نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  111
 • صفحه پایان: 

  122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  277
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

گرچه سالی را در بزرگداشت مقام مولانا جلال الدین محمد بلخی و آثار گران سنگ او کوشیدند و ملل مختلف جهان هر یک فراخور توان و انتظار خویش از این خوان گسترده بهره ای بردند اما این در رحمت تا ابد به روی مشتاقان صاحبدل گشوده است، در این مقاله سعی برآنست تا نکته ای چند نه بر اساس انتخاب بلکه بر سبیل تصادف برگزیده و ارایه گردد. وجه مشترک این گزینش ها کاربردی بودن آنها در زندگی روزمره مردم فارغ از هر زمان و هر مکانی است.سه مساله «ابن الوقت»، «خلوت گاه حق» و «ارمغان دوستی» نکاتی است که در تبیین و تشریح هر یک بر اساس کتاب شریف مثنوی معنوی در حد توان بدان پرداخته شده است و بسط کلام هم در این موضوع ها و هم در زمینه های دیگر به خواست خداوند و زمانی دیگر موکول شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 277

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

کی منش عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  123
 • صفحه پایان: 

  136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

از آن جا که شعر زبان اسرار دل است و مخلوق عاطفه های حساس، شاعری نوعی کیمیاگری شناخته شده است در حوزه پیوند الفاظ با موسیقی.در میان سرامدان شعر فارسی، فرخی نمونه کامل شاعرانی است که در تلفیق مضامین شعر با موسیقی گام های استوار برداشته است. وی را در حوزه الفاظ به حسن انتخاب کلمات خوش آهنگ، فصیح، رشیق و دلاویز باید ستود.براستی در رعایت تناسب معانی و مضامین و تلفیق آنها با موسیقی کلمات و ترکیبات سخنوری است توانا. چه کلام آهنگین وی در این حوزه از جذابیت و دل فریبی ویژه ای برخوردار است و این خود برجستگی شعرش را شکل تواند داد و سبک شاعری او را مشخص تواند کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  571
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

قصه ها و تمثیلات مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی، مقدمه واقعی شناخت مثنوی و راه ورود به اقلیم ناشناخته آن است.چون در تعلیم مولانا، حقیقت از شریعت جدایی ندارد و طریقت هم سر حال انبیا را نشان می دهد، از جست و جو در آن چه به حالات و مقامات انبیا و اولیا در مثنوی آمده است، سر طریقت و حقیقت را بهتر می توان درک کرد. بدین گونه با تامل در سِر این گونه قصه هاست که می توان به لطایف اسرار مثنوی راه یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 571

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

هاشمی ماندانا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  137
 • صفحه پایان: 

  152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2315
 • دانلود: 

  264
چکیده: 

ابلیس در مثنوی معنوی دو سیمای متفاوت دارد. از سویی شخصیتی شرور و شوم است که کمر به ویرانی آرمان الهی بسته است. در مواردی برابر با نفس اماره شمرده می شود و کار او وسوسه است و تنها با هدایت پیر راه دان می توان از وسوسه های او در امان ماند.نگاه دیگر به ابلیس در مثنوی بسیار شگفتی آفرین است و با آنچه در آثار عارفانی چون عین القضات و حلاج آمده است شباهت دارد. تصویر این چهره در داستان معاویه و ابلیس آشکار می شود. در این داستان مولانا با وسعت دید و نگاه نوآور خود هر چند با جمال، نکاتی حکیمانه را یادآور می شود. داستان معاویه و ابلیس در این مقاله مورد بازنگری قرار گرفته است و نکات مورد نظر مولانا و نیز اشارات مشابه آن در تاریخ اندیشه عرفانی مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 2315

دانلود 264 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

صبور داریوش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  153
 • صفحه پایان: 

  166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

در این نوشتار به پیشینه فرهنگ نویسی و آثاری اشارت رفته است که با روش الفبایی پیرامون مسایل فرهنگی، علوم و فنون، شرح حال و آثار بزرگان و نام آوران نوشته شده و به نام فرهنگ یا دایره المعارف به مفهوم اصطلاحی آن نامیده شده و نام فرهنگ های معتبر و ویژگی های آن ها از قرن پنجم هجری قمری تا روزگار معاصر، بویژه تاثیر فرهنگ های معاصر در ادبیات و علوم نیز آورده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

شهبازی ایرج

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  167
 • صفحه پایان: 

  186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2232
 • دانلود: 

  370
چکیده: 

تصور زندگی بدون رنج، تصوری است که عقلش نمی کند تصدیق؛ از این رو، مساله رنج همواره برای انسان های اندیشمند مطرح بوده و هر کسی به نحوی آن را تبیین کرده است. مولوی نیز به ژرفی در این مساله اندیشیده است. در این مقاله، نظرات مولوی درباره انواع رنج، علل رنج و آثار نیکوی آن بررسی شده است. او رنج ها را به دو گروه عمده تقسیم کرده است: رنج هایی که انسان، خود برای خویشتن فراهم می آورد و رنج هایی که خداوند مهربان، برای پرورش انسان، در نظر می گیرد. مولوی رنج های دسته اول را ناشی از خودخواهی و نادانی انسان می داند و آنها را مردود می شمارد، امّا رنج های گروه دوم را می پذیرد، زیرا که آنها از لطف خفی خدا سرچشمه گرفته است و آثاری نیکو در زندگی آدمی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2232

دانلود 370 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ماحوزی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  73
کلیدواژه: 
چکیده: 

شادروان استاد دکتر زرین کوب در سال 1301 در شهرستان بروجرد پای به عرصه هستی گذاشت و در 25 شهریور ماه 1378 در تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.در تاریخ 20 اسفند ماه 1376 به مناسبت بزرگ داشت استاد، از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با اهتمام دوست دانش مند، جناب آقای دکتر مهدی محقق مراسمی با شکوه برگزار شد. در این مراسم، ارادت مند مهدی ماحوزی که سال ها از خرمن دانش آن بزرگ مرد برخوردار آمده بود، قصیده ای سرود که در آن با اخلاصی تمام عرض ادب شده بود و تمام آثار ارج مند آن وجود فیاض گنجانیده آمده بود. پس از درگذشت ایشان بیت هایی چند بدان افزوده شد. طبق وصیت استاد مقرر گردید بنده در مراسم ترحیم ایشان در مسجد حجه بن الحسن (ع) سخن بگوید. ضمن ایراد سخنانی، این قصیده خوانده آمد و بردل و جان شیفتگان آن بزرگ وار نشست.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ناصری فرشته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  187
 • صفحه پایان: 

  200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  378
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

در این مقاله سعی بر آن بوده است تا به طور موجز به موارد زیر اشاره شود: 1- آثار ادبیات کهن ایران همچون هزار و یک شب و هزار و یک روز و تاثیرات آن ها بر ادبیات اروپا 2- نحوه شکل گیری و توسعه روابط بین غرب و شرق و شرح عوامل موثر در ایجاد این ارتباط 3- تبادل فرهنگ ها و تلاقی بین ادبیات غرب و شرق و چگونگی تاثیرپذیری از ادبیات خاورزمین 4- معرفی نویسندگان و آثار ایشان در عصر ویکتوریا (سده نوزدهم)، که متاثر از ادبیات شرق است.

آمار یکساله:  

بازدید 378

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  201
 • صفحه پایان: 

  213
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  396
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

تاریخ جهان شای جوینی یکی از امهات متون تاریخی ـ ادبی زبان فارسی است. جوینی در این اثر شرح وقایع و فجایع سه رویداد شگرف تاریخ ایران را در سده های ششم و هفتم هجری، یعنی ایلغار مغول و فراز و فرود سلطنت خوارزمشاهیان و داستان اسماعیلیان ایران، به رشته تحریر درآورده است. در این مقاله از منظر زبان شناسی نقش گرا ـ که اثر را در ارتباط با گوینده، شنونده، زمینه و موضوع آن بررسی می کند ـ کارکردهای زبانی این کتاب تحت عنوان «کارکردهای تاریخی و ادبی» کاویده و بررسی شده است و اسلوب تاریخ نگاری جوینی نیز در هر سه مجلد از رهگذر مقایسه ای زبانی تبیین و ارزش ادبی و میزان ادبیت هر کدام نیز نشان داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 396

دانلود 126 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ماحوزی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

در این پژوهش، هدف معرفی و شناخت مراتب علمی و انسانی حکیم، ادیب و متکلم نامی قرن هفتم هجری قمری «کمال الدّین میثم بن علی بن میثم بحرانی» است.ابن میثم در فنون گوناگون حکمت، عرفان، کلام، اصول فقه، بیان و شوون مختلف ادب استادی است مسلم و در مراتب زهد و پرهیز و خوی نیک سرآمد اقران. هم ستوده استادان خویش است و هم شاگردان دانش پژوه خویش. حدود 18 اثر ارج مند در خلال 63 سال عمر ممتع خویش در موضوعات یاد شده به جامعه ایرانی و اسلامی تقدیم کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 15 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  422
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

نوشته ای که ملاحظه می فرمایید، بخش سوم و پایانی مجموعه مقالاتی است که شادروان سید ضیاءالدین سجادی در معرفی ویژگی های سبکی نظم در قرن ششم نگاشته اند. این مقاله (بخش پایانی) اختصاص به دو شاعر برجسته دیگر این قرن یعنی افضل الدین بدیل خاقانی شروانی و نیز ظهرالدین فاریابی دارد و نویسنده فقید، ضمن برشمردن ویژگی های سبکی این دو گوینده بزرگ قرن ششم، نهایتا به معرفی کلیاتی درباره سبک شعر فارسی در قرن هفتم نیز پرداخته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 422

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

حاکمی اسماعیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  554
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

نوشته ای که ملاحظه می فرمایید بخش دوم از تقریرات استاد فروزان فر در سال 36-35 در دانشگاه تهران است که جناب آقای دکتر اسماعیل حاکمی بازنویسی و تنظیم آن را بر دوش همت گرفته اند. این یادداشت ها شامل نکاتی در مورد تاثیرات فرهنگ و نیز الفاظ مغولی بر آثار قرن هفتم به بعد، نکاتی درباره تاثیرات تصوف و عرفان بر شعر و نثر و نیز آثاری است که دین و نژاد می تواند بر ادبیات و فرهنگ داشته باشد.در نقل سخنان مرحوم استاد فروزان فر همانند بخش نخست، ترجیح داده ایم شیوه محاوره ای استاد و اصالت آن حفظ شود. بدیهی است که مطالب شفاهی ایشان حوزه ای سیال را در بر می گیرد. به همین دلیل اشارات ایشان ابعادی متفاوت و متنوع دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 554

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0