مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

علی پور نیلوفر

نشریه: 

نگره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  5-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3280
 • دانلود: 

  2108
چکیده: 

عناصر تزیینی معماری دوره قاجار تهران در کاخ های آن به طور چشم گیر دیده می شود. از جمله عناصر تزیینی، ارسی ها هستند که طرح و نقشی خاص دارند؛ اما امروزه با توجه به نفوذ معماری غرب و کم رنگ شدن عناصر سنتی، در حال فراموشی اند.از این پژوهش نتیجه گرفته می شود که تمامی طرح های این ارسی ها، منحنی هستند. این طرح ها از نقش های اصلی بته جقه، چهارپر و طرح های قاب بندی و گل تشکیل شده که در اغلب هنرهای دوره قاجار به کار رفته اند. این گونه استنباط می شود که طرح های سنتی در دوره قاجار در اغلب هنرها به کار می رفته و با توجه به مصالح و ابزار کار آن هنر، در برخی ساده و در برخی با جزئیات همراه بوده است. هدف این پژوهش، مطالعه طرحِ ارسی های کاخ های مذکور و تطبیق آن ها با یکدیگر و در پایان بررسی نقش های اصلی و تطبیق آن ها با سایر هنرهای دوره قاجار است. شیوه تحقیق توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای میدانی است. در این راستا طرحِ ارسی های کاخ های قاجاری تهران با رویکرد به ارسی های عمارت شمس العماره در کاخ گلستان، عمارت مسعودیه و کاخ صاحبقرانیه مطالعه و بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 3280

دانلود 2108 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نگره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  23-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1062
 • دانلود: 

  540
چکیده: 

حرمت و جایگاه قرآن کریم در قلوب مسلمانان، باعث شده تا هیچ گاه این کتاب مقدس به طور مستقل مورد تصویرسازی قرار نگیرد. اما تشنگی و اشتیاق ادیبان عاشق نسبت به قرآن کریم باعث شکل گیری متون ادبی متاثر از قرآن کریم شده است. این متون در کنار برخی از کتاب های تاریخی و دانشنامه ها واسطه ای برای ارائه معانی و قصص قرآنی در نگارگری ایران بین سده های 8 تا 11 هجری قمری شده اند. این موضوع از طریق تصویرسازی متن های ادبی متاثر از قرآن کریم روی داده است. مقاله پیش رو با بررسی جایگاه چنین نگاره هایی در نگارگری ایران، وارد مطالعه تطبیقی نگاره ها، متون ادبی و قرآن کریم شده است. به این ترتیب با روش توصیفی و تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و مشاهده ای، ظرفیت های نگارگری کشورمان را در ارائه معانی قرآنی به بوته نقد و بررسی گذاشته و جایگاه ادبیات (شعر و نثر) را در شکل گیری چنین نگاره هایی مورد بررسی قرار داده است. از دستاوردها و یافته های مهم این تحقیق که می تواند ظرفیت سازی ویژه ای را در آگاه سازی هنرمندان معاصر کشورمان بر عهده داشته باشد، کشف جایگاه مهم و اساسی ادبیات فارسی در شکل گیری نگاره های مرتبط با قرآن کریم است. این مساله از طریق مراجعه به نمونه های شاخص و تدوین یک دسته بندی کلی درباره آن ها به دست آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1062

دانلود 540 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

نگره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  35-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5412
 • دانلود: 

  3708
چکیده: 

دوره قاجار را می توان دوره نوآوری و شروع تحولات جدید در هنر و معماری ایران دانست. از جمله این تحولات، رابطه فزاینده و مراودات مختلف با غرب است که به دنبال ورود دانش ها و علوم جدید به ایران، شاهد تاثیرات ویژه این امر بر هنر و معماری و به ویژه بر تزیینات بناها در دوره قاجار هستیم. از جمله مهم ترین این تحولات و دانش های جدید می توان به اختراع و ورود فن عکاسی و کاربرد فراوان تمبر در مراسلات پستی و کارت پستال های اروپایی اشاره نمود. در این مقاله از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای در مورد معماری مسجد - مدرسه ها و همچنین مطالعات میدانی به صورت حضور در مکان و مشاهده مستقیم، استفاده شده است و تاثیر این تحولات بر تزیینات مسجد - مدرسه های دوره قاجار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس بررسی و مطالعات صورت گرفته، قسمت عمده ای از تزیینات و نقوش کاشی کاری مسجد - مدرسه های دوره قاجار از عکس ها، تمبر ها و کارت پستال های آن دوران الگو گرفته شده و تصاویری از آثار تاریخی، مناظر طبیعی و معماری، پرندگان، انگور، تاج، انسان و فرشته بالدار، انسان با لباس اروپایی، طرح گل و گلدان و کاسه بشقاب سازی همراه با دسته گل های مختلف به ویژه گل سرخ و زنبق در نقوش و تزیینات کاشی کاری و حجاری این بناها به چشم می خورد.

آمار یکساله:  

بازدید 5412

دانلود 3708 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

رستم بیگی سمانه (ثمین)

نشریه: 

نگره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  49-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2063
 • دانلود: 

  1945
چکیده: 

در اساطیر نمادین ایرانی، روشنایی و نور برآمده از گنبد آسمان است. آسمان چون گنبدی از سنگ تصور می شد که روشنی و نور از آن متولد شده است. از دیدگاه اساطیری، زاده شدن میترا از صخره سنگ، دگردیسه شدن همین اسطوره است. این نماد به همراهی باقی نمادهای تصویری برآمده از مفهوم و داستان های مهری که روزگاری منجی (سوشیانس) مردمان ایران زمین به شمار می رفته، در طول تاریخ تغییرات فراوانی یافته و به شکل های متنوعی در بستر تاریخ نمادین و تصویری این مرز و بوم ظهوری چندباره داشته است. در این مقاله نشانه ها و ردپای این دینِ چندین هزارساله که گسترشی جهانی نیز داشته، از نظر تصویری و مفاهیم مستتر در آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. چرا که آیین مهر یکی از آیین هایی است که تصاویر نمادین به عنوان زبان بصری در انتقال مفاهیم و مبادی این آیین و پیروان آن به کار رفته و در طول زمان گاه این تصاویر با همان معانی مستتر در آن ها حفظ شده و سده های بعدی با تغییراتی در همان شیوه و با مفهوم گسترده تر مورد استفاده قرار گرفته اند. بررسی طبقات هفت گانه مهری و نمادهای تصویری مهرابه ها، مبنای مطالعه تطبیقی این پژوهش بوده و با استناد به مدارک و پژوهش های اسطوره شناسی، تاریخ ادیان و ایران باستان و به ویژه منابع نزدیک به آن از جمله اوستا این نمادها از منظر مفهومی معرفی شده و سپس ردپای نقش های نمادین مهری در هنر ادوار مختلف ایران جست و جو و نمونه های مرتبط با آن را بررسی شده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد تطبیقی میان مفاهیم مهری و نمادهای تصویری آن با نقوش ادوار مختلف هنری ایران تنظیم گردیده و نتیجه آن عبارت است از:1- نقوش متعددی از سنت مهری در هنر ادوار بعد هنر ایران دیده می شوند.2- البته نقوش فوق حامل همان مفاهیم مهری نیستند.3- تعدادی از نقوش در ادوار بعد به دلیل تعارض با باورهای جدید حذف می شوند.4- نقوش مهری در ادوار بعد به صورت تزیینی به کار گرفته شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 2063

دانلود 1945 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نگره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  69-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1974
 • دانلود: 

  2187
چکیده: 

نقاشی ایران با ادبیات فارسی و مضامین ملی و مذهبی پیوندی ناگسستنی دارد و شاهد این ادعا، وجود نسخ ارزشمند نگارگری است که در موزه های ایران و جهان به یادگار مانده و هر کدام از آن ها بر اساس یکی از متون ارزشمند زبان فارسی و موضوعات ملی و مذهبی به وجود آمده است. نقاشی خیالی نگاری هم به عنوان یکی از شاخه های نقاشی ایرانی پیوندی تنگاتنگ با ادبیات پارسی داشته و موضوعات آن اغلب بر محور وقایع زندگی پهلوانان ملی و مذهبی شکل گرفته است. به دلیل خاستگاه مردمی نقاشی خیالی نگاری و ارتباط بی واسطه هنرمندان آن با قشر عامه جامعه، این نقاشان توجه ویژه ای نسبت به خواسته ها و علاقه مندی های مردم دارند. مقاله پیش رو با هدف مشخص نمودن علل گرایش نقاشان خیالی نگاری به ادبیات مکتوب و شفاهی حماسی و پهلوان محور و موضوعات مذهبی، به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا گرایش به مضامین ادبی، ملی و مذهبی در نقاشی خیالی نگاری همچون نگارگری ایرانی بوده و یا دلایل دیگری سبب این گرایش شده است. روش تحقیق این مقاله به شیوه توصیفی و تحلیلی بوده و نمونه های مورد استفاده، به صورت انتخابی از بین شاخص ترین آثار نقاشی قهوه خانه ای برگزیده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1974

دانلود 2187 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

جمالی شادی | مراثی محسن

نشریه: 

نگره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  83-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1741
 • دانلود: 

  1105
چکیده: 

فضاهای مثبت و منفی، در کاشی کاری های مساجد، علاوه بر ایجاد تعادل و توازن، جلوه ای از مفاهیم معنوی را نیز در خود دارند که در دوران مختلف، تحت شعاع تاثیرات خارجی، تجلی این مفاهیم متعالی، رو به افول گذاشته است. در این مقاله فضاهای مثبت و منفی مسجد امام خمینی (ره) در اصفهان از دوره صفویه و مسجد و مدرسه شهید مطهری که از مصادیق بارز معماری قاجار با تکیه بر مفاهیم عرفانی و فلسفی در قاب های کاشی کاری شده مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با بررسی و تحلیل فضاهای مثبت و منفی چند نمونه از قاب های کاشی کاری مسجد امام خمینی که جزو نمونه های معتبر و اصیل هنر سنتی ایران در دوره صفویه به محسوب می شوند؛ به مقایسه آن ها با نوع کاشی کاری های مسجد و مدرسه عالی شهید مطهری پرداخته شده تا از این طریق میزان تغییراتی که در مفاهیم متعالی این نمادهای بصری در حین تاثیر پذیری از هنر غربی حاصل می شود، مشخص گردد. چنانچه با تغییر در نمادهای بنیادین این نوع از هنر کاشی کاری به میزان چشمگیری مفاهیم آن نیز دستخوش تغییر و دگرگونی می گردد. روش تحقیق این مقاله توصیفی - تحلیلی است و برای تحلیل از روش تطبیقی استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1741

دانلود 1105 استناد 0 مرجع 1