مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

پیک نور- علوم انسانی | سال:1387 | دوره:6 | شماره:2 (کتابداری و اطلاع رسانی)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (کتابداری و اطلاع رسانی)
 • صفحه شروع: 

  106
 • صفحه پایان: 

  121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

در این مقاله، رفتارهای اطلاع یابی پژوهشگران تحصیلات تکمیلی رشته های علوم انسانی، به اجمال بررسی شده است. مصاحبه های دقیقی با شمار اندکی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی صورت گرفته است تا معلوم شود چه گستره ای از آن دانشجویان، یک گروه کاربر متمایز از اعضای هیات علمی و دانشجویان کارشناسی را تشکیل می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ایلانی علی اکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (کتابداری و اطلاع رسانی)
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  27
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

چکیده: هدف از تحقیق حاضر، بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور منطقه 5 و نقش کتابخانه دانشگاهی در رفع این نیازهاست. این تحقیق برآن است تا به طرح سوالاتی در مورد منابع کسب اطلاعات، رفتار اطلاع یابی، نحوه دستیابی به اطلاعات، میزان استفاده آنها از کتابخانه و غیره بپردازد. نوع این تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری را کلیه 26 هزار دانشجوی مقاطع و رشته های مختلف دانشگاه پیام نور منطقه 5 تشکیل می دهد. ده درصد از کل افراد جامعه، یعنی حدود 2600 نفر، به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی برگزیده شدند و ابزار تحقیق به آنها ارایه شد. از این تعداد، حدود 1400 نفر با تحقیق همکاری نمودند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پایایی و روایی آن به روش های مقتضی تایید شد. یافته ها روشن ساخت که هدف بیش از %40 از دانشجویان از جستجوی اطلاعات، ترکیبی از افزایش معلومات عمومی، انجام پروژه درسی و روزآمد سازی اطلاعات تخصصی است. منبع تهیه اطلاعات بیشتر دانشجویان کتابخانه دانشگاه بود. در حالی که %60 از آنها تنها در هفته یک تا دو بار به کتابخانه مراجعه می کنند. یافته های تحقیق همچنین نشان داد که 70% از دانشجویان کتاب را منبع رسمی تهیه اطلاعات می دانند و 54% از آنها جهت کسب اطلاعات از انواع منابع چاپی استفاده می کنند. از میان منابع الکترونیک، اینترنت بیشترین طرفدار را داشت. علاوه بر اهداف فوق، در تحقیق حاضر، تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی چندی نیز بر یافته های تحقیق، مورد بررسی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 92 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (کتابداری و اطلاع رسانی)
 • صفحه شروع: 

  28
 • صفحه پایان: 

  41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  447
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

چکیده: با پیشرفت اینترنت و عرضه پایگاه های اطلاعاتی، توسط ناشران و کارگزاران مختلف، از طریق شبکه جهانی وب، به موازات افزایش هزینه اشتراک پایگاه های اطلاعاتی. کاهش بودجه کتابخانه ها، مساله انتخاب بهترین نسخه پایگاه های اطلاعاتی، برای هر کتابخانه ای مطرح شده است، از این رو، در این پژوهش، ابتدا با بررسی و مطالعه اولیه، نسخه رایگان و سه نسخه تجاری Ebsco و First Sreach وISI پایگاه اطلاعاتی مدلاین انتخاب شد و یک سیاهه وارسی جامع در پنج مقوله اطلاعات کلی، خصیصه های جستجو، گزینه های نمایش، گزینه های ارزیابی و ویژگی های منحصر به فرد تدوین گردید. سپس با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای، شامل مطالعه مستندات نسخه هایی مختلف مدلاین، تحقیقات انجام شده، گزینه راهنمای نسخه های فوق و کسب آگاهی های اولیه و پیدا کردن شناخت نسبتا کافی در مورد کیفیت و عملکرد رابط هر نسخه، از روش پیمایش تطبیقی استفاده و تلاش شد تا بر اساس معیارهای سیاهه وارسی، نقاط قوت و ضعف هر یک معین شود.نتایج این پژوهش نشان داد که نسخه های Ebsco و First Sreach و ISI پایگاه اطلاعاتی مدلاین، در پنج مقوله مورد بررسی، به ترتیب دارای بیشترین تعداد ویژگی ها و معیارهای مطرح شده در این سیاهه وارسی، که سطح کاربران، میزان و نوع نیازهای اطلاعاتی آنان و همچنین بودجه کتابخانه نیز توجه نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 447

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

شهبازی مهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (کتابداری و اطلاع رسانی)
 • صفحه شروع: 

  3
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

چکیده: این مطالعه با استفاده از مقیاس سنجش کیفیت کتابخانه و با هدف بررسی کیفیت کتابخانه دانشگاه پیام نور شهرضا و خدمات ارایه شده در آن، و با در نظر گرفتن این مساله که این کتابخانه به عنوان یکی از کتابخانه های با کیفیت دانشگاه های پیام نور در مراکز کوچک مطرح است، انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که کتابخانه مورد نظر، تنها از نظر کیفیت فیزیکی محیط و اطمینان پذیری از درجه قابل قبولی برای کاربران برخوردار است و در سایر مولفه های پژوهش، یعنی مجموعه و دسترسی به آن، محیط کتابخانه، برخورد مناسب با کاربر، مسوولیت پذیری، ضمانت و تضمین، به ترتیب در درجات مختلف بحران وضعیت قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (کتابداری و اطلاع رسانی)
 • صفحه شروع: 

  42
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  270
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

شاید امروزه بحث در مورد رشد و حجم تولید اطلاعات تا حدود زیادی کلیشه ای شده باشد. اما بحث در مورد اندیشیدن برای راهکارهای موثر و یا ابزارهای مدیریت پذیر کردن اطلاعات کماکان ادامه دارد. از جمله این ابزارها می توان به عامل های هوشمند اشاره کرد. در این مقاله، سعی شده است تا عامل های هوشمند و نقشی را که در خدمات اطلاع رسانی می توانند داشته باشند، معرفی شود. بدین منظور، شیوه عملکرد و کاربردهای آنها مورد بحث قرار گرفته، در انتها نیز به معرفی یک مدل از عامل های هوشمند و نقش و کاربردهای آن در محیط کتابخانه پرداخته شده است. بدیهی است که آشنایی کتابداران با این ابزارها -که به عنوان نسل جدیدی از ابزارهای بازیابی و مدیریت اطلاعات هستند- می تواند برای آنان در انجام وظایفشان حایز اهمیت باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 270

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

تمدن محمدمهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (کتابداری و اطلاع رسانی)
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

هدف از این پژوهش، امکان سنجی ایجاد شبکه اطلاع رسانی، میان کتابخانه های دانشگاه پیام نور منطقه 5 است. روش تحقیق، پیمایشی است و جامعه آماری شامل 10 کتابخانه تحت پوشش دانشگاه پیام نور منطقه 5 است. یافته ها نشان می دهد که در زمینه نیروی انسانی، به غیر از دو کتابخانه، بقیه کتابخانه ها با یک نیروی انسانی اداره می شوند. 60 درصد از مسوولان کتابخانه ها دارای تخصص کتابداری و اطلاع رسانی هستند و سطح تحصیلات 40 درصد از آنان کاردانی یا کارشناسی است و تنها حدود دو کتابخانه (20 درصد) به صورت عملی و استاندارد سازماندهی شده است، کلیه کتابخانه ها با مشکل فضا روبه رو هستند و 80 درصد از کتابخانه ها به فناوری اطلاعات و شبکه های اطلاع رسانی دسترسی ندارند. به طور کلی، یافته ها نشان می دهد که ایجاد شبکه اطلاع رسانی مستقل میان کتابخانه ها، فعلا مقدور نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

پاشایی زاد حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (کتابداری و اطلاع رسانی)
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  79
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  627
 • دانلود: 

  760
چکیده: 

روش دلفی که در دهه پنجاه برای غلبه بر ناتوانی های سایر روش های پیش بینی، در شرکتRAND توسط نورمن دالکی، لاف هلمر و تی. جی. گوردون ابداع شد، ابتدا برای مسایل نظامی به کار رفت، سپس، به دلیل اهمیت آن به سایر حوزه ها نیز راه یافت. در این مقاله، علاوه بر ذکر تاریخچه ای از این روش، از یونان باستان، به خاستگاه نوین آن در دوره جدید نیز اشاره شده است. همچنین، فلسفه، سیر تکاملی، فرایند اجرای روش و مراحل آن و نقاط قوت و ضعف و نیز نقدهای وارد بر آن بیان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 627

دانلود 760 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (کتابداری و اطلاع رسانی)
 • صفحه شروع: 

  80
 • صفحه پایان: 

  95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  391
چکیده: 

چکیده: در این مقاله دیدگاه های مختلف درباره نقش کتابداران در عصر به اصطلاح «سواد دیجیتالی» ارایه شده است. همچنین، عبارت «سواد رقومی» مورد سوال و بحث قرار گرفته است. به منظور بررسی بهتر بحث تاثیر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در آموزش ابتدایی، به ارتباط بین فناوری های نوین و مدارس اشاره شده است. همچنین، راجع به نقش کتابخانه ها در مدارس، به ویژه با تاکید بر آموزش های ابتدایی در کشورهای در حال رشد، تاکید شده است. در این نوشته، در مورد تنش کتابخانه ها و کتابداران -که با کاربران غیرحرفه ای در ارتباط هستند- از یک سو، و معلمان مدرسه محافظه کار سنتی از سوی دیگر، و اینکه کتابخانه ها و کتابداران می توانند نقش پیش گامان را بازی کنند، به تفصیل بحث شده است. کتابداران باید در طراحی برنامه های آموزشی و وظایف مدارس نقش اصلی را داشته باشند، که این وظیفه، صرفا به تشویق بچه ها به رفتن به کتابخانه محدود نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 391 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (کتابداری و اطلاع رسانی)
 • صفحه شروع: 

  96
 • صفحه پایان: 

  105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  222
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

چکیده: پشتیبانی کردن از یاد گیرندگان راه دور مسلتزم تغییر در نگاه سنتی به «کتابخانه» است. کتابدارانی که یاد گیرندگان راه دور خدمت می کنند باید با شیوه های جدید و مبتکرانه، برای پاسخگویی به نیازهای کاربران منحصر به فرد خود آشنا شوند. کتابداران باید تلاش کنند کاربران راه دور و نیازهای آنان را شناسایی و تعریف کنند و به نوبه خود، مجموعه ای از خدمات و منابع کتابخانه ای را برای پاسخ به این نیازها تامین و اجرا نمایند. ترویج دستیابی به منابع و خدمات موجود، به منظور ارایه پشتیبانی های موفقیت آمیز کتابخانه ای ضروری است. همچنین، دانشجویان و اعضای هیات علمی باید از خدمات موجود و نحوه دسترسی به آنها مطلع باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 222

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID