مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

علوم انسانی الزهرا | سال:1380 | دوره:11 | شماره:39

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

JOURNAL OF HUMANITIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  277
 • صفحه پایان: 

  306
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7134
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Organizationl culture is defined as "a system of shared values and beliefs that infulence employees behavior ". In unversities, like any other organizations, organizational culture has a profound effect on the job related values beliefs and norms. University teaching staff, like other employees are affected by organizationl culture, one of the factors which has impact an the job satisfaction, is, organizational culture. Therefore the main purpose of this study was "to study organizational culture in Tehran University and its relationship with teaching staffs job satifactions ". The main hypothesis tested in this study was as follows: There is a direct and meaningfull relationship between organizational culture and teaching staffs job satisfaction in Tehran University.

آمار یکساله:  

بازدید 7134

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  654
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف این پژوهش ساخت و اعتبار یابی مقیاسی جهت سنجش خودشکوفایی به وسیله تحلیل عوامل و تعیین پایایی و اعتبار آن بود. 456 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز با روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و یک پرسشنامه مقدماتی 89 ماده ای مربوط به خودشکوفایی را تکمیل نمودند. بر اساس تحلیل عوامل پاسخ های آزمودنی ها، مقیاس 25 ماده ای خود شکوفایی موسوم به مقیاس خودشکوفایی اهواز (ASAI or Ahvaz Self-Actualization Inventory)ساخته شد که پایایی آن به کمک دو روش باز آزمایی و همسانی درونی (آلفای کرونباخ) سنجیده شد. و اعتبار آن نیز از طریق تعیین ضریب همبستگی این مقیاس با پرسشنامه اضطراب ANQ پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه افسردگی بک محاسبه شد. در مجموع ضرایب پایایی مقیاس ASAI رضایت بخش و ضریب اعتبار آن معنا دار بودند. طبق نتایج این تحقیق مقیاس ASAIواجد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهش های روانشناختی و شناسایی افراد خودشکوفا می‌باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 654

دانلود 79 استناد 4 مرجع 2
نویسنده: 

فردانش هاشم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  125
 • صفحه پایان: 

  146
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

سابقه نسبتاً کوتاه ولی پر باز آموزش از راه دور با توجّه به تحولات و پیشرفت های روز در زمینه تکنولوژی ارتباطات جهت گیری به سوی استفاده هر چه بیشتر از این تکنولوژی ها در امر آموزش را پیش پای دست اندرکاران آموزش از راه دور کشور قرار داده است. استفاده از تکنولوژی های ارتباطی پیشرفته مانند اینترنت در امر آموزش از راه دور نمی‌تواند تنها در بکارگیری این ابزار بسیار سریع و مؤثر در امر آموزش و ارزشیابی آن در دانشگاه پیام نور منحصر گردد. دانشگاه پیام نور ایران می باید بعنوان تنها مرکزیت موجود ارائه آموزشهای از راه دور نه تنها به عنوان اصلی ترین مرکز ارائه آموزش از راه دور اقدام کند، بلکه این مرکزیت باید به شناسایی، ایجاد ، رشد و توسعه توانایی های سایر دانشگاه های کشور در امر آموزش از راه دور بپردازد و با هدف قرار دادن ارائه آموزش های از راه دور با کیفیت بالا در سطح کشور و منطقه رسالت خود را در امر توسعه فرهنگی و آموزشی کشور ایفا نماید. در این مقاله به مراحل اجرایی ایفای این نقش کلیدی توسط دانشگاه پیام نور خواهیم پرداخت و برخی تجارب به دست آمده در این زمینه در سطح بین المللی را نیز مورد مداقه قرار خواهیم داد.  

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  147
 • صفحه پایان: 

  172
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این تحقیق تحلیل محتوای کتابهای درسی فارسی و حرفه و فن، شیوه تدریس معلمین و تأثیر آن بر رشد و پرورش خلاقیت دانش آموزان به عنوان عوامل درون مدرسه و هم چنین تأثیر شیوه های فرزند پرورش والدین و نقش آنها در رشد خلاقیت دانش آموزان بررسی شده است.  

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 79 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  173
 • صفحه پایان: 

  198
تعامل: 
 • استنادات: 

  17
 • بازدید: 

  2707
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

در دو دهه گذشته میان محققین شخصیت با زمینه ها و فرهنگ های مختلف، توافق فزاینده ای در مورد وجود یک مدل پنج عاملی در ارزیابی شخصیت به نام (پنج بزرگ) به وجود آمده است. یکی از ابزارهای استاندارد برای ارزیابی این مدل پرسشنامه شخصیتی (NEO) است که توسط مک کری وکوستا (1992) به منظور اندازه گیری پنج عامل یا حیطه اصلی روان نژندی، برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری و 6 رویه برای هر یک از عوامل تهیه شده است.هدف اصلی از این مطالعه بررسی وجود پنج عامل اصلی شخصتیت در فرهنگ ایرانی است. برای این منظور فرم فارسی پرسشنامه شخصیتی تجدید نظر شده NEO تهیه گردید و برای اطمینان از تطابق زبانی تست یعنی هماهنگی ترجمه فارسی با متن انگلیسی، فرم فارسی تست توسط سه تن از اساتید شایسه زبان انگلیسی مجددا به انگلیسی ترجمه گردید. اعتبار محتوایی و مطابقت فرهنگی فرم فارسی تست به وسیله روانشناسان محلی ذیصلاح مورد ارزیابی قرار گرفت. یک مطالعه مقدماتی بر روی گروهی از دانشجویان انجام یافت و بعد از انجام اصلاحات لازم فرم نهایی تست در نمونه معرف دانشجویان که شامل گروهی از دانشجویان دانشگاه های شیراز و تبریز بودند، اجرا گردید. نمونه نهایی شامل 1717 دانشجو (930 پسر و 783 دختر) در فاصله سنین 18-24 سال بودند. علاوه بر آن از 200 دانشجو خواسته شد که یکی از رفقای خود را براساس همین تست مورد ارزیابی قرار دهند.تحلیل عوامل رویه های 30 گانه تست با چرخش واریماکس در نمونه کلی و در گروه پسران و دختران حضور پنج عامل اصلی را همانند آنچه که در بررسی های مک کری و کوستا و نیز محققین دیگر از کشورهای مختلف گزارش شده است، نشان داد. علاوه بر آن عامل فرعی ناپایدار ششمی آشکار گردید، این عامل در گروه پسران به گونه ای و در گروه دختران به گونه ای دیگر ظاهر می شود که به نظر می رسد عامل وابسته به جنس بوده و ناشی از شرایط فرهنگی ایران باشد. این عامل به طور تجربی خودشیفتگی نامیده شده است. تحلیل عوامل مجزا روی دو جنس، شواهد آشکاری از ثبات عاملی نشان می دهد. اعتبار همزمان فرم فارسی تست NEO توسط بررسی همبستگی فرم S,R در 200 نفر از دانشجویان و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که هر دو در سطح بالایی قابل قبول بوده و شبیه اعتبار و پایایی این وسیله اندازه گیری در زبان اصلی بودند.  

آمار یکساله:  

بازدید 2707

دانلود 79 استناد 17 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  199
 • صفحه پایان: 

  218
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  453
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

از عوامل مهم کارایی و اثر بخشی هدف های آموزش و پرورش برنامه های درسی است. شواهد نشان می‌دهد که برنامه های درسی متداول منجر به یادگیری انفعالی در دانش آموزان می‌شود. در این مقاله، ویژگی های برنامه های درسی موضوع محور و رشته ای (شیوه سنتی) بررسی و انتقادهای وارد به آن، مطرح شده است. همچنین ویژگی های برنامه های درسی تلفیقی و پاره ای انتقادهای مطرح شده در مورد آن تبیین گردیده است. نتیجه بررسی و مقایسه آن است که تأکید انحصاری بر هر کدام از برنامه ها، مشکل قطبی شدن را در پی خواهد داشت. بنابراین، در برنامه درسی به هر دو نوع تجربیات رشته ای و غیر رشته ای باید توجّه شود.  

آمار یکساله:  

بازدید 453

دانلود 79 استناد 3 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله نویسندگان وضعیت کتابخانه های عمومی استان کردستان را بر اساس طبقه بندی دیانی (1374) مورد بررسی قرار داده اند. برای انجام این مقایسه دو تحلیل صورت گرفته است. لذا میانگین کلّی 9 معیار ساعات کار روزانه، مساحت کل، مساحت زیربنا، تعداد کتب، افزایش سالانه کتب، تعداد اعضا، تعداد کارکنان، تعداد قفسه و تعداد صندلی با طبقه بندی دیانی مقایسه کرده اند و بر اساس نتایج حاصل از این مقایسه ضرورت های برنامه ریزی مشخص شده است. سپس در تحلیل خرد، وضعیت 9 معیار مربوط به هر کتابخانه با میانگین استان کردستان و با طبقه بندی دیانی مقایسه و برای هر کتابخانه اولویت جهت حرکت پیشنهاد کرده اند.  

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 79 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  219
 • صفحه پایان: 

  246
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  556
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

نظام آموزشی در هر جامعه ای دارای کارکردهای مختلفی است. یکی از این کارکردها که بیانگر پرورش قابلیت های زیبایی شناختی دانش آموزان می باشد، تربیت هنری است. اهمیت این کارکرد، از آن روست که در ابعاد مختلفی نظیر بروز خلاقیت، رشد عاطفی و اخلاقی، ایجاد مهارت های حرکتی و دستورزی مواد و وسایل، پرورش قابلیت های گروهی و ارتباطی دانش آموزان دارای تأثیرات قابل ملاحظه است. امّا علیرغم این نقش و تأثیر، تربیت هنری در برخی نظام های آموزشی از جمله نظام آموزشی ایران دارای جایگاه فرعی و حاشیه ای در برنامه های درسی مراکز آموزشی می‌باشد. با عنایت به اهمیت تربیت هنری و با توجّه به کمبودها و مشکلات آن این مقام در پی بازشناسی، تبیین و اعاده جایگاه شایسته تربیت هنری در برنامه های درسی دوره ابتدایی است. این مهم از طریق طراحی یک الگوی برنامه درسی تربیت هنری انجام گرفته است که طی آن جایگاه عناصر هدف، محتوا، روش های سیردهی و پیگیری و شیوه های ارزشیابی در برنامه درسی هنر دوره ابتدایی مشخص و مورد بحث قرار گرفته است.  

آمار یکساله:  

بازدید 556

دانلود 79 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  247
 • صفحه پایان: 

  276
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  408
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از اصول تعلیم و تربیت که همواره باید مد نظر طراحان برنامه های درسی باشد، آن است که دانش آموزان نه برای زمان حال، بلکه برای شرایط بهتر احتمالی آینده تربیت می شوند. این نکته همواره باید به عنوان یک اصل در برنامه ریزی های دست اندرکاران برنامه های درسی در نظر گرفته شود. دانش آموزان باید با توجّه به مقتضیات و ویژگی های عصری که در آن زندگی خواهند کرد، تربیت شوند. در حالی که یکی ازویژگی های بارز و شناخته شده و قطعی اکثر جوامع کنونی پدیده انحطاط اخلاقی می‌باشد. در این میان آموزش و پرورش هر جامعه باید قبل از هر نهاد دیگر اجتماعی به فکر حل این مشکل باشد. توجّه به برنامه های درسی دینی یکی از مهم ترین عوامل حل این مشکل است. در این راستا هر چه برنامه های درسی دینی بر پایه یافته ها و اصول علمی تر و تحقیقات جامع پی ریزی شود، احتمال دستیابی به یک برنامه درسی مطلوب بیشتر خواهد شد.با عنایت به وضعیت فوق، مقاله حاضر به بررسی مبانی نظری برنامه درسی مطلوب دینی می پردازد تا به عنوان یک چارچوب نظری اصول و بایدهایی از آن استخراج شود، و راهنمای برنامه ریزان درسی برای ارائه الگوی مطلوب قرار گیرد.  

آمار یکساله:  

بازدید 408

دانلود 79 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  277
 • صفحه پایان: 

  304
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  452
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

نظر به اهمیت و نقش تعیین کننده فرهنگ سازمانی بر کارکردها و عوامل گوناگون سازمان و در نتیجه، تأثیر آن بر برداشت های شغلی کارکنان، و همچنین اهمیت مراکز نظام آموزش عالی به عنوان مبدأ تحولات و شاخص عمده قطب بندی کشورها، در سطح بین الملل، تحقیق حاضر با هدف شناخت فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران و ارتباط آن با رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی صورت پذیرفته است. بدین منظور، ابتدا مبانی نظری پژوهش های انجام شده در این خصوص، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس بر این مبنا و نظرخواهی مقدماتی از اساتید، فرضیاتی به صورت یک فرضیه کلّی و چهارده فرضیه فرعی، بر اساس رابطه میان فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران و شاخص های متفاوت آن با رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی تدوین شده است. از میان اساتید، نمونه ای به حجم 120 نفر به گونه تصادفی در سال تحصیلی 78-1377 انتخاب شده، و از طریق پرسشنامه اطلاعات لازم، جمع آوری گردیده است. نتایج به دست آمده، نشانگر وجود رابطه معنی دار میان فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران و رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی بوده است.  

آمار یکساله:  

بازدید 452

دانلود 23 استناد 6 مرجع 0
نویسنده: 

حمیدی منصورعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  289
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

در چارچوب های سازایی گر، بر یگانگی روش در پژوهش و آموزش پافشاری شده است. در این مقاله به نقد نوشته ای پرداخته شده است که در پی رساندن همین پیام بوده است (شریعتمداری، 1378). هر چند نوشته یاد شده در بر گیرنده این پیام ارزنده و نکته های ارزشمند دیگری است، ولی کاستی هایی نیز دارد که بر شمردن آنها به رساندن هر چه بهتر پیام بنیادین آن کمک می‌کند. در پی زمینه پردازی در این باره، نوشته کنونی چگونگی فراداد این یگانگی را در نوشته یاد شده توصیف می‌کند و سپس با شناساندن ابزاری که برای ارزشیابی آن به کار گرفته شده است و همچنین چگونگی کار ارزشیابی، یافته هایی را گزارش می‌کند که گویای کاستیمندی ساختار و درونداشت نوشته بررسی شده و نااستواری بازخورد دانش پژوهانه ای است که در نوشته بازتاب یافته است. در پایان نیز پیشنهادهایی پژوهشی آموزشی ای در راستای هر چه استوارتر ساختن بازخورد دانش پژوهانه پژوهشگران و آموزشکاران آینده کشور ارایه شده است که دریافت یگانگی، یا دست کم همانندی پژوهش و آموزش زیر ساخت همه آن هاست.  

آمار یکساله:  

بازدید 289

دانلود 79 استناد 3 مرجع 4
نویسنده: 

خسروی زهره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  94
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  2129
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

با توجّه به افزایش روزافزون نرخ زنان سرپرست خانواده در سراسر جهان و رویارویی آنان با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و روانی، مقاله حاضر ابتدا به بررسی مفهوم و نرخ زنان سرپرست خانواده می پردازد و سپس مشکلات روانی- اجتماعی آنان را مورد بررسی قرار می‌دهد. در انتها به بررسی عواملی که می‌تواند فشار و آسیب های روانی- اجتماعی را پیشگیری نماید و یا کاهش دهد می پردازد. نتایج نشان می دهد، عمده ترین مشکلات زنان سرپرست خانواده، در قالب مشکلات اقتصادی، عدم آمادگی برای اداره امور اقتصادی خانوادگی، نگرش های منفی اجتماعی نسبت به زن سرپرست خانواده، نگرانی نسبت به اینده فرزندان و تعداد و تعارض نقش اظهار می‌شود. در صورتی که زنان سرپرست خانواده از حمایت های اجتماعی مناسب برخوردار باشند، شیوه های مقاله مناسب را بیاموزند و دارای منبع کنترل درونی باشند، کمترین آسیب را متحمل می شوند.  

آمار یکساله:  

بازدید 2129

دانلود 79 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  363
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

مسأله پژوهش حاضر عبارت است از بررسی عملکرد فارغ التحصیلان رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی به عنوان مدیران دبیرستان ها از حیث اهداف و انتظارات بنیادی این رشته با عملکرد آن گروه از مدیران دبیرستان ها که از رشته های غیر از مدیریت آموزشی فارغ التحصیل شده اند. جامعه آماری از 377 نفر دبیر دبیرستان ها، 113 نفر مدیر فارغ التحصیل رشته مدیریت آموزشی و 118 نفر مدیر فارغ التحصیل رشته های دیگر از مجموع 665 دبیرستان عمومی در سطح استان آ.غ است که به روش نمونه گیری ساده و خوشه ای انتخاب شده و به انجام رسیده است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش، از طریق پرسشنامه ارزشیابی عملکرد مدیریتی که در سازمان آموزش و پرورش به همین منظور مورد استفاده است جمع آوری شده است. یافته های پژوهش، هم به صورت توصیفی و هم به صورت تحلیلی با استفاده از آزمون های t،وx2  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد مدیران فارغ التحصیل رشته مدیریت آموزشی در مقایسه با عملکرد مدیران رشته های دیگر، در همه فعالیت های مربوط به وظایف مدیریتی، وظایف شغلی و رفتارهای اخلاقی، بسیار بالاتر و یا مطلوب تر می‌باشد. همچنین آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که عملکرد بهتر مدیران فارغ التحصیل مدیریت آموزشی، به جنس و یا تجربه آنان ارتباطی ندارد؛ بلکه به طور مستقیم ناشی از آموزش های مدیریتی آنان می‌باشد که به همین منظور در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور تربیت شده اند. در پایان مقاله با توجّه به یافته های پژوهش چند پیشنهاد ارائه شده است.  

آمار یکساله:  

بازدید 363

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID