفرین کلاله زعفران در طب سنتی و مطالعات قبلی ما مبنی بر اثرات ضدافسردگی عصاره‌های زعفران، در این تحقیق مکانیسم واثرات ضد افسردگی عصاره آبی و الکلی کلاله زعفران و دو ماده اصلی آن یعنی کروسین و سافرانال توسط آزمون شنا و آزمون حرکت در موش مورد بررسی قرار گرفت.تجویز داخل صفاقی عصاره الکلی زعفران با دوزهای 200 و800 میلی‌گرم بر کیلوگرم و عصاره‌های آبی زعفران با دوزهای 160 و320 میلی‌گرم بر کیلوگرم زمان بی‌تحرکی را در مقایسه با نرمال سالین به طور معنی‌داری کاهش دادند و همچنین مانند فلوکستین موجب افزایش زمان شنا کردن شدند. در آزمون جعبه باز عصاره آبی زعفران برخلاف عصاره الکلی با دوزهای 160 و320 میلی‌گرم بر کیلوگرم به طور معنی‌داری در مقایسه با نرمال سالین حرکت کلی را کاهش داد. عصاره الکلی نیز بر رفتارهای استرئوتایپی اثر داشته و به طور معنی‌داری آن را افزایش دادند. کاهش مدت زمان بی‌حرکت ماندن در آزمون شنا مواد موثر زعفران یعنی سافرانال و کروسین مشاهده شد. مدت زمان شنا در موش‌های دریافت‌کننده فلوکستین و سافرانال افزایش یافت، اما در گروه‌های دریافت‌کننده کروسین هیچ اختلافی بین دوزهای مختلف دیده نشد. دوزهای مختلف سافرانال و کروسین تقریبا همانند هم مدت زمان بالا رفتن را افزایش دادند که به صورت معنی‌داری با نرمال سالین اختلاف داشتند. کروسین حرکات استرئوتایپیک را افزایش و سافرانال حرکت کلی را کاهش داد.این مطالعه نشان می‌دهد که احتمالا اثر ضدافسردگی کلاله زعفران حداقل قسمتی از طریق کروسین و سافرانال می‌باشد. کروسین به عنوان یک ترکیب محلول در آب زعفران و سافرانال به عنوان یک ترکیب محلول در چربی با دو مکانیسم مختلف عمل می‌کنند. احتمالا کروسین بر سیستم دوپامینرژیک و مهار بازجذب نوراپی نفرین موثر است و سافرانال بر سیستم سروتونرژیک. برای قطعیت بخشیدن به مکانیسم عمل این دو ترکیب نیاز به آزمایش‌های گسترده‌تری می‌باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 560

دانلود 165 استناد 2 مرجع 20
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  67
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

هوفاریقون با نام علمی Hypericum perforatum L. یک گیاه دارویی ارزشمند و دارای ترکیبات موثر بیولوژیکی مختلفی از جمله هیپریسین می‌باشد. هیپیریسین دارای اثرات اصلی نظیر ضدافسردگی، ضدویروسی و ضدباکتریایی است که سبب استفاده و تولید گسترده این گیاه شده است. با توجه به اینکه ژنتیک (توده) و محیط دو فاکتور مهمی هستند که روی عملکرد و میزان ترکیبات موثر گیاه هوفاریقون تاثیر دارند و همچنین در بانک ژن پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، بذور 5 توده مختلف موجود بود ضروری به نظر می‌رسید که در زمینه شناخت توده برتر و نقش ژنتیک و شرایط محیطی روی عملکرد کمی و میزان هیپریسین مطالعه‎ای انجام شود.این تحقیق طی سال‌های 1378 لغایت 1381 در مزرعه تحقیقاتی گروه پژوهشی کشت و توسعه پژوهشکده گیاهان دارویی واقع در کیلومتر 16 اتوبان کرج- قزوین به اجرا در آمد. این آزمایش به صورت تجزیه مرکب طرح اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد و طی آن، عملکرد ماده تر و خشک، ارتفاع و قطر بوته و همچنین میزان هیپریسین اندام هوایی گیاه در مرحله گل‌دهی کامل اندازه‌گیری و ثبت گردید.نتایج نشان داد که ژنتیک (توده) بر عملکرد وزن تر (p<0.05) و همچنین بر ماده خشک، ارتفاع بوته و قطر بوته (p<0.01) از نظر آماری تاثیر معنی‌داری داشت ولی این تاثیر روی میزان هیپریسین معنی‌دار نبود. البته، میزان هیپریسین تحت تاثیر سال یا شرایط محیطی (p<0.01) قرار گرفت. بنابراین ژنتیک و شرایط محیطی به ترتیب نقش اصلی را در تولید اندام دارویی و کیفیت این گیاه (میزان هیپریسین) دارند و دو فاکتور کلیدی در تولید اقتصادی آن هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 97 استناد 4 مرجع 10
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  68
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  314
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

تاکنون مقالات متعددی در رابطه با ترکیبات موجود در روغن فرار گیاه رازیانه منتشر شده است. هدف از این تحقیق مطالعه تغییرات کمی و کیفی ترکیبات موجود در اسانس گیاه رازیانه(Foeniculum vulgare Mill.)  در شرایط مختلف اسانس‌گیری است.اسانس گیاه رازیانه به دو روش تقطیر با آب داغ و بخار آب داغ تهیه گردید. تقطیر با آب داغ در 4 زمان متفاوت 15، 30، 60 و 150 دقیقه و تقطیر با بخار تنها با زمان 150 دقیقه انجام شد. روغن‌های فرار به دست آمده از طریق آنالیزGC و GC/Mass مورد تجزیه و شناسایی قرار گرفتند. تعداد ترکیب که مجموعاً حدود 37/91 تا 57/97 درصد روغن فرار را تشکیل می‌دهند شناسایی شدند. از میان روغن‌های شناسایی شده E Anethole (47.89 تا 62.73 درصد)، Estragole (9.41 تا 16.52 درصد) و D-(+)-Fenchone (7.63 تا 8.86 درصد) بیشترین درصد مواد را تشکیل می‌دهند. بالاترین درصد آنتول در دقیقه 30 به دست آمد

آمار یکساله:  

بازدید 314

دانلود 121 استناد 2 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID