نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
نویسنده: 

SOLEYMANI M.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  228
 • صفحه پایان: 

  241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10118
 • دانلود: 

  7521
چکیده: 

Some of the field crops are severely affected by the Fusarium foot and root-rot in the west of Iran, Hamadan. Pathogenic Fusarium species are potentially severe destructive diseases and could be a major limiting factor for the cereals and potato production in this province. The purpose of this study was to determine the possible effect of soil solarization on the population dynamics of Fusarium spp. The propagules under Hamadan climatic conditions. Pretarping irrigation to achieve the field capacity was carried out prior to the various treatments including the black and transparent polyethylene plastic sheets. The experiment was performed in a completely randomized block design with three replicates, in a naturally infested soil. After three, five and eight weeks, soil samples were collected from different soil depths in appropriate plots. The propagule numbers of Fusaria were counted through dilution plate method using selective Nash & Synder and PDA media. The results indicated that the propagules of Fusarium in treated soils (five and eight weeks treatments) were significantly decreased as compared with the three week treated and untreated control plots. Better results obtained with the transparent sheets after eight weeks, followed by treatments with five weeks of mulching. Accordingly, the hydrothermal control of the Fusarium foot and the root-rot disease seem to be effective under the cool and temperate area of Hamadan.

آمار یکساله:  

بازدید 10118

دانلود 7521 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

BANIHASHEMI Z.A.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  204
 • صفحه پایان: 

  216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9914
 • دانلود: 

  7521
چکیده: 

The dissemination of Phytophthora spp. in the surface irrigation water was studied during 1993-94 in Marvdasht area and certain other parts ofFars province. Monthly the water samples were taken along 100Km of the Kor river 22Km up stream from the Doroudzan Dam to about 80Km down stream to Mardvdasht where Sivand and Kor rivers joined. The other sampling locations includede the Maeen river adjecent to the Dam, and the Sivand river from Dashte-Morghab to Mardasht. Few samples were also obtained from Shapour and Dalaky rivers and also from Yasouj and the Sisakht regions in Kl1kiluehand Boir Ahmad. The water temperature, pH and EC were measured and samples were assayed on the same day of the collection. The water sample was filtered through the two layers of the cheese cloth and about 1L was placed in a plastic container (30 x 20 Cm) 2-3C deep and 100 fresh citrus leaf disks (6mmdia) were also added and incubated at the room temprature. After 48hr, disks were collected, washed, blotted dry and plated on Phytophthora were collected, washed, blotted dry and plated on Phytophthora selective medium (PARPH). At least 50 disks were used in the 5 plates for each sample. The five to 8 boiled hemp seeds were placed on each growing colony and transferred to the distilled water, after 12hr for sporangium production. The Phytophthora species were idenified by their morphological characteristic and temperature requirement. Phytophthora spp. were present in the most rivers except the Shapour and Dalaky. The predominant species were non-popilate high temperature (above 35c) species mainly P. cryptogea and P. drechsleri. In some cases P. capcisi and the other unidentified species were also detected. Phytophthora spp. were present throughout the year but the lowest population was detected during winter months. The fluctuation of the phytophthora population and the other water microorganisms in the Kor river after shiraz petrochemical complex during the growing season was very high, but sometimes reduced to zero (perhaps due to the water pollution). No Phytophthora colonies were detected in the dam lake or in the most cases in the cement canals.

آمار یکساله:  

بازدید 9914

دانلود 7521 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

AGHAEI A. | POURREZA JAVAD | SAMEE A. | POURREZA A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  127
 • صفحه پایان: 

  144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10130
 • دانلود: 

  7521
کلیدواژه: 
چکیده: 

An experiment was conducted to study the effects of substitutipn of the different levels (0.0, 10, 20, 30md 40%) of oat grains for the corn with and without enzyme supplementation (b-Glucanase. 0.0 and I%) on the performance of the broiler chickens. Four hundred and eighty (480) Arian broiler chicks were employed in a randomized complete block design with 10 treatments and 3 replications (16 chickens for each replicate) from I-56 days of age. The chicks fed with 10 percent of oats in the diets, supplemented with enzyme, had significantly higher BW than other treatments. While with 40 % oat in diet bodyweight were significantly decreased. The feed conversion increased with increasing of the oats levels and the enzyme supplementation resulted in lower feed conversion. With increasing oats in the diet, the percentage of carcass weight decreased, but the pancreas weight increased significantly. Conversely, the enzyme supplementation resulted an increase in carcass weight and reduction in the pancreas weight. The percentage of the tibial ash, calcium and phosphorus were unsignificaulty decreased with the increasing of the oat but enzyme lementation resulted an increase in tibial ash, calcium and phosphorus. In the areas where the corn production is limited, including 30 percent ofthe oats supplemented with enzyme in the diet of the broiler chicks can be beneticial.

آمار یکساله:  

بازدید 10130

دانلود 7521 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  157
 • صفحه پایان: 

  168
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8835
 • دانلود: 

  7521
چکیده: 

The study of dispersion of alfalfa mosaic virus (ALMV) infection based on DAS-ELISA indicated that the fields of Alfalfa, potatoes and tomatoes ITomChenaran, Ghochan, Shirvan, Mashhad, Neishaboor and Torbat Heydarieh were infected with the virus. The Statistical analysis indicated that the amount of infection did not differ in the surveyed regions and total mean of infection was 53 percent. The samples collected from the Alfalfa field of Mashhad was propagated in the Nicotiana tabacum L.cv Samsun and then virus was purified. The Mechanical inoculation of this isolate of the alfalfa mosaic virus (ALMV) induced the local lesion in Chenopodium quinoa,Camaranticolor,vigna unguiculata, Phaseolus vulgaris cv Redkidney and the systemic vein clearing and mosaic in Nicotiana glutinosa, Ntabacum cv. Samsun, Ocimum basilicum, Cicer arietinum and Lycopersicon esculentum. In the case of the infected Cucumis sativus, no symptoms was observed. ALMV was purified by the method of the kaiser and Robertson(l976). The virus yield was 11/05 mg per l00g of infected tissue on the basis of serological properties. This isolate of ALMV is similar to the American isolation in SDS-PAGE and Western Blot analysis.the molecular weight of the virus coat proteins were estimated at about 24000 daltons.in this regard,this isolation of ALMV is similar to the other isolates of ALMV reported elswhere.

آمار یکساله:  

بازدید 8835

دانلود 7521 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

AMIRI F. | BASSIRI M. | LRAVANI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  242
 • صفحه پایان: 

  242
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9106
 • دانلود: 

  7521
چکیده: 

The vast and diverse rangelands of Iran require the selection of appropriate methods for grazing intensity measurement in the different vegetation types. Methods can be compared on the bases of time and budget as well as their accuracy. In this study nine methods of the utilization measurement were conducted on the E.ceratoides stands of Hanna exclosure Semirom, Isfahan province. The duncan multiple range test was used to compare mean utilization percentages obtained from the different methods, with paired cage method data was used as control group. Analytical Hierarchy Process (AHP) was also used to compare methods for accuracy, time and budget. The means fTomreference unite, twig length, production index, plant count and stem count methods had significant (p<0.05) differences compared with control group but were comparatively time consuming and more expensive than other methods. The height-weight method resulted in an estimate with no significant difference with the control group. This method was also fastest and least expensive among methods with the accurate results (p<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 9106

دانلود 7521 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  183
 • صفحه پایان: 

  193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8568
 • دانلود: 

  7521
چکیده: 

The brown spot disease is one of the seed-borne diseases of rice, found in the all stages of its growth fi"om nursery to farm. It causes qualitative and quantitative damage on rice. Therefore, some studies carried out on the different aspects of this disease and the reaction of some cultivars of rice against the pathogenic fungous agent of the diseases. To do so, 120 isolates, isolated trom plant samples were collected trom the 91 paddy fields in Guilan. To isolate the pathogenic fungous agent of the disease, the collected samples were cultured on PDA and filter paper. According to the results, the present isolation related to Bipolaris with the 3 species: -Bipolaris oryzae (Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur ; Bipolaris victoriae Nelson; Bipolaris sp. The total isolataes were consisted of 15% Bipolaris oryzae, 75% Bipolarisvictoriae and 10% Bipolaris sp. The study of pathogenicity of isolation in these three species was applied to Khazar rice in desicator. The symptoms created by these three species were different trom necrotic spots to leaf death. The results indicated that not only the symptoms but also the virulence in these three species were different. The virulence in B.oryzae was more than B. sp and this was more than B. victoriae. To study the reaction of some cultivars of rices to the pathogenic fungous agent, 8 cultivars of rice: " Bejar, Khazar, Sepeedroud, Domsephid, Hassan saraee, Binam, Neda, Nemat" respectively were used in the two stages of the plant growth, to leaf in the seedling stage and heading. The results indicated that in seedling stage there was no significant difference between these cultivars with respect to the amount of infection. And in heading stage, according to "Dunken" test (5%) they divided into the 3 groups: "Neda, Sepeedrud, Khazar and Binam" with the lowest amoUlltof infection were in the first group, "Bejar, Domsephid and Hassan saraee" classified in the second group and "Nemat" was in the third one. But there was no significant difference between them according to the variance analysis table.

آمار یکساله:  

بازدید 8568

دانلود 7521 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MOHAMMADI J. | TAHERI S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9382
 • دانلود: 

  7521
چکیده: 

Pedotransfer functions are the predictive models of a certain soil property from other easily, routinely, or cheaply measured properties. The common approach for fitting the pedotransfer functions is the use of the conventional statistical regression method. Such an approach is heavily based on the crisp obervations and also the crisp relations among variables. In the modeling natural systems, like soil, we are dealing with imprecise observations and the vague relations among the variables. Therefore, we need an appropriate algorithm for modeling such a fuzzy structures. In the present study, the fuzzy regression approach was used in order to fit some chemical and physical pedotransfer functions. The optimum regression models with the fuzzy coefficients were obtained for modeling pedotransfer functions. Sensivity analysis was carried out by using the credibility level. The results indicated that the fuzzy regression might be cOflsidered,as a suitable alternative or a complement to the statistical regression, whenever a relationship between variables is imprecise and generally when dealing with the errors due to a vaguness in regression models.

آمار یکساله:  

بازدید 9382

دانلود 7521 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MOHAMMADINEZHAD G. | REZAEI A.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10479
 • دانلود: 

  7521
چکیده: 

In this study, the an AMMI analysis (additive the main effects and the multiplicative interaction effects) was used to evaluate the yield stability of nine oats genotypes (4 Canadian cultivars and 5 Turkish breeding lines) and Makoi barley (as ckeck) in the 6 environments (3 dates of planting ofOct.12, Oct.31 and Nov.21 and 3 sowing densities of 300, 375 and 450 seedslm1). The experiment was conducted at the Research Farm ofIsfahan University of Technology in 2001. For each environments, a randomized complete block design with the 3 replications was used. According to the results obtained, the main effects of genotypes, environment and genotype X environment interaction effects were statistically significant (p<0.01) ana70% of sum of squares was explained by the first two interaction principal components (IPCI). Biplots of genotypic and environmental components of the first and second interaction principal components and the mean yields of the genotypes and environments, pattern analysis of the two significant and also stability statistics of AMMI model (EV2 & SIPC2) revealed that Boyer and Line No. 28 were the most stable genotypes. Boyer had the lowest IPCI and Pacer and Lines No.2 and 17 were the least stable genotypes with specific adaptation to sowing density of 300 seed/m2. Lines No.32 and 28 indicated the specific adaptions to first planting date (Oct.12) Makoi and Pacer had the specific adaptation to second and third planting date and the second sowing density.

آمار یکساله:  

بازدید 10479

دانلود 7521 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

HEYDARI M. | TAFAZOLI E.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  50
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9182
 • دانلود: 

  7521
چکیده: 

One of the main criteria for salt tolerance is cell membrane stability under stress. Reactive oxygen species (ROS), activity of lipoxygenase (Lox and lipid peroxidation are considered to be destructive to cell membrane under salt stress. In this study, the effects of 0, 75 and 150 mM NaCI, over a period of 14the days on the activity oflipoxygenease, the amount of hydrogen peroxide (H2O2)and malon dialdehyde (MDA. as a lipid peroxidation) in the leaves of Pistacia vera L. (cv. "Qazvini" and wild "Sarakhs" pistachio) and "Mastic" (P. mutica F. & M.) were studied. The results indicated that by increasing salinity Lmactivity increased in the leaves of all the three rootstocks. This activity reached a climax on the 7th day and then decreased on the 14the day. Among the three species, Mastic reached the highest amount of the Lox activity on the 14thday with the lowest amount ofLmreduction. The amounts ofH2O2 in the leaves of all the three rootstocks increased, on the 14the day the highest amount of hydrogen peroxide was found in "Mastic" and "Sarakhs" after treating them with 150 mM NaCI. The amounts of MDA were also reached the highest level in all three rootstocks on the 7th and 14the days. The results also indicated the possibility of the use oflipid peroxidation index and Loxactivity for selecting salt toler ant Pistacia rootstocks. More studies are needed for understanding the biochemical changes and enzyme activities in Pistacia rootstocks under salt stress.

آمار یکساله:  

بازدید 9182

دانلود 7521 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

RAFIEI F. | SAEIDI GH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  107
 • صفحه پایان: 

  117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9579
 • دانلود: 

  7521
چکیده: 

To study the genetic variation of different traits, 66 isolated lines from different Iranian safflower landraces of Isfahan, Azarbaijan, Khorasan, Kordestan, Central provinces along with 13 foreign genotypes and two local populations of Kooseh and Arak-28 11 were evaluated in a simple lattice design with two replications. The experiment was conducted at the research farm, Isfahan University of Technology in the year 2001. The results indicated that there was significant differences among the genotypes for all the traits including days to 50% flowering, maturity, plant height, yield/plant, seed yield and its components and relative resistance to the powdery mildew disease (p<0.01). Seed yield of genotypes varied trom 1285 to 3524 Kglha. The seed yield of local population of Kooseh which was dominant growing cultivar in Isfahan province and one of the latest in maturity and tallest genotype was 2317 Kglha, however, some genotypes were earlier in maturity and had the less plant height and more seed yield than Kooseh. Seed oil content was measured for the 20 high yielding isolated lines by the Soxhlet method and varied trom 24.62% (in one of the isolated lines trom Kordestan landrace) to 37.55% (in one of the isolated lines trom Kooseh). The genotype of Kooseh had seed oil content of 35.99%. Based on the results of cluster analysis, the genotypes were classified in to 3 the distinct clusters and they were significantly different for all of the traits, except for days to 50% emergence. One of the clusters had the maximum seed yield, seed yield/plant, branches/plant, capitula/plant, seeds/capitulum and the minimum of seed weigbt. It was implied that the genotypes of this cluster which were isolated trom local populations could be used for improving the seed yield. The cluster analysis also indicated that in isolated lines trom difierent provinces, there was no special pattern between the genetic and geographical diversity.

آمار یکساله:  

بازدید 9579

دانلود 7521 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  972
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

داشتن شدت بارندگی در دوره های بازگشت مختلف برای بسیاری از مدل های هیدرولوژی الزامی است. روابط شدت- مدت- فراوانی بارندگی از زمان های قدیم در نقاط مختلفی از جهان بررسی شده است. در حال حاضر جدیدترین اطلاعات منحنی های شدت- مدت- تناوب بارندگی در ایران، مربوط به 66 ایستگاه سازمان هواشناسی می باشد که در سال 1374 منتشر شده است. روابط جامع مقدار- مدت- تناوب بارندگی برای این اطلاعات به دست آمد.نتایج به دست آمده تغییرات محسوسی را نسبت به تحقیقات پیشین در ایران نشان داد. این امر می تواند مربوط به تغییر پارامترهای توابع توزیع احتمال سری زمانی شدت های بارندگی به دلیل افزایش طول دوره آماری باشد. هم چنین روابطی برای برآورد مقدار عددی باران ساعتی ده ساله برای ایران از روی پارامترهایی چون میانگین باران سالانه و میانگین حداکثر بارش روزانه ارائه شد. چنین رابطه ای برای کل ایستگاه ها و هم چنین برای تقسیم بندی های مختلفی از ایستگاه ها (براساس مقدار باران سالانه، براساس تقسیم بندی ظاهری اقلیمی) به دست آمد. اعتبار کلیه روابط براساس 8 ایستگاه مستقل که توزیع مکانی مناسبی در کشور داشتند، بررسی و نشان داده شد که در صورت انتخاب محدوده مناسبی برای ایستگاه، دقت روابط قابل قبول خواهد بود. هم چنین نشان داده شد که روابط قبلی برای برآورد باران ساعتی ده ساله در ایران دیگر کارایی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 972

دانلود 284 استناد 7 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  107
 • صفحه پایان: 

  119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

بررسی گیاهان تراریخت در پروژه انتقال ژن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش، نسل دوم (T1) گیاهان تراریخت کلزا که ژن گلوتامین سنتتاز در جهت آنتی سنس به آنها منتقل شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. میزان پروتئین کل محلول برگ و مقدار کلروفیل های a، b و کاروتنوئید، با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری و معادلات مربوطه تعیین شد. میزان کمی پروتئین در برگ های کلزا در مراحل مختلف رشدی گیاه و تیمارهای مختلف بررسی شد که در مرحله قبل از گل دهی (MG1) شروع به افزایش نموده و در زمان گل دهی (MG2) به بیشترین میزان رسید و در مرحله پیری برگ (SS) مقدار پروتئین کل کاهش نشان داد.در مقایسه بین تیمارها، تیمار A2 بیشترین میزان پروتئین و تیمار A6 کمترین مقدار را نشان دادند. از نظر میزان کلروفیل های a و b بین تیمارهای مورد مطالعه اختلاف معنی داری مشاهده نشد ولی بین مراحل مختلف رشد کلزا تفاوت معنی دار بوده و مرحله MG2 بیشترین و SS کمترین میزان کلروفیل های a و b را نشان دادند. به منظور مطالعه الگوهای باندی در پروتئین های استخراج شده از گیاهان تراریخت در مقایسه با گیاه شاهد از روش اس.دی.اس.پیج استفاده شد که در مقایسه الگوهای باندی حاصل از مرحله MG1 تفاوت قابل ملاحظه ای بین باندها دیده نشد، ولی در باندهای حاصل از مراحل MG2 و YG تفاوت هایی مشاهده شد. در مرحله YG اختلاف بین تیمارهای A5، A3، A4 و A6 با شاهد در موقعیت وزنی 41 کیلو دالتون و بین تیمارهای A1 و A2 با تیمار شاهد در موقعیت 23.6 کیلو دالتون مشاهده گردید. در مورد باندهای حاصل از مرحله MG2 نیز بین تیمارهای A1، A3، A4 و A6 با تیمار شاهد در موقعیت وزنی 57 کیلو دالتون اختلافاتی وجود داشت. با توجه به این که کلیه شرایط برای رشد، استخراج پروتئین و آنالیز ماکرومولکول ها در گیاهان تراریخت و شاهد کاملا کنترل شده و مشابه بوده است، در نتیجه می توان احتمال داد که تفاوت های مشاهده شده در گیاهان تراریخت نسبت به گیاهان شاهد به دلیل اثر آنتی سنس ژن گلوتامین سنتتازمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 25 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  121
 • صفحه پایان: 

  133
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

استراتژی توفق بر مشکل محدودیت منابع آب آبیاری برنج، منوط به تولید واریته هایی با نیاز کمتر به شرایط غرقابی است. بدین منظور و برای بررسی اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر خصوصیات رشدی، جذب عناصر غذایی و تشکیل آئرانشیم ها و ارتباط آنها با عملکرد بیولوژیک گیاه برنج، سه آزمایش مختلف با استفاده از ارقام برنج ایرانی انجام پذیرفت. در آزمایش اول از 5 رقم استفاده شد که تحت سه تیمار آبیاری قرار گرفتند. در این آزمایش، آناتومی ریشه های تحت تیمار نیز از نظر وضعیت فضاهای هوایی بررسی گردید. در آزمایش دوم دو رقم سازندگی و طارم به منظور بررسی جذب عناصر مختلف در تیمارهای غرقاب کامل و آبیاری پس از 1، 2 و 3 سانتی متر تبخیر از تشت تبخیر مورد مطالعه قرار گرفتند. در آزمایش سوم، با فراهم کردن شرایط کشت هیدروپونیک، اثر هوادهی بر خصوصیات رشدی گیاه برنج بررسی شد. در این آزمایش تنها از رقم سازندگی استفاده شد. نتایج آزمایش اول نشان داد که شرایط غرقاب دایم و یا غرقاب برای ادامه رشد، اثر معنی داری در رشد گیاه بخصوص افزایش وزن اندام هوایی و ریشه دارد. نتایج بررسی های میکروسکوپی نیز نشان داد که تیمارهای آبیاری تاثیری بر حجم فضای آئرانشیم نداشته، فضاهای آئرانشیمی بیشتر تحت تاثیر نوع واریته قرار می گیرند. آزمایش دوم علاوه بر این اینکه نتایج آزمایش اول را تایید نمود نشان داد که برخی عناصر همچون فسفر و منگنز و آهن با بازده بسیار بالاتری در شرایط غرقاب جذب می گردند. آزمایش سوم نیز حاکی از آن بود که هوادهی تاثیر قابل ملاحظه ای در خصوصیات رشدی برنج نخواهد داشت.براساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد خصوصیات برتر رشد گیاه برنج در حالت غرقاب مربوط به جذب بهتر برخی عناصر پرمصرف و کم مصرف در شرایط غرقاب است که این نیاز به شرایط غرقاب پس از استقرار کامل گیاه بیشتر جلوه می نماید. بنابراین مدیریت منابع آب مبتنی بر تفکیک مراحل رشد گیاه برنج اعمال خواهد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 38 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  135
 • صفحه پایان: 

  147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

نتایج تجزیه واریانس دی آلل متشکل از 7 والد و 21 نتایج نسل F2 توتون های تیپ بارلی که در مرکز تحقیقات توتون گیلان- رشت در سال 1381 به صورت بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار کشت گردیده بود، حاکی از تفاوت های ژنتیکی بین ژنونیپ ها و ترکیب پذیری عمومی (GCA) و خصوصی (SCA) معنی دار اکثر صفات مورد ارزیابی بود. بدین ترتیب وجود آثار افزایشی و غیرافزایشی (غالبیت) ژن ها در شکل گیری صفاتی مانند زمان شروع گل دهی، تعداد برگ در بوته، ارتفاع بوته، عملکرد برگ خشک، کیفیت ظاهری برگ ها و عکس العمل به پرونسپورا مشخص گردید. تحلیل گرافیکی نتایج تلاقی های دی آلل در مورد درصد نیکوتین برگ ها نشان از وجود غالبیت جزیی در شکل گیری این صفت داشت. پراکنش والدین در امتداد خط رگرسیون خاکی از بیشترین ژن ها غالب در واریته های B.CDL 28، B.BANKET و B.21 هم چنین بیشترین ژن های مغلوب در واریته های B.14 و B.TN 86 برای کنترل مقدار نیکوتین برگ ها بود. در ضمن مشخص شد که صفت نیکوتین کم برگ ها توسط ژن های غالب و نیکوتین زیاد توسط ژن های مغلوب کنترل می شود. هم بستگی های ساده (فنوتیپی) معنی دار بین عملکرد برگ خشک توتون و اجزای آن نظیر شاخص سطح برگ (r=0.482**)، زمان شروع گل دهی (r=0.440*)، کیفیت ظاهری برگ ها (r=0.648**) و درصد ماده خشک برگ ها (r=0.656**) به دست آمد. تجزیه  علیت انجام شده روی این هم بستگی ها نشان داد که درصد ماده خشک، کیفیت ظاهری برگ ها (ارزش ریالی یک کیلو توتون) و هم چنین شاخص سطح برگ دارای آثار مستقیم زیادی بر عملکرد برگ خشک توتون بوده و می توانند به عنوان صفات مناسب انتخاب برای افزایش عملکرد توتون در نظر گرفته شوند، در حالی که صفاتی مانند تعداد برگ در بوته، ارتفاع بوته و زمان شروع گل دهی آثار مستقیم چندانی بر عملکرد برگ خشک توتون ندارند. به هر حال این اجزای عملکرد در مجموع 82% از تغییرات عملکرد برگ خشک توتون را توجیه می نمایند.نتایج تجزیه به عامل ها حاکی از این بود که صفات تعداد برگ در بوته، شاخص سطح برگ و ارتفاع بوته با بیشترین بار عاملی مثبت و معنی دار به عنوان عامل موروفولوژیکی تا 44% از تغییرات کل داده ها را توجیه می نمایند. و در عامل دوم صفاتی مانند زمان شروع گل دهی، کیفیت ظاهری برگ ها و درصد ماده خشک برگ ها بیشترین بار عاملی مثبت و معنی دار را داشته و این دو عامل در مجموع 65% از تغییرات عملکرد برگ خشک توتون را توجیه می نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 30 استناد 0 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  149
 • صفحه پایان: 

  157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  188
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

بهینه سازی باززایی گیاه پنبه برای دو رقم ساحل  و ورامین با استفاده از مریستم انتهایی با هدف انتقال ژن از طریق آگروباکتریوم صورت گرفت. در این بررسی مریستم انتهایی از گیاهچه های 4 تا 5 روزه دو رقم جدا گردید و در محیط ویژه ساقه زایی (Murashige & Skoog, MS) تغییر یافته بدون تنظیم کننده رشد) قرار داده شدند. پس از 1.5-2 ماه مریستم هایی که تولید ساقه و برگ نمودند به منظور ریشه زایی در یک طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار ریشه زایی: MS-1 تغییر یافته بدون تنظیم کننده رشد0.2 MS-2 به همراه 0.1 میلی گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید (IBA) (Indole-3-butyric Acid)، 1.2 MS-3 به همراه 0.1 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید (NAA) (a-Naphtaleneacetic Acid) و 1.2 MS-4 به همراه 0.1 میلی گرم در لیتر ایندول استیک اسید (IAA) (Indoleacetic Acid) در چهار تکرار ارزیابی شدند.پس از 1.5-2 ماه تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد که بهترین محیط ریشه زایی برای دو رقم ساحل و ورامین محیط حاوی تنظیم کننده رشد IBA است. هم چنین نتایج بیانگر آن بود که ریشه زایی رقم ورامین بهتر از رقم ساحل می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 188

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و محدودیت توسعه سطح زیرکشت اراضی زراعی، اشتغال به مشاغل غیرکشاورزی در سطح مناطق روستایی اجتناب ناپذیر است. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر عرضه نیروی کار خانوارهای روستایی در مشاغل غیرکشاورزی در سطح روستاست. برای این منظور یک نمونه 300 خانواری از بین خانوارهای روستایی شهرستان قوچان در سال 1379-1380 بررسی شد، که این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع آوری گردید. برای تحلیل از یک معادله رگرسیون چند متغیره استفاده شد.نتایج نشان داد که، 1- سطح دستمزد و سابقه کار غیرکشاورزی فرد بر عرضه کار به مشاغل غیرکشاورزی اثر مثبت داشت و 2- این اثر در مورد تعداد روز کار زارع در مزرعه منفی بود. در نهایت با توجه به این که دستمزد حاصل از مشاغل غیرکشاورزی بالاتر از کشاورزی بود، پیشنهاد می شود برای بهبود درآمد روستاییان، مشارکت آنها در مشاغل غیرکشاورزی در سطح نواحی روستایی تسهیل و تشویق شود.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 35 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  159
 • صفحه پایان: 

  167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در این بررسی از سه گوسفند فیستول شده با میانگین وزن 47.5±2.5 کیلوگرم برای تعیین اثر چین (پنج نوبت) و مرحله رشد (بدون گل، اوایل گل دهی و گل دهی کامل) بر ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری یونجه (Medicago sativa) به روش In situ استفاده شد. کیسه های نایلونی به قطر منافذ 50 میکرومتر با 3.5 گرم از هر نمونه پر و قبل از تغذیه صبحگاهی در داخل شکمبه گوسفندان قرار داده و برای هفت زمان مختلف (48، 24، 16، 8، 4، 2، صفر ساعت) انکوباسیون شدند.نتایج نشان داد یونجه در مرحله بدون گل حاوی بیشترین مقدار پروتئین خام و کمترین مقدار فیبرخام بود. چین نوبت سوم بیشترین میزان تجزیه پذیری ماده خشک و ماده آلی را داشت. میزان تجزیه پذیری، به ترکیبات فیبری و حلالیت بستگی دارد. با افزایش مرحله رشد، مقدار پروتئین خام، تجزیه پذیری و مواد محلول کاهش و مقدار فیبرخام، پروتئین دیواره سلولی و پروتئین دیواره سلولی بدون همی سلولز افزایش یافت. مقدار پروتئین دیواره سلولی نشانگر پروتئین غیر قابل دسترس در شکمبه بود. گرچه سرعت تجزیه پذیری ماده آلی در مرحله گل دهی کامل حداکثر بود، ولی اختلاف معنی داری بین مراحل رشد وجود نداشت. تجزیه پذیری موثر پروتئین خام بین مراحل رشد اختلاف معنی داری (p<0.05) داشت. تجزیه پذیری موثر ماده خشک با سرعت عبور 6 درصد در ساعت در سومین چین یونجه بیشترین مقدار بود. نتایج این بررسی نشان داد که چین اول و مرحله گل دهی کامل کمترین و چین پنجم و مرحله بدون گل دهی بیشترین پروتئین را دارا بودند و تاثیرات چین و مرحله رشد روی پارامترهای تجزیه پذیری متغیر بود و نتیجه مشخصی نمی توان گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 23 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  169
 • صفحه پایان: 

  178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  286
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

اثر رشد و تکثیر یک سویه لاکتوباسیلوس کازئی زیرگونه کازئی و یک سویه از لاکتوکوکوس لاکتیس زیر گونه لاکتیس واریته دی استی لاکتیس جدا شده از فرآورده های شیر که فعالیت آنتی بیوز آنها بر روی استافیلوکوکوس ئورئوس واشریشیا کلی بررسی و تایید شده بود، بر فلور طبیعی گوشت چرخ کرده گاو، در شرایط صنعتی، مورد بررسی قرار گرفت. سویه های مذکور به طور جداگانه و با غلظت 104CFU/g گوشت چرخ کرده اضافه شدند. نمونه های تلقیح شده و شاهد در بسته های نیم کیلویی و در ظرف پلاستیکی بسته بندی شده و در -1-5ºC به مدت 5 روز نگه داری گردیدند. شمارش گروه های مختلف میکروبی (شمارش کلی میکروارگانیسم های هوازی، باکتری های لاکتیک، سودوموناس ها، استافیلوکوکوس ئورئوس، کلی فرم ها، قارچ ها و جستجوی (اشریشیاکلی) در طول مدت نگه داری انجام شد.نتایج بررسی نشان می دهد که تعداد باکتری های لاکتیک در نمونه های تلقیح شده با لاکتوباسیلوس کازئی، در طول مدت نگه داری (5 روز) افزایش می یابد، در حالی که تعداد کل میکروارگانیسم های هوازی، سودوموناس ها، کلی فرم ها و مخمرها، در شرایط مذکور، کاهش می یابند. در نمونه هایی که با لاکتوکوکوس لاکتیس تلقیح شده بودند، فقط تعداد مخمرها کاهش قابل توجهی نشان می دهند. سویه اخیر روی تعداد سایر گروه های میکروبی شمارش شده اثر قابل توجهی نداشته است. بدین ترتیب مشخص گردید که لاکتوباسیلوس کازئی، می تواند یک سویه آنتاگونیست مناسب با توان بازدارندگی در برابر میکروارگانیسم های عامل فساد و بیماری زای گوشت خامی که در بسته بندی های قابل نفوذ به هوا، در دمای بین -1 و 5ºC قرار گرفته است، مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 286

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  181
 • صفحه پایان: 

  189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  371
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

به منظور تعیین زمان مناسب برداشت محصول به رقم اصفهان، به منظور افزایش طول مدت انبارمانی و حفظ کیفیت آن، پژوهشی در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در 3 تکرار با 4 تاریخ برداشت و 5 ماه انبارداری طی دو سال (78 و 79) در منطقه فلاورجان اصفهان انجام شد. نخستین تاریخ برداشت در بیستم شهریور انجام شد و برداشت های بعدی به فاصله هر 10 روز یک بار انجام گرفت. پس از انجام آزمایش های فیزیکوشیمیایی لازم قبل از انبار، مابقی میوه ها به سردخانه منتقل گردید و برای مدت 5 ماه در سردخانه با دمای صفر درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 85% نگه داری شد. در طول مدت انبارداری به فاصله هر ماه یک بار از میوه های انبار شده در هر تاریخ برداشت نمونه تهیه و آزمایش های لازم انجام گرفت.نتایج این آزمایش نشان داد که تفاوت معنی داری بین تاریخ های برداشت و زمان انبارداری در صفات مورد اندازه گیری وجود دارد. در مقایسه میانگین تیمارها در صفات درصد قند، اسیدیته، پکتین و سفتی بافت میوه بین تاریخ های مختلف برداشت اختلاف معنی دار وجود ندارد ولی تنها در صفات درصد مواد جامد محلول و pH بین زمان های برداشت در سطح یک درصد اختلاف دیده می شود. از نظر زمان انبارداری در کلیه صفات بین تیمارها اختلاف معنی دار وجود دارد. از نظر مقدار مواد جامد محلول و درصد قند تاریخ برداشت چهارم و 5 ماه انبارداری دارای بیشترین مقدار است. از نظر مقدار پکتین و سفتی بافت میوه تاریخ برداشت اول و از نظر pH تاریخ برداشت دوم دارای بیشترین مقدار می باشند. با توجه به مقایسه میانگین تیمارها در مورد خصوصیات کمی و کیفی میوه به اصفهان در طول مدت انجام این پژوهش، تاریخ برداشت چهارم (181 روز بعد از گل دهی کامل) از نظر زمان برداشت محصول و 5 ماه انبارداری برای نگه داری میوه به اصفهان در سردخانه مناسب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 371

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  191
 • صفحه پایان: 

  204
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  464
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

سس مایونز محصولی امولسیونی از نوع روغن در آب است که برای پایداری بهتر امولسیون آن، گذشته از مواد امولسیفایری که توسط زرده تخم مرغ به ساختار آن وارد می شوند، از مواد پایدار کننده و قوام دهنده مختلفی نیز استفاده می شود. کارخانه های تولید کننده سس در ایران هر ساله با صرف مقادیر زیادی ارز نسبت به تهیه مواد مذکور از کشورهای خارجی اقدام می کنند، در حالی که ایران عمده ترین تولید کننده کتیرا در جهان است. هدف این پژوهش جایگزین کردن مقدار مناسبی از صمغ کتیرا به جای مواد مورد اشاره در فرمولاسیون سس مایونز می باشد، به طوری که عملکرد و خصوصیاتی مشابه آنها در سس نشان دهد. پس از تهیه و آماده سازی پودر کتیرای مرغوب، نخست در سطح آزمایشگاهی مقادیر 0.1، 0.2، 0.4، 0.0، 0.6، 0.8 و 1 درصد کتیرا در فرمولاسیون سس مایونز تولیدی یکی از کارخانه ها، جایگزین مواد پایدار کننده و قوام دهنده وارداتی آن شد. سپس ویسکوزیته ظاهری سس ها اندازه گیری شد تا مشخص شود که درچه غلظتی از کتیرا ویسکوزیته ظاهری سس مشابه سس تجاری است. برای اطمینان بیشتر از مناسب بودن غلظت انتخاب شده کتیرا، آزمون پایداری امولسیون نیز بر روی سس ها انجام گرفت. آن گاه سس محتوی کتیرا با غلظت تعیین شده در ابعاد صنعتی تولید شد و خصوصیات آن طی آزمایش های فیزیکی شیمیایی، میکروبی و ارزیابی حسی تعیین شد و با نمونه تجاری مقایسه شد. در مرحله بعد وضعیت ماندگاری سس محتوی کتیرا با سس تجاری مقایسه گردید. برای این منظور سس های تولیدی در دو محدوده دمایی 5 و 25 درجه سانتی گراد نگه داری شد و در فواصل زمانی صفر، دو و چهار ماه آزمایش های ویسکوزیته ظاهری، رطوبت، pH، وضعیت میکروبی و ارزیابی حسی (عطر و طعم، رنگ و بافت) روی آنها صورت گرفت و با نمونه شاهد مقایسه شد.نتایج به دست آمده نشان داد که مایونز محتوی کتیرا از لحاظ خصوصیات بررسی شده از کیفیتی قابل قبول برخوردار بوده و با سس تجاری مشابهت دارد. بنابراین می توان استفاده از غلظت مناسب کتیرا در سس مایونز را به عنوان جایگزین مناسبی برای سایر مواد پایدارکننده و قوام دهنده به تولید کنندگان توصیه کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 464

دانلود 101 استناد 4 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  207
 • صفحه پایان: 

  214
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

در یک پژوهش آزمایشگاهی و میدانی و به دنبال تعیین نوع و مقدار موثر اسانس های طبیعی بر علیه رشد قارچ Aspergilus parasiticus اسانس های آویشن و زنیان که هر دو دارای مقادیر متفاوتی از ترکیبات ضد میکروبی مانند ترکیبات فنولی و از جمله تیمول و کارواکرول می باشند، آویشن به میزان 200 میکروگرم در لیتر و زنیان 300 میکروگرم در لیتر انتخاب شدند. از سویه خالص قارچ Aspergillus parasiticus ATCC15517 پس از تهیه هاگ فعال در شرایط استریل نخست سوسپانسیون 106 spor/ml تهیه و پس از تلقیح هاگ قارچ مقادیر یاد شده اسانس های فوق روی گلابی اسپری گردیدند و سپس به مدت سه ماه در سردخانه 0±1ºC و رطوبت نسبی 85±5% نگه داری و هر ماه از نظر میزان رشد قارچ مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج پس از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که علی رغم وجود ماده موثر تیمول که یک میکروب کش قوی است به مقدار بیشتر در اسانس زنیان ولی اسانس آویشن بهتر توانست از رشد قارچ جلوگیری نموده که این امر ممکن است به علت وجود آثار سینرژیستی ترکیبات فنولی دیگر مانند کارواکرول باشد که در اسانس آویشن به میزان بیشتری وجود دارد. در بررسی آثار طعم اسانس ها بر طعم میوه در آزمون چشایی مشخص شد که نمونه های تیمار شده با اسانس زنیان از نمونه های دیگر حتی شاهد دارای طعم بهتری تشخیص داده شدند. نتایج فوق نشان دهنده این است که می توان از دو اسانس فوق به عنوان دو منبع قارچ کش قوی، طبیعی بدون ضرر برای انسان و محیط زیست به جای قارچ کش های شیمیایی و مضر که آثار سوء مصرف آنها ثابت شده است استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 75 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  217
 • صفحه پایان: 

  227
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

کفشدوزک کریپتولموس Cryptolaemus montrouzieri Muls. (Cal.: Coccinellidae) یک شکارگر چندخوار است که جهت کنترل شپشک های آردآلود (Pseudococcidae) در باغ ها و گلخانه ها استفاده می شود. بالشتک مرکباتPulvinaria aurantii Cockerell (Hom.: Coccidae) یکی دیگر ازآفات فعال در شمال کشور روی درختان مرکبات نیز مورد تغذیه این کفشدوزک قرار می گیرد. پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی های زیستی این کفشدوزک روی شپشک آردآلود و بالشتک مرکبات در شرایط آزمایشگاه (روشنایی 14 ساعت، دما 25±1 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 70±5 درصد) انجام شد. برای این کار تخم های کفشدوزک از کلنی های جداگانه از روی دو میزبان، جمع آوری شد. طول دوره جنینی، سنین لاروی 1، 2، 3، 4، کل دوره لاروی، دوره پیش شفیرگی، شفیرگی و دوره تخم تا حشره کامل روی دو طعمه بررسی شد که به جز طول دوره لاروی سن 4 (درسطح 1 درصد) و کل طول دوره لاروی (در سطح 5 درصد) بقیه اختلاف معنی داری نداشتند. نسبت جنسی کفشدوزک با تغذیه از دو طعمه، 1:1 و اختلاف معنی دار نداشت. به جز طول دوره قبل از تخم گذاری روی دو میزبان سایر شاخص های کفشدوزک شامل میانگین طول عمر کفشدوزک ماده، میانگین تخم گذاری روزانه، جمع تخم های گذاشته شده و میزان تفریخ تخم ها دارای اختلاف معنی داری در سطح 1 درصد بودند. میانگین میزان تغذیه کل دوره لاروی کفشدوزک از تخم شپشک آردآلود و بالشتک مرکبات به ترتیب 5715 و 7694 عدد بود که اختلاف معنی داری را در سطح 1 درصد نشان داد.نتایج این پژوهش نشان داد که برخی از شاخص های زیست شناسی کفشدوزک روی دو طعمه در شرایط آزمایشگاهی با هم اختلاف معنی داری داشتند، ولی با توجه به تغذیه بیشتر کفشدوزک از تخم بالشتک، چنین به نظر می رسد که بتوان از این حشره مفید در مبارزه بیولوژیک علیه بالشتک مرکبات نیز استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  229
 • صفحه پایان: 

  241
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  220
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف پروتئین و چربی بر رشد بچه ماهیان انگشت قد فیل ماهی، 12 جیره غذایی مختلف با سه سطح 45، 50 و 55 درصد پروتئین و چهار سطح 0.5، 4، 8 و 12 درصد مکمل روغن- شامل روغن ماهی و روغن آفتابگردان- تهیه شد. جیره های آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل 4´3 در سه تکرار با بچه ماهیان بلوگای 2.2 گرمی اجرا شد. تعداد 1260 قطعه بچه ماهی فیل ماهی پس از سازگاری به شرایط آزمایشی، انتخاب و در 36 حوضچه و نیروی کوچک (با حجم 100 لیتر) و به تعداد 35 قطعه بچه ماهی در هر واحد آزمایشی توزیع شده و به مدت 45 روز با جیره های آزمایشی تغذیه گردیدند.نتایج به دست آمده تفاوت معنی داری را در شاخص های مورد بررسی شامل، درصد افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، بازده پروتئین، ضریب مصرف غذا و تولید پروتئین، نشان داد (P<0.05) ماهیان تغذیه شده باجیره شماره 3 (حاوی 45 درصد پروتئین و 14 درصد چربی) و جیره شماره 8 (حاوی 50 درصد پروتئین و 17 درصد چربی) بالاترین درصد افزایش وزن، بهترین ضریب رشد ویژه، بهترین بازده پروتئین و کمترین ضریب مصرف غذا را نشان دادند. علاوه بر این بهترین میزان پروتئین تولید شده مربوط به جیره شماره 2 (حاوی 45 درصد پروتئین و 10.5 درصد چربی) و جیره شماره 3 (حاوی 45 درصد پروتئین و 14درصد چربی) بود. مقایسه ترکیب شیمیایی لاشه ماهیان مورد آزمایش نیز تفاوت آماری معنی داری را در میزان پروتئین و چربی لاشه نشان داد (p<0.05). ولی در میزان ماده خشک و خاکستر لاشه تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نگردید. نتایج به دست آمده نشان داد که نیاز پروتئینی بچه ماهیان انگشت قد فیل ماهی با جیره های غذایی حاوی 45 تا 50 درصد پروتئین خام تامین می شود. به علاوه میزان چربی مورد نیاز برای تامین رشد بهینه بچه ماهیان مذکور بین 14 تا 17 درصد جیره غذایی به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 220

دانلود 38 استناد 10 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  243
 • صفحه پایان: 

  250
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

آگروپایرون یکی از گیاهان مقاوم به تنش های حیاتی و غیر حیاتی است و نقش مهمی در تولید علوفه در مراتع ایران دارد. تنوع ژنتیکی براساس نشانگرهای مختلف، نقش کلیدی در عملیات اصلاح نبات دارد و یکی از مهم ترین شاخص ها برای انتخاب والدین است. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی گونه های مختلف آگروپایرون براساس صفات ریخت شناختی و شیمیایی این پژوهش انجام گرفت. صفات مختلف مانند تعداد پنجه، طول سنبله، تعداد سنبلچه، طول پهنک برگ پرچمی، عرض پهنک برگ پرچمی، ارتفاع گیاه و طول دم گل آذین اندازه گیری شد. ترکیب های شیمیایی مانند: درصد خاکستر، درصد مواد آلی، درصد الیاف خام، درصد ماده خشک، درصد چربی، و درصد پروتئین خام تعیین گردیدند. براساس صفات اندازه گیری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبات آماری انجام گرفت.تجزیه واریانس و مقایسه میانگین بین ژنوتیپ ها برای صفات مختلف، اختلاف معنی داری نشان داد. تجزیه خوشه ای براساس صفات ریخت شناختی و شیمیایی، ژنوتیپ ها را به پنج گروه تقسیم کرد. براساس تجزیه به مولفه های اصلی، متنوع ترین صفت ظاهری طول پهنک برگ پرچمی، طول سنبله و ارتفاع گیاه و در بین ترکیبات شیمیایی درصد خاکستر، مواد آلی و الیاف خام بیشترین سهم را داشتند. پارامترهای ژنتیکی PCV، GCV، ECV، Hb و Ga نیز برای صفات مختلف محاسبه گردیدند. این پارامترها برای صفت طول پهنک برگ پرچمی به ترتیب عبارت اند از: 1.495، 1.42، 0.335، 0.94، 1.13 و برای صفت طول سنبله: 30.96، 21.64، 22.139، 0.488، 5.786 و برای ارتفاع گیاه عبارت اند از: 0.16، 0.084، 0.136، 0.276، 6.054 بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 28 استناد 2 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  205
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

اثر مقادیر مختلف نیتروژن (0، 120، 150 و 180 کیلوگرم نیتروژن خالص) و 10 تن کود مرغی خشک در هکتار روی رشد و عملکرد خیار پاییزه رقم سوپردامینوس در منطقه دره شهر استان ایلام مورد بررسی قرار گرفت. برای اجرای این آزمایش از طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار استفاده شد.اثر تیمارها بر عملکرد کل، وزن محصول درجه یک، طول بوته، تعداد گره در بوته و وزن تر بوته ها در سطح آماری 1% معنی دار بود و حداکثر عملکرد به میزان 41.3 تن در هکتار در تیمار کود مرغی به دست آمد. در بین تیمارهای نیتروژن، تیمار 180 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار با عملکرد بیشتر بعد از تیمار کود مرغی قرار گرفت. اثر تیمارهای کودی روی طول و قطر میوه و نیز روی درصد ماده خشک میوه در مراحل مختلف اندازه گیری متفاوت بود. هم چنین هم بستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد در بوته و صفات طول بوته، تعداد گره در بوته و وزن تر بوته به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 205

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

سیب زمینی زراعی گونه ای اتوتتراپلوئید است. برخی از گونه های آلوتتراپلوئید (دیسومیک) مانند سولانوم آکول علی رغم یکسان بودن سطح پلوئیدیشان به دلیل عدد توازنی آندوسپرم متفاوت یا متعادل نبودن نسبت پلوئیدی موثر مادر به پدر در بافت آندوسپرم با سیب زمینی زراعی تلاقی پذیر نیستند. هدف از این آزمایش ارزیابی امکان بهره گیری از گونه های دیپلوئید و گامت های کاهش نیافته برای انتقال ژرم پلاسم گونه آلوتتراپلوئید به انواع تتراپلوئید زراعی بود. بدین منظور یک کلون از سولانوم فورا (دیپلوئید) با سولانوم آکول تلاقی داده شد. بذور به دست آمده سال بعد کشت شدند. برای ارزیابی نر باروری و نیز گرده های کاهش نیافته، گرده هیبریدها با محلول استوکارمن گلیسرول رنگ آمیزی و آزمون گردیدند. برای شمارش کرموزوم های میتوزی نوک استولون هیبریدها تثبیت، سپس هیدرولیز و با استو آهن هماتوکسیلین رنگ آمیزی و اسلایدهای میکروسکوپی به روش اسکواش تهیه شدند. برای انجام تلاقی های بعدی تعدادی از هیبریدها روی پایه گوجه فرنگی پیوند شدند.بررسی های سیتولوژیکی نشان داد که هیبریدهای حاصل تریپلوئید هستند و نر باروری هیبریدها به طوری که از پلوئیدی های فرد انتظار می رود پایین بود، ولی تقریبا همه آنها با فراوانی پایین دارای گرده های درشت و رنگ پذیر بودند. تلاقی هیبریدهای تریپلوئید به صورت والد نر با گونه توبروزوم موفق نبود، ولی تلاقی معکوس تا حدی موفق بود و از 380 تلاقی 72 بذر به دست آمد. با توجه به نظریه عدد توازنی آندوسپرم (پلوئیدی موثر) انتظار می رود که بذور به دست آمده حاصل گامت های کاهش نیافته والد تریپلوئید بوده و دارای سطح پلوئیدی پنتاپلوئید یا نزدیک به پنتاپلوئید باشند. استفاده از این هیبریدها در اصلاح سیب زمینی از طریق دستورزی پلوئیدی تشریح شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

حسین پور علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

استان همدان از عمده ترین مناطق تولید سیر (Allium sativum) در ایران است، ولی با این وجود بررسی های اندکی در مورد وضعیت پتاسیم در مزارع سیر صورت گرفته است و تا کنون عصاره گیر مناسبی برای استخراج پتاسیم قابل استفاده سیر، معرفی نگردیده است. این پژوهش با هدف تعیین عصاره گیر یا عصاره گیرهای مناسب برای تعیین پتاسیم قابل استفاده خاک و سطح بحرانی پتاسیم در 10 نمونه از خاک های استان همدان انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل با دو سطح صفر و 200 میلی گرم پتاسیم در کیلوگرم خارک در سه تکرار و عصاره گیری پتاسیم قابل استفاده به وسیله 14 عصاره گیر انجام شد.نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد کود پتاسیم باعث افزایش عملکرد، غلظت و جذب پتاسیم به وسیله سیر شد. براساس مقدار پتاسیم استخراج شده عصاره گیرها در چهار گروه قرار گرفتند به نحوی که هم بستگی عصاره گیرها در هر گروه بسیار بالا بود. بررسی روابط هم بستگی نشان داد که عصاره گیرهای استات آمونیوم، دی تی پی ای و اسید نیتریک مولار جوشان نمی توانند به عنوان عصاره گیر پتاسیم قابل استفاده، استفاده شوند. به دلیل هم بستگی بالا بین سایر عصاره گیرها با شاخص های عملکرد نسبی و پاسخ گیاه بقیه عصاره گیرها پتاسیم می توان به عنوان عصاره گیری مناسب دانست. سطح بحرانی پتاسیم به روش نمونه برداری کیت- نلسون تعیین شد. سطح بحرانی پتاسیم برای 90 درصد عملکرد نسبی با روش مهلیخ 1، کلرید استرانسیم 0.002 مولار، کلرید کلسیم 0.01 مولار، کلرید باریم 0.1 مولار، کلرید استرانسیم + اسید سیتریک، استات سدیم، اسید کلریدریک 0.1 مولار، اسید کلریدریک 0.05 مولار، اسید سولفوریک 0.025 مولار و آب مقطر به ترتیب 131، 50، 46، 186، 163، 203، 41، 202، 50 و 31 میلی گرم در کیلوگرم بود.

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 39 استناد 0 مرجع 3
نویسنده: 

خادمی حسین | خیر حمیده

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  73
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

بررسی خصوصیات کیفی و پدولوژیکی خاک بر روی اجزای متفاوت اراضی شیب دار مواج، موجبات بهره برداری بهتر از خاک در این گونه اراضی را فراهم می سازد. علی رغم اهمیت شناخت میزان تغییرپذیری خاک ها در مدیریت بهتر آنها، هیچ گونه مطالعه ای در زمینه مقدار تغییرات کیفیت خاک ها در سطح زمین نما در کشور ما انجام نشده و عمده بررسی ها خصوصیات پدولوژیکی را شامل گردیده است. این پژوهش با هدف بررسی دقیق میزان تغییرپذیری برخی از ویژگی های کیفیت خاک سطحی در مقیاس زمین نما در اراضی مرتعی اطراف شهرستان سمیرم انجام گرفت. برای نمونه برداری از این منطقه یک شبکه منظم مربعی 10´12 نقطه ای با فواصل نقاط 30 متر پیاده و از محل گره های این شبکه 120 نمونه خاک سطحی از عمق 0-15 cm برداشته شد و متغیرهای کربن آلی، فعالیت آنزیم فسفاتاز، تنفس میکروبی، pH و EC در آنها اندازه گیری شد. ضخامت افق A و درصد رطوبت حجمی خاک سطحی نیز در محل گره های شبکه در صحرا تعیین شد.بررسی ها نشان داد که قسمت های پایین شیب شامل پایه و انتهای شیب حداکثر میزان فعالیت آنزیم فسفاتاز، تنفس میکروبی، ضخامت افق A، کربی آلی و EC را داراست. در مقابل خاک های واقع بر شانه شیب حداقل ویژگی های فوق را دارا هستند و قله شیب و شیب پشتی تا حدودی تخریب شده و در درجه بعدی قرار می گیرند. pH نسبت به سایر پارامترها روند معکوس نشان داد. خاک های مورد بررسی اساسا مشکل شوری نداشته و به نظر می رسد حداکثر EC این خاک ها (0.7 dS/m) در قسمت های پایینی شیب برای فعالیت های میکروبی محدود کننده نمی باشد. علت تفاوت بسیار فاحش کیفیت خاک در موقعیت های متفاوت زمین نما براساس ویژگی های مورد بررسی را می توان به طور عمده به تفاوت در میزان رطوبت موثر دریافتی و سرعت فرسایش و رسوب در این موقعیت ها نسبت داد. هم چنین، تفاوت بسیار فاحش فوق نشان دهنده درجه تخریب بسیار شدید اراضی مورد بررسی می باشد. از آنجایی که انجام مدیریت متفاوت در موقعیت های متفاوت شیب عملا میسر نیست، ضرورت دارد به منظور حفظ و بهبود کیفیت خاک، عملیات حفاظتی و اصلاحی براساس بخش با حداکثر تخریب کیفیت خاک تنظیم گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 24 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  89
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  329
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

اطلاعات نسبتا کاملی در مورد نقش ازتوباکتر کروکوکوم- یک تثبیت کننده آزاد ازت- در خاک های کشاورزی وجود دارد، با این حال آگاهی ما در مورد اهمیت اکولوژیک این باکتری ها در مناطق مرتعی به ویژه در ایران ناچیز است. این بررسی به منظور بررسی ارتباط بین عوامل اکولوژیک و عوامل مربوط به خاک با جمعیت باکتری ها انجام گرفته است. نمونه های خاک از دو منطقه مرتعی میشوداغ و خواجه که از نظر اکولوژیکی، نوع خاک و پوشش گیاهی از یکدیگر کاملا متفاوت بودند، انتخاب شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که جمعیت ازتوباکتر با مقدار کربن آلی و pH خاک به ترتیب هم بستگی معنی دار مثبت و منفی دارد. پوشش گیاهی نیز روی جمعیت باکتری ها به شدت موثر بوده و علاوه بر کاهش جمعیت در خاک های فاقد پوشش، ریزوسفر گیاهان تیره گندم بیشترین جمعیت و ریزوسفر گیاهان تیره نخود کمترین جمعیت ازتوباکترها را داشت. هم چنین اثر تلقیح باکتری های جدا شده از خاک های مورد مطالعه، روی رشد و تغذیه معدنی در گندم به عنوان گیاه مدل مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که رشد اندام هوایی و ریشه به ترتیب از تیمار کود ازتی (+N) به سمت تیمار تلقیح با ازتوباکتر (+A) و تیمار توام (+A+N) نسبت به شاهد (-A-N) افزایش یافت. تیمارهای سه گانه فوق هم چنین باعث افزایش جذب و انتقال پتاسیم به اندام هوایی شدند، با این حال تاثیر تیمار +A بر روی این پارامترها بیش از تاثیر تیمارهای +A+N و +N بوده است. این موضوع در مورد جذب ازت نیز صادق بود. بالاتر بودن مقدار جذب و خصوصا انتقال پتاسیم در تیمار تلقیح با ازتوباکتر به اثر احتمالی. ترکیبات آلی تولید شده در ریشه که پتاسیم را با خود به اندام هوایی انتقال می دهند نسبت داده شد. نتایج نشان داد که ازتوباکترها نه تنها روی افزایش رشد و مقدار کلروفیل در گندم موثرند، بلکه به طور اختصاصی روی جذب و خصوصا انتقال عناصر نیز تاثیر مثبتی دارند. به نظر می رسد این اثر اختصاصی نبوده و می تواند برای عناصر کم مصرف نیز از اهمیت برخوردار باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 329

دانلود 52 استناد 6 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  91
 • صفحه پایان: 

  105
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  245
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

در حال حاضر با پیشرفت فن آوری، استفاده از داده های ماهواره ای به علت برداشت پوشش تکراری، یکپارچه بودن اطلاعات، تهیه اطلاعات در قسمت های مختلف طیف الکترومغناطیس و امکان به کارگیری سخت افزارها و نرم افزارها در دنیا با استقبال خاصی روبه رو شده است. هدف پژوهش حاضر عبارت است از: بررسی قابلیت داده های سنجیده TM، ماهواره لندست برای تهیه نقشه کاربری اراضی حوضه آبخیز بازفت (استان چهارمحال بختیاری). برای تهیه نقشه کاربری اراضی، داده های شش باند TM ماهواره لندست 5 به تاریخ 20 اردیبهشت ماه سال 1377 مورد استفاده قرار گرفت. تصحیح هندسی با RMSE=1.008 پیکسل حاصل آمد. روش های مختلف بارزسازی شکل (FCC، فیلترها و شاخص های گیاهی) استفاده شد و کاربری های مختلف زمینی مورد بررسی قرار گرفت. منطقه با استفاده از GPS، نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1 :50000 و اطلاعات جانبی دیگر مورد بازدید صحرایی قرار گرفت. واحدهای کاربری اراضی مختلف با 62 کوادرت بررسی گردید و درصد تاج پوشش گیاهی تخمین زده شد. با استفاده از رگرسیون بین درصد تاج پوشش گیاهی و مقادیر شاخص های گیاهی NDVI، RVI، PVI، SAVI، DVI، TSAVI1، NRVI، MSAVI2 و اعمال تفکیک تاری بر آنها، نقشه های کاربری اراضی ایجاد گردید. بین شاخص های گیاهی و درصد تاج پوشش گیاهی، هم بستگی بالایی وجود داشته است. شاخص های NDVI، SAVI، NRVI، TSAVI1 و MSAVI2 ضریب هم بستگی بالایی را با درصد تاج پوشش گیاهی داشته اند.سه شاخص RVI، DVI، PVI ضرایب هم بستگی کمتری را نسبت به شاخص های فوق الذکر داشته اند. پس از اعمال طبقه بندی های نظارت شده، صحت نقشه تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفت و نقشه نهایی کاربری اراضی به روش هیبرید تولید گردید. طبقه بندی نظارت شده با روش بیشترین شباهت، با کاپای کلی 87 درصد، بهترین نتیجه را برای تهیه نقشه کاربری اراضی در منطقه مورد مطالعه داده است. براساس این پژوهش داده های رقومی TM قابلیت زیادی برای تهیه نقشه کاربری اراضی در منطقه مورد بررسی دارند. تفکیک بعضی کلاس های کاربری اراضی مانند جنگل با زیر اشکوب دیم، گراس های یک ساله و اراضی آیش با داده های یک زمانه TM مقدور نشد. هم چنین داده های رقومی TM، قابلیت جداسازی مناطق مسکونی روستایی پراکنده و جاده های خاکی منطقه مورد مطالعه را ندارند.

آمار یکساله:  

بازدید 245

دانلود 44 استناد 4 مرجع 1