مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نفیسی شادی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  دفتر 70
 • صفحات: 

  13-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2380
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

حدیث پژوهان برای شناخت روایات سره از ناسره که در گذر زمان به مجموعه های حدیثی راه یافته اند، معیارهایی عنوان کرده اند. این معیارها از یک سو ناظر بر سند حدیث و از سوی دیگر ناظر بر متن احادیث هستند. از آنجا که بررسی سند حدیث با محدودیت هایی مواجه است، بررسی متن مهمترین راه ارزیابی حدیث است که حتی در صورت صحت سند آن، حکم بطلان حدیث را امضا می کند. قرآن، سنت، شان معصوم، علم، واقع، عقل و تایخ اموری هستند که روایت در صورت تعارض با آن قابل نقد است. به این همه، جانبداری از جریان های سیاسی، کلامی و فقهی را هم باید افزود که روی هم هشت معیار اصلی در ارزیابی متن هستند که در این مقاله عرضه گشته و نمونه هایی برای آن، از منابع حدیثی اهل سنت و شیعه ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2380

دانلود 128 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

رازدار بابک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  دفتر 70
 • صفحات: 

  45-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  793
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

در جای جای احادیث و اخبار، اشاراتی یافته می شود که بر فارسی دانی و فارسی گویی ائمه اطهار(ع) دلالت دارد. گاه یکی از بزرگان، سخنی پارسی شنیده و اظهار بی اطلاعی نکرده است، دیگری به زبان فارسی به مردی ایرانی پاسخ گفته (هر چند که گفتار وی نقل نشده)، بر زبان امامی دیگر، عبارات فارسی جاری گردیده که عین آنها را راویان ثبت کرده اند و خلاصه گاه عبارات، مصطلحات و یا کلماتی فارسی در درون حدیثی وارد گردیده. نگارنده کوشیده است در درجه نخست، همه این اشارات را گردآوری و ماخذ شناسی کند و آنگاه به نقد و بیان صحت و سقم روایت بپردازد. هر چند که نقد روایات، موضوع اصلی مقاله نیست و در جای دیگر به آن خواهیم پرداخت

آمار یکساله:  

بازدید 793

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BIGLARI M.

نشریه: 

MAQALAT WA BARRASIHA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  70
 • صفحات: 

  63-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62267
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this article I aim to show that the wisdom behind divine tests is not to test man so that he realizes God is the Knower of things unseen and fully aware of the secrets of human hearts, but, rather, God tests all his servants, even his prophets and those closest to him, in all ages, in order to educate them. The way in which this process is executed is discussed in detail in this paper.

آمار یکساله:  

بازدید 62267

دانلود 30601 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AZIMPUR A.

نشریه: 

MAQALAT WA BARRASIHA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  70
 • صفحات: 

  93-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59727
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

Omission of one or several parts of Quranic sentences is considered important. Although it has an eloquent aspect, this omission causes variation in translation. A definition of omission, its relation to eloquence in the Quran, the criteria for distinguishing what has been omitted, the responsibility of translator towards it, viewpoints on situations of omission, as well as stating what has been omitted and its relation to the Quranic diction style are discussed in this article.

آمار یکساله:  

بازدید 59727

دانلود 28498 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پهلوان منصور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  دفتر 70
 • صفحات: 

  93-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1615
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

بحث از مفاهیم قرآن کریم همواره مورد توجه دانشمندان اسلامی و به خصوص مفسران و فقیهان بوده و مفاهیم گوناگونی از این کتاب آسمانی استخراج شده است. این مفاهیم به سه دسته کلی ، یعنی مفاهیم عرفی و مفاهیم منطقی و مفاهیم اصولی منقسم است. شایع ترین معنای مفهوم، عبارت از معنا و مدلول الفاظ است و شامل معانی حقیقی و مجازی می گردد. دلالت الفاظ بر این معانی به طرق دلالت مطابقه و تضمن و التزام و همچنین دلالت صریح و اقتضاء و اشاره و نیز دلالت نص و ظاهر ومشترک و موول تقسیم شده است. گاهی مفهوم در مقابل مصداق استعمال می شود و از این تقابل در علم منطق بحث شده است.اصولیون نیز مفهوم را به موافق و مخالف بخش کرده اند و مفهوم موافق را به لحن و فحوای خطاب و مفهوم مخالف را به مفهوم وصف و شرط و غایت و حصر تقسیم و حجیت آنها بحث کرده اند. این مقاله به ذکر انواع مفاهیم فوق و ذکر مثال های قرآنی آن پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1615

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

برزنونی محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  دفتر 70
 • صفحات: 

  109-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1366
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

اجتهاد در اسلام مایه تحرک است و از آنجا که باب آن همواره به روی همگان باز است، کسی که استعداد استنباط دارد می تواند، با فراهم شدن مقدمات لازم و شرایط ضروری اجتهاد نماید. از طرف دیگر، قواعد عام وکلیدی دین که فراگیرنده اند، روح دین را تشکیل می دهند و با مذاق شرع همسازی دارند. شناخت آنهادر فهم اجزای شریعت نبوی و درک احکام مترتب بر بندگان ضروری است. مجموعه ویژگی های موجود در شیوه استخراج احکام از منابع اصلی، نوع سیاست فقهی خاصی که دنبال می شود تحولی که درمباحث اصولی ایجاد می گردد، نگرش خاصی که به منابع اجتهاد و بهره برداری از آنها صورت می گیرد، همگی موجب می شود که فقها صاحب مکتب شوند.در این نوشتار، نخست به چگونگی تکوین یک مکتب فقهی پرداخته ایم، در وهله بعد، در مقام تبیین چرایی ایجاد مکتب، علل و عواملی را که دست به دست هم داده تا یک مکتب فقهی جدید تاسیس شود، مورد بحث قرار داده ایم. این عوامل عبارتند از: داشتن سبک و روش فقهی خاص، ایجاد تحول در مباحث اصولی و تاسیس یا بسط قواعد اصولی و فقهی، تحولات تاریخی، تکامل تدریجی اجتهاد، تاثیر علوم جدید، تغییر وضعیت زندگی اجتماعی و ظهور نیازهای جدید، گوناگونی محیط های بحث، نبوغ و استعداد فردی مجتهدان وویژگی های آنها. سرانجام اجمالا به نتایج و پیامدهای حاصل از ایجاد یک مکتب فقهی پرداخته ایم. این پیامدها عبارتند از: استقلال رای و پرهیز از تقلید، تاثیر گذاری بر سایر فقها، تحول و تکامل اجتهاد، اختلاف فتوا، تحول در علم اصول و قواعد فقهی و اصولی

آمار یکساله:  

بازدید 1366

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ضیایی محمدعادل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  دفتر 70
 • صفحات: 

  143-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1466
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

بدون تردید اسلام اهمیت زیادی برای فراگیری و به کار بستن علوم و فنون قائل است. از طرفی یادگیری و استفاده از فنونی چون سحر، جادو، عرافی و کهانت مورد نهی قرار گرفته است. ظواهر برخی نصوص چنان می نماید که از نجوم هم نهی شده باشد اما با دقت در معنی و مفهوم کلمه نجوم و بررسی نصوص وارده در این زمینه، در می یابیم که تنها آن بخش از نجوم (احکام نجوم) مورد نهی واقع شده که مشابه سحر، جادو، عرافی و کهانت باشد. بنابراین علوم نجوم امروزی که بر مبنای مشاهدات واقعی و محاسبات دقیق شکل گرفته می تواند در امور شرعی مثل استخراج اوقات شرعی و جهت یابی قبله مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1466

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قراملکی علی مظهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  دفتر 70
 • صفحات: 

  155-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  804
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

این مقاله مرجع یک مخصص را بعد از چند جمله متعاصف بررسی می کند و پس از تبیین موضوع و اشاره به اهمیت آن در استنباط احکام فقهی در مقام ثبوت، امکان تعلق استثناء بر همه جمله های پیشین را اختیار و برآن استدلال می کند. سپس در مقام اثبات به بحث و بررسی آرای ذیل می پردازد:1- رجوع به اخیر2- رجوع به جمیع3- اشترال لفظی4- تفصیل بین وحدت و تغایر جمله ها 5- تفصیل محقق نائینی6- نظریه توقفو در پایان بعد از مقایسه دو نظریه مهم اصولی، رجوع به کل را تقویت و اختیار مینماید.

آمار یکساله:  

بازدید 804

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

باقری احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  دفتر 70
 • صفحات: 

  173-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  847
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

اختلاف میان بدهکار و طلبکار در کیفیت پرداخت، ازجمله مباحث عمده فقهی به شمار می آید که معرکه آرای پژوهشگران و محققان است. در این نوشتار علاوه بر این که نظریات مختلف و استدلال های ارائه شده در این باب در مکاتب مختلف حقوقی مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است، مقصود قانونگذار در ماده 282 قانون مدنی نیز با استناد به آرای فقها و نه بر پایه پذیرش اصل تقلید قانون مدنی از قانون فرانسه تبیین شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 847

دانلود 128 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

پویا اعظم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  دفتر 70
 • صفحات: 

  185-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  988
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

این مساله که کدامیک از باورهای ما موجه است، یکی از مسائل مهم و مورد بحث در معرفت شناسی است. این مساله پیشینه ای دیرینه دارد اما در عصر حاضر بیش از هر زمانی مورد توجه فیلسوفان معرفت شناس قرار گرفته است. تلاش این فیلسوفان معطوف به ارائه ملاک برای مقبولیت باورهاست. پلنتینجا و آنتونی کنی آرای جدیدی در این زمینه دارند. اعتقاد به وجود خدا یکی از باورهای مورد بحث این دو فیلسوف بزرگ است. پلنتینجا این باور را پایه می داند و التزام به آن را برای معتقدان به خدا کاملا معقول میشمارد اما کنی که درباره وجود خدا فیلسوفی شکاک است، چنین باوری را پایه نمی داند، بنابراین از نظر او معتقدان به وجود خدا باید برای غیر معتقدان دلیل اقامه کنند. این مقاله به بررسی چالش میان ا ین دو رای می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 988

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شیرزاد امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  دفتر 70
 • صفحات: 

  201-221
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  778
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

معرفت نفس، به حکم حدیث شریف من عرف نفسه فقد عرف ربه رهنمون معرفت رب است از این رو بعضی از عالمان و عارفان به تبیین حکمی و عرفانی آن پرداخته اند. برخی آنرا از قبیل تعلیق به محال دانسته اند و بعضی به طرق گوناگون در صدد توجیه و تبیین کیفیت معرفت رب از راه معرفت نفس برآمده اند. از نظر این گروه، معرفت فطرت، حدوث، امکان، حرکت، تجرد و فقر هستی نفس ما را به خدای متعال دلالت می کند و نفس از جهات جامعیت، احاطه، معیت، ظهور و بطون، علو و دنو، وحدت، فاعلیت و وجوه بسیار دیگر، ظلال و مثال باری تعالی است.

آمار یکساله:  

بازدید 778

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  دفتر 70
 • صفحات: 

  223-243
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  932
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

انسانها به طور طبیعی، دارای استعدادی هستند که به وسیله آن می توانند در مورد اشخاص یا اشیاء جزئی موجود حکم صادر کرده یا تصدیقی انجام بدهند. آنان در موقعیت های گوناگون و به دلایل مختلف، احکام و تصدیقات خود را در قالب الفاظ مرکب، نظیر جمله های حملیه، تعبیر می کنند، مثلا: حافظ شاعر است و شما درحال خواندن هستید. در مواقعی نیز، انسانها به احکام و تصدیقاتی درباره معدومات نائل میشوند، که آنها را نیز در قالب جمله های حملیه موجبه تعبیر می کنند، مانند مربع مستدیر مستدیر است و کوه طلایی مرتفع است. مساله اینجاست که چگونه می توان در مورد موضوعاتی که معدوم است حکمی صادر کرد؟ اعتقاد مشهور فیلسوفان مسلمان بر این است که به دلیل وجود ذهنی معدومات و حصول ماهیت آنها در ذهن است که میتوان آنها را موضوع احکام ایجابی قرار داده و توسط جملات حمیله از آنها تعبیر نمود. در این گفتار تلاش می کنیم نشان دهیم که تقریر مشهور از دلیل معدومات نه تنها از ارائه راه حلی برای مساله معدومات ناتوان است، بلکه از توجیه و تبیین نظریه وجود ذهنی نیز عاجز است.

آمار یکساله:  

بازدید 932

دانلود 129 استناد 4 مرجع 0
نویسندگان: 

موسوی سیدجمال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  دفتر 70
 • صفحات: 

  247-261
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  908
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

دراین مقاله که به روش تاریخی و مطالعه کتابخانه ای تدوین شده، موضوع بنیانگذاری نخستین سازمان اداری (دیوان) در تشکیلات اسلامی تحقیق و بررسی شده است. محورهای اصلی این تحقیق عبارتند از: وظایف اصلی دیوان عطا، نحوه تعیین مقدار عطای مسلمانان، طبقات عطابگیران، و شکل اداری دیوان عطا، در پایان مقاله نیز با اختصار نتایج حاصل از تاسیس این دیوان بیان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 908

دانلود 128 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

غفرانی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  دفتر 70
 • صفحات: 

  263-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1069
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

حکومت خاندان کرد ایوبی در مصر و شام و یمن و جنگها و فتوحات آنان در برابر متجاوزان صلیبی و بر افتادن فاطمیان از مصر به دست این خاندان و نیز غلبه آنان بر اتابکان زنگی در سرزمین جزیره و شام، یکی از مقاطع با اهمیت تاریخ جهان اسلام است. پیش از آشنایی با دوران فرمانروایی این سلسله در مصر و شام و جزیره، و آگاهی از عادات و کنش ایشان، و نیز بناهای عمده ای که از روزگار آنان به یادگار مانده، لازم است به شیوه ای جامع و علمی، به منابع کار بپردازیم. در این گفتار، منابع موجود را به4دسته تقسیم کرده بخش نخست را که همانا منابع اصلی است، موردپژوهش قرار داده ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 1069

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0