نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ابوعطا محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5741
 • دانلود: 

  2025
چکیده: 

بخش عمده از مطالبات دریایی، مشمول حمایت قانونی ویژه هستند که از زمان ایجاد طلب و با استقرار تبعی حق ممتاز دریایی به نفع طلبکار، محقق می شود. مقررات حقوق ممتاز، ریشه در قوانین و عرف های قدیمی دارد که تدریجا، وارد قوانین ملی شده و به منظور رفع اختلافات این مقررات، چند معاهده بین المللی به منظور یکنواخت سازی قواعد حقوق ممتاز به تصویب رسیده است. حق ممتاز به منظور تضمین استیفای طلب، برای طلبکار، حق تقدم و تعقیب ایجاد می کند. بنابراین از مصادیق حق عینی تبعی (وثیقه عینی) است. در این مقاله، ضمن بررسی دقیق مفهوم و ماهیت حق ممتاز دریایی، دیدگاه قانون دریایی ایران که در برخی از مواد آن، میان مفهوم و ماهیت «طلب دریایی» و «حق ممتاز دریایی» اختلاط شده است، مورد نقد قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 5741

دانلود 2025 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اندرز داوود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  17-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  803
 • دانلود: 

  314
چکیده: 

یکی از مهم ترین مسایلی که در قراردادهای بیع بین المللی مطرح می شود امتناع از اجرای تعهد و به تعبیر دیگر تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض قابل پیش بینی است. گاهی یکی از طرفین قرارداد با توجه به اوضاع و احوال حاکم تشخیص می دهد که طرف مقابل در موعد مقرر قادر به انجام تعهد خود نخواهد بود و به همین خاطر اجرای تعهد خود را معلق می کند در این مقاله جهاتی را که یکی از طرفین مطابق کنوانسیون وین می تواند با استناد به آنها از اجرای تعهد امتناع ورزد تا از یک سو، تعلیق اجرای تعهد مطابق کنوانسیون وین موجه تلقی شود و از سوی دیگر اعمال حق تعلیق منجر به سوء استفاده از حق و تضرر طرف مقابل نگردد و همین طور اعمال حق تعلیق در مورد کالای در حال حمل و مدت و چگونگی پایان یافتن حق تعلیق مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 803

دانلود 314 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

انصاری علی | مبین حجت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  37-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1900
 • دانلود: 

  610
چکیده: 

اختلافات تجاری در دنیا اصولا با استفاده از داوری تجاری بین المللی حل و فصل می شود. در کنار شکل گیری داوری تجاری بین المللی به عنوان مرجعی فراملی برای حل و فصل اختلافات تجاری، به تدریج نظام حقوقی جدید شکل گرفت که از نظام حقوقی ملی و بین المللی متمایز گردید و به قواعد فراملی مشهور شد. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت، مهم ترین ویژگی این نظام جدید است. امروزه آرا داوری مبتنی بر قواعد فراملی در بسیاری از نظام های حقوقی و اسناد بین المللی، شناسایی شده و اجرا می گردند. در حقوق ایران، اگرچه با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی و الحاق به کنوانسیون نیویورک، برخی موانع اجرای آراء داوری مبتنی بر قواعد فراملی مرتفع گردید، ولی اصلاح مقررات در جهت پذیرش صریح قواعد فراملی، محدود کردن موارد ابطال رای داور در داوری های تجاری بین المللی و اصلاح رویه قضایی در جهت محدود کردن مفهوم نظم عمومی، بسیار ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 1900

دانلود 610 استناد 2 مرجع 2
نویسندگان: 

بادینی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  57-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1027
 • دانلود: 

  322
چکیده: 

متصدی حمل و نقل هوایی ممکن است در مقابل اشخاص ثالث که در آسمان یا روی زمین و آب در نتیجه حرکت این وسیله آسیب می بینند، مسوولیت مدنی غیرقراردادی پیدا کند که در خصوص آن پرسش های زیادی مطرح می شود، از جمله: این مسوولیت متوجه چه شخص یا اشخاصی است؟ افعال زیانبار و خسارات واردشده در نتیجه بهره برداری از هواپیما کدام است و چه ماهیتی دارد و چگونه می توان حق مالکیت اشخاص بر اموال روی زمین یا آب را با حق به کارگیری و پرواز هواپیماها جمع کرد؟ آیا مسوولیت مدنی غیر قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی تابع قواعد عمومی و منوط به اثبات تقصیر است یا نوعی «مسوولیت محض» است؟ در این مقاله در پرتو مطالعه تطبیقی به این پرسش ها پاسخ داده شده و علاوه بر توصیف وضع موجود نظام حقوقی ایران و تفسیر قوانین، کاستی های نظام حقوقی هم مشخص و پیشنهادهای لازم ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1027

دانلود 322 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

بختیاروند مصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  77-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1063
 • دانلود: 

  335
چکیده: 

یکی از مسایل مهم در قراردادهای الکترونیک به نحوه تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات طرفین مربوط می شود. این موضوع در قراردادهای مصرف کننده به دلیل نیاز وی به حمایت قانون گذار اهمیت بیشتر می یابد. در مقاله حاضر ابتدا شروط قراردادی تعیین دادگاه صالح و شرایط و محدودیت های آنها، سپس عوامل ارتباط نوعی مورد استفاده در صورت سکوت طرفین یا بی اعتباری این شروط و نحوه اعمال آنها در فضای سایبر و در نهایت قواعد حاکم بر تعیین دادگاه صالح در قراردادهای مصرف کننده مطالعه خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1063

دانلود 335 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

تقی زاده جواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  97-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1194
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، پایان دوره رییس جمهور یا اموری دیگر از این قبیل، عوامل تحقق کفالت ریاست جمهوری در ایران به شمار می روند. فوت رییس جمهور در فرانسه از مصادیق غیاب محسوب می شود. عزل رییس جمهوری ایران با سازوکارهای قضایی و سیاسی و عزل رییس جمهوری فرانسه فقط توسط پارلمان در قالب دیوان عالی امکان پذیر است. استعفای رییس جمهوری ایران نیازمند پذیرش رهبری است اما رییس جمهوری فرانسه بدون نیاز به پذیرش مقام یا نهادی خاص می تواند از سمت ریاست جمهوری کناره گیری کند. غیبت رییس جمهور در ایران با غیاب وی در فرانسه متفاوت است. غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهوری را می توان از مصادیق مانعیت در فرانسه دانست. قانون گذار اساسی ایران با تعیین "اموری دیگر از این قبیل" تمام موارد غیاب یا مانعیت قطعی را در زمره عوامل تحقق کفالت رییس جمهور قرار داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1194

دانلود 229 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

حاجی نوری غلامرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  117-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1204
 • دانلود: 

  341
چکیده: 

شرایط قوه قاهره نقشی مهم در شناساندن تاثیر این عامل در مسوولیت اشخاص دارد، مطالعه آرا جدید و دکترین در حقوق فرانسه حکایت از تلقی جدید از دو عنصر قابلیت پیش بینی ضرر و خارجی بودن در الزامات خارج از قرارداد دارد. بدین سان عنصر قابلیت پیش بینی در تحقق مسوولیت و عدم آن در معاف شدن از مسوولیت در این حوزه، دیگر موثر نیست و بلکه غیر قابل پیش بینی بودن، اماره ای بر غیر قابل دفع بودن است. این تفکر در فقه امامیه به گونه برجسته، مورد توجه بوده است و بی هیچ دخل و تصرفی در قانون مجازات اسلامی وارد شده است. خارجی بودن نیز شرط مسوولیت ناشی از فعل شخص در الزامات خارج از قرار داد، شناخته نمی شود، هر چند این عنصر، در مسوولیت ناشی از فعل غیر و اشیا هنوز شرط اثر گذار است.

آمار یکساله:  

بازدید 1204

دانلود 341 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حبیبا سعید | شاکری فرزانه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  131-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  590
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

لزوم ایجاد دادگاه های مالکیت فکری از جمله مباحث روز مجامع حقوقی است به گونه ای که تاکنون چند کنفرانس بین المللی در این ارتباط برپا شده است. اما روند ایجاد این مراجع در کشورهای جنوب شرقی آسیا محسوس تر است. در حالی که سنگاپور بیشتر به مباحث  مالکیت های ادبی و هنری تمایل نشان می دهد در ژاپن و کره مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، مالکیت صنعتی از اهمیت بیشتر برخوردار است. این سونامی که مرکز ثقل آن را می توان در کشورهای عضو آ.سه.آن جستجو کرد تنها نسیمی از خود را به ایران آورده است. پیش بینی امکان طرح دعاوی مالکیت صنعتی در مراجع دادگستری در قانون1310 و 1386 با در نظر گرفتن صلاحیت دادگاه های تجاری در رسیدگی به این دعاوی در لایحه آیین دادرسی تجاری تا اندازه ای تکمیل شد. با وجود این عدم لحاظ مقرره ای در خصوص لزوم وجود کارشناسان متخصص در زمینه مالکیت فکری می تواند نقصی عمده در این لایحه بشمار آید.

آمار یکساله:  

بازدید 590

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  151-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  839
 • دانلود: 

  632
چکیده: 

هدف این نوشتار آشنایی با یکی از نهادهای رایج در حقوق اداری بسیاری از کشورها به نام آمبادزمن است. به این منظور در مقاله ای که پیش رو دارید کوشیده ایم ابتدا زمینه آشنایی با سیر تکوین این نهاد و اهمیت و کارکرد آن را فراهم کنیم (گفتار اول)، آنگاه به بررسی چند تجربه موفق در این زمینه بپردازیم (گفتار دوم) و سر انجام ببینیم که آیا نهادهایی در نظام حقوقی ایران با وظایفی مشابه آمبادزمن وجود دارد اگر هست آیا متناسب با شان وجودی نهاد مزبور عمل می کند یا باید به دنبال پی ریزی نمونه ایرانی آمبادزمن باشیم (گفتار سوم).

آمار یکساله:  

بازدید 839

دانلود 632 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  171-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2874
 • دانلود: 

  394
چکیده: 

قرار ترک تعقیب در قانون ا.د.ک.1378 تاسیسی جدید است که تاکنون سابقه نداشته است. مبنای شکل گیری این تاسیس حقوقی را تحقیقا ازطرفی می توان متاثر شدن قانون گذار از دستاوردهای علم «بزه دیده شناسی» دانست که در فرایند رسیدگی و جهت گیری های قضایی و نیز در طرح، تعقیب و به طور کلی سرنوشت دعوای کیفری، ارزش بیشتر به خواسته های شاکی خصوصی داده می شود. از طرف دیگر مبنای آن برگرفته از جنبش گسترده تر تحت عنوان عدالت ترمیمی است. از این رو، می توان گفت در قانون مزبور، این قرار در راستای سیاست بزه دیده مداری مورد توجه قرار گرفته است. هرچند قانون گذار این قرار را در مرحله دادرسی بدوی پیش بینی کرده است اما امکان صدور این قرار در دادسرا و با شرایطی در مرحله تجدیدنظر نیز وجود دارد. با صدور این قرار پرونده مشمول اعتبار امر مختومه نمی شود، لذا امکان طرح شکایت مجدد وجود دارد. همچنین قرار مزبور در عداد قرارهای قابل اعتراض نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 2874

دانلود 394 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

شبیری (زنجانی) سیدحسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  189-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  643
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

یکی از راه های پی بردن به حکم شرعی در نظام فقهی اسلام رجوع به بنای عقلاست. بسیاری از فقیهان پیشین شرط حجیت و اعتبار بنای عقلا را اتصال بنا یا ملاک آن به زمان معصوم (ع) می دانند. در این نوشتار، دیدگاهی جدید ارایه می شود که بر اساس آن در صورت وجود شرایطی خاص بدون لزوم اتصال بنا به زمان معصوم، حجیت آن اثبات می شود. فایده مهم نظریه یافتن مبنایی شرعی برای بسیاری از بناهای عقلایی نو پدید از جمله نظام حقوق مالکیت فکری است.

آمار یکساله:  

بازدید 643

دانلود 206 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

صادقی محسن | آقاجانی زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  209-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  829
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

حق استرداد یا تعویض کالا عموما در مورد کالای معیوب مطرح می شود اما پرسش اینجاست که آیا مصرف کننده می تواند صرفا به دلایلی چون تغییر سلیقه کالای سالم را مسترد کرده یا بخواهد آن را عوض کند؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، مبنای این حق چیست و چگونه می توان حق مصرف کننده و حق تولیدکننده و فروشنده جمع کرد؟این موضوع کاربردی تاکنون در ادبیات حقوقی ما بطور مستقل بررسی نشده است از این رو این مقاله، درصدد پاسخ به پرسش های فوق است. از آنجا که مباحث حقوق مصرف کننده ارتباطی تنگاتنگ با مباحث حقوقی - اقتصادی دارد، لذا مقاله حاضر در مبحث نخست مبنای حقوقی و در مبحث دوم، مبنای اقتصادی این حق را بررسی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 829

دانلود 243 استناد 1 مرجع 2
نویسندگان: 

صمدی علی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  229-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1544
 • دانلود: 

  399
چکیده: 

این مقاله به دنبال نشان دادن اهمیت و جایگاه حقوق مالکیت در اندیشه های اقتصاددانان است. بدین منظور دیدگاه برخی از اقتصاددانان کلاسیک مانند لاک، آدام اسمیت، سی، ریکاردو، مالتوس، جان استوارت میل، مارکس، انگلس، مارشال و اقتصاددانان نهادگرای جدید مانند رونالد کوز، هرولد دمستز، داگلاس نورث و هرناندو دوسوتو به طور مبسوط ارایه شده است. از یافته های این مطالعه این است که اقتصاددانان کلاسیک بر اهمیت حقوق مالکیت به عنوان شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی تاکید کافی نکرده و از آن غفلت ورزیده اند. اما از اواسط دهه 1960، اقتصاددانان نهادگرای جدید، حقوق مالکیت را با جزییات بیشتر مطرح کرده و در واقع به احیای مجدد نقش حقوق مالکیت در فرایند رشد و توسعه اقتصادی پرداختند. از دیدگاه این اقتصاددانان، تعریف روشن از حقوق مالکیت و حفاظت از آن نقش بسیار اساسی در فرایند رشد اقتصادی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1544

دانلود 399 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

عباسی بیژن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  247-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4813
 • دانلود: 

  2078
چکیده: 

یکی از مسایل بنیادین در هر شاخه از علم حقوق، بررسی منابع و سرچشمه های قواعد آن است. حقوق اساسی نیز سرشار از قواعدی است که برای تشخیص آن باید سراغ منابع گوناگون رفت. ویژگی این رشته از حقوق، وجود اصل سلسله مراتب شدید میان قواعد آن است. قانون اساسی به دلیل وضع آن بوسیله قوه موسس که برتر از قوای تاسیسی یا عمومی هستند در بالای هرم این قواعد قرار دارند. در برخی از کشورها در سلسله مراتب میان مقررات پس از قانون اساسی، قوانین سازمانی هستند که شرایط تصویب و تغییر آنها متفاوت با قوانین عادی است. پس از آرا و تفاسیر نهاد ناظر بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس نیز در شکل گیری و باروری منابع حقوق اساسی مشارکت دارند. البته نباید در این رهگذر از نقش منابع مذهبی و عرف های حقوق اساسی که غالبا برخاسته از عملکرد حکومت کنندگان است و دیدگاه های استادان این رشته (دکترین) از حقوق چشم پوشید.

آمار یکساله:  

بازدید 4813

دانلود 2078 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

علی دوستی شهرکی ناصر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  261-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  887
 • دانلود: 

  395
چکیده: 

رعایت «انصاف» به عنوان عامل تضمین کننده اجرای عدالت در هر رسیدگی اعم از دادگاهی و برون دادگاهی بایسته است. با وجود این در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی که اجرای عدالت جنبه بین المللی می یابد، اهمیت آن دو چندان می گردد. از آنجا که انصاف به عنوان اصل بنیادین دادرسی در نظام های معتبر حقوقی پذیرفته شده است، شناسایی و اعمال آن در اختلاف سرمایه گذاری خارجی، نوید بخش، رسیدگی عادلانه و موجد امنیت حقوقی خواهد بود، امنیتی که جذب سرمایه گذاری خارجی را به دنبال دارد. انصاف با مفهوم برابری مترادف گرفته می شود که تفاوتهای آنها در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته، به خاستگاه و منبع آن در حقوق داخلی و بین المللی و جایگاهی که در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی دارد، اشاره می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 887

دانلود 395 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

کنعانی محمدطاهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  277-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2159
 • دانلود: 

  633
چکیده: 

معادن بخشی از ثروت ملی و از مشتقات لایه های بیرونی و درونی زمین است. از نظر حقوقی فرض های مختلف مالکیت عمومی، مباحات و مالکیت خصوصی برای معدن مطرح شده است. ممنوعیت و محدودیت بهره برداری از معادن توسط بخش خصوصی هر چند برای توزیع عادلانه درآمد و ثروت بین مردم ضرورت دارد، اما این مطلق گرایی گاهی موجب عدم استفاده از توان بخش خصوصی و در نتیجه ناشناخته ماندن بسیاری از معادن کشور و جلوگیری از توسعه و رشد اقتصادی و اشتغال و تولید خواهد شد. بر اثر این محدودیت ها و ممنوعیت بخش خصوصی، حوزه های نفتی و گازی مشترک ایران با کشورهای همسایه توسط کشورهای بیگانه غارت می شود زیرا نفت و گاز در طاقدیس های زیر زمین مهاجرت کرده و در نتیجه حفاری های فعال کشورهای بیگانه به ضرر کشورمان استخراج می شود. دراین تحقیق نگارنده می کوشد با تجزیه و تحلیل قواعد و مبانی و منابع حقوقی بین مالکیت عمومی و خصوصی - در نتیجه استفاده از توان هر دو بخش عمومی و خصوصی - تعادل بر قرار سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 2159

دانلود 633 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

مرادزاده حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  297-315
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1128
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

معلولین ذهنی که قادر به درک محتوای افعال خویش نیستند از لحاظ اخلاقی قابل سرزنش نمی باشند. لذا تقصیر که هنوز تهی از محتوای اخلاقی نشده است به سختی به آنها منتسب می شود. اما قانون مدنی فرانسه (ماده 2 - 489) و ایران (ماده 1216) معلول ذهنی را ضامن می دانند. اولی با تکیه بر اندیشه تقصیر نوعی، بی توجه به شرایط درونی عامل مانند جنون، وی را مسوول می داند. دیگری با تکیه بر سابقه فقهی از یک سو در اتلاف، صرف سببیت مادی را برای ضمان کافی می داند و از سوی دیگر در تسبیب اثبات سببیت عرفی را شرط ضمان می داند. هرچند که برای تحقق سببیت عرفی بین فعل عامل و زیان، وجود تقصیر ضروری می نماید اما عرف انتساب تقصیر به مجنون را ناعادلانه می داند. لذا در جایی که مجنونی، مباشر و عاقلی سبب زیان باشند ارزیابی عرف از تقصیر شخصی است و تقصیر را به عاقل منسوب می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1128

دانلود 337 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

مرادی حسن | رضایی محمدتقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  317-334
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  858
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

متون حقوقی سازمان جهانی تجارت شامل بیش از 60 موافقت نامه و پیوست، آنها تصمیمات و تفاهم نامه است که تعهدات بی شماری را در بر می گیرد و دولت های عضو موظف به رعایت و اجرای درست آن ها هستند. اجرای صحیح این همه تعهدات مستلزم سازوکارهایی موثر است. در این سازمان دو سازوکار اصلی پیش بینی شده است: اول، کنترل و نظارت از طریق ارگان های نظارتی مانند کنفرانس وزیران، شورای عمومی، شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات و شورای تجارت امور مرتبط با مالکیت معنوی، دومین، سازوکار اصلی توسل به رکن حل و فصل اختلاف است که همه اعضای سازمان صلاحیت اجباری آن را پذیرفته اند. این رکن علاوه بر حل و فصل اختلاف بر مراحل اجرای احکام و توصیه ها نظارت کرده و می تواند مجوز اقدامات تلافی جویانه را علیه کشور محکوم علیه صادر نماید. به نظر می رسد این دو سازوکار در اجرای تعهدات در این سازمان موثر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 858

دانلود 250 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

مهرا نسرین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  335-353
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1901
 • دانلود: 

  487
چکیده: 

در نظام برخاسته از نظام حقوقی کامن لا، تعیین مجازات جدای از رسیدگی و محکومیت مورد توجه قرار می گیرد و از این رو همواره به صورت مجزا و مستقل بررسی می شود. این امر همراه با این واقعیت که در نظام های مزبور به صورت سنتی همواره محدودیت های قانونی چندان در تعیین مجازات بر قضات محاکم تحمیل نمی گردیده است، منجر به صدور رهنمودهایی در ارتباط با تعیین مجازات شده که هدف اصلی آنها رسیدن به هدفی است که در نظام حقوقی رومی - ژرمنی بر عهده قانون است. این هدف همانا رسیدن به یکدستی در توجیه و اعمال مجازات ها است که در ذیل به آن پرداخته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1901

دانلود 487 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  355-373
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1031
 • دانلود: 

  408
چکیده: 

در چارچوب معاهده منع گسترش، اهدافی سه گانه مدنظر قرار گرفته است که عبارتند از 1) استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای 2) عدم گسترش سلاح های هسته ای و 3) خلع سلاح هسته ای. نویسندگان مقاله حاضر به مطالعه و بررسی ابعاد مختلف حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و تفسیر برخی از مواد معاهده مزبور (1، 2، 4) پرداخته اند. در نتیجه گیری پیشنهاداتی در راستای تحقق استفاده صلح آمیز مطرح شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1031

دانلود 408 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

یزدانیان علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  375-393
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1366
 • دانلود: 

  332
چکیده: 

یکی از مسوولیت های خاص، مسوولیت مالک ساختمان است. گاه شهروندان از فرو ریزی ساختمان ها آسیب های جبران ناپذیر دیده اند و این امر سبب شده که در هر رژیم حقوقی مالک یا محافظ ساختمان مسوول جبران ضرر باشد. در حقوق روم مالک ساختمان مسوول بود و این مسوولیت وارد ماده 1386 قانون مدنی فرانسه و سپس وارد اکثر رژیم های حقوقی از جمله ماده 333 ق.م ایران شد. حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه این مسوولیت را مورد تحلیل قرار داده اند که جای آن در حقوق ایران خالی است. وانگهی با تصویب قانون تملک آپارتمان ها و با توجه به این که امروزه در بنای یک ساختمان اشخاص زیادی دخیل هستند این مسوولیت متحول شده که تعییین مسوول و جبران خسارات ناشی از فرریزی ساختمان نگرشی دوباره به این مسوولیت را ضروری می سازد. در این مقاله با مطالعه تطبیقی ابعاد این مسوولیت روشن می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1366

دانلود 332 استناد 0 مرجع 1