مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله علمی پزشکی جندی شاپور | سال:1381 | دوره:- | شماره:مسلسل 35

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

MOUMEN A.A. | HAKIM ZADEH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  35
 • صفحه شروع: 

  50
 • صفحه پایان: 

  54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18416
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Febrile convulsions are the most common type of seizure in infants and young children. Febrile seizures are age dependent and are rare prior to 9mo. and after 5yrs. of age. There is a strong family history of febrile convulsion in siblings and parents, suggesting a genetic predisposition. The convulsion is associated with a rapidly raising bodys temperature and usually develops when the core temperature reaches 390C or higher. The seizure is typically generalized, tonic-clonic of a few seconds to 10-min.duration, followed by a brief postictal period of drowsiness. Its prognosis is excellent, however, a febrile convulsion may signify a serious underlying acute infectious disease such as sepsis or bacterial meningitis, so that each child must be carefully examined and appropriately investigated for the cause of the associated fever. Anemia is also common in this age period, so we decided to find any possible relationship between febrile convulsion and anemia.This case - control study was done in one hundred infants and children with febrile convulsion and one hundred of children between 9 mo. to 5yrs.of age with fever of 390C or higher without seizure. Their hemoglobin concentrations were measured and compared in these two groups. In children with febrile convulsion, 29% had anemia as in the control group (29%). Odds ratio with 95% confidence limits was 0.52 to 1.93.Despite the Kobrinsky and Pisacanes findings, we pointed out no relationship between febrile convulsions and the anemia.In this study the Prevaleance of febrile seizure was higher among males than females (68% versus 32%) and the peak time of onset was between 9 -24 months of age, average 23/11 months. In this study we only measured the hemoglobin concentration but the types of anemia were not determined.

آمار یکساله:  

بازدید 18416

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 35
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

سوسپانسیون خوراکی آموکسی سیلین یکی از پرمصرف ترین مشتقات پنی سیلین است، که به صورت فرآورده های چند بار مصرف بسته بندی و عرضه می گردد. معمولا احتمال آلودگی پس از ساخت این نوع فرآورده‌ها توسط مصرف کننده وجود دارد. با توجه به اینکه مصرف کننده اصلی این فرآورده‌ها اطفال فاقد سیستم ایمنی کامل می باشند، بنابراین آلودگی می تواند در آنها ایجاد عفونتهای ثانویه بنماید، مزید بر آنکه پی آمدهای اقتصادی نامطلوبی را نیز به همراه خواهد داشت. به همین جهت در این مطالعه از حد مطلوبی از مواد محافظ (سدیم متیل پارابن و بنزوات سدیم) برای جلوگیری از خطرات ناشی از میکروارگانیسم های مورد اشاره در فارماکوپه های انگلستان و آمریکا استفاده گردید، سپس با تلقیح میکروارگانیسم ها به داخل فرآورده و کشتهای مکرر بین 6 ، 24 و 48 ساعت و 7، 14، 21 و 28 روز برای هر باکتری در سه نوبت نشان داد که سوسپانسیون 125 میلی گرمی خوراکی آموکسی سیلین کارخانه فارابی نیازی به ماده محافظ ضدباکتریایی ندارد، اما برای کپک ها و قارچ ها باید ماده محافظ مناسب به فرآورده افزوده شود. از طرفی برای جلوگیری از آلودگیهای مراحل ساخت فرآورده های غیراستریل خوراکی نیز وجود مواد محافظ ضرورت دارد. در این مطالعه به علت اثر ضدباکتریایی آموکسی سیلین اثر محافظتی متیل پارابن مشخص نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 35
 • صفحه شروع: 

  16
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

هسته پاراجیگانتو سلولاریس (PGI) جزو تشکیلات مشبک بصل النخاعی- پلی تنه مغزی می باشد که نقش مهمی را در پردازش حس درد بازی می نماید. تحقیقات نشان داده اند که نورونهای موجود در هسته PGI حاوی نروترانسیمترهای گابا، نوروپتیدها، مونوآمینها، مادهP، انکفالین و سروتونین می باشند. پیشنهاد گردید که هسته PGI نیز یک منبع قوی کولینرژیکی در ساقه مغز موش می باشد. در زمینه وجود و اهمیت گیرنده های موسکارینی کولینرژیک نورونهای این هسته در کنترل درد اطلاعات اندکی وجود دارد که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت.در این مطالعه موشهای صحرایی نر جوان نژاد N-MRI با محدوده وزنی 230-200 گرم با تزریق داخل صفاقی مقدار 110 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن کتامین هیدروکلراید بیهوش شدند. با روش جراحی استرئوتاکسیک در زیر بخشهای پشتی (DPGI) و یا جانبی (LPGI) هسته PGI نیمکره چپ مغز حیوانات گروههای دریافت کننده دارو و سالین نرمال یکعدد کانول راهنما به صورت یکطرفه کاشته شد . ده دقیقه پس از تزریق یک میکرولیتر حاوی 781 میکرومول اسکوپولامین (3/0میلی گرم درمیلی لیتر) به داخل زیر بخشهای پشتی و یا جانبی هسته PGI نیمکره چپ گروههای جداگانه، با تزریق 50 میکرولیتر فرمالین 5/2 درصد به زیر پوست کف پای راست آنها، شدت درد حاد و مزمن اندازه گیری شد. حیوانات گروههای شاهد تزریق تنها همان حجم از سالین نرمال در DPGI یا LPGI دریافت کرده اند.نتایج نشان داده اند که تزریق اسکوپولامین در هر یک از زیر بخشهای پشتی و جانبی هسته PGI موجب گردید تا شدت درد در هر دو مراحل حاد و مزمن متعاقب تزریق زیر پوستی فرمالین نسبت به گروههای کنترل یا شاهد تزریق به طور معنی داری کاهش یافته و موجب بی دردی گردد. همچنین دوام اثر تزریق اسکوپولامین در زیر بخش جانبی این هسته در بی دردی تداوم بیشتری داشت.بنابراین با توجه به اینکه مهار گیرنده های کولینرژیک هسته PGI توانسته است شدت درد را در موشهای صحرایی کاهش دهد می توان نتیجه گرفت که اولا نورونهای این هسته دارای گیرنده های موسکارینی کولینرژیک هستند، ثانیا، این گیرنده ها در پردازش درد توسط این هسته دخالت می نمایند. ثالثا اثر اسکوپولامین در بخش جانبی هسته PGI بر شدت درد دوام اثر بیشتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 82 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 35
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  27
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

گیرندگان پیوند کلیه استعداد بیشتری برای بروز بدخیمی نسبت به جمعیت عمومی دارند که این بدخیمی ها یکی از علل مهم مرگ و میر در این بیماران میباشد. هدف این مطالعه تعیین میزان بروز و نوع بدخیمی های پس از پیوند کلیه و مقایسه میزان بروز و نوع بدخیمی با سایر مراکز می باشد. در این مطالعه آینده نگر تعداد 210 بیمار پیوند شده بمدت 1 تا 8 سال پیگیری و ارزیابی شده‌اند (میانگین پیگیری 32 ماه) . از بین 210 بیمار بررسی شده 7 مورد ابتلا به بدخیمی وجود دارد ( 3/3% ) ، که 5/6 % علل مرگ و میر بیماران را تشکیل میداده است . شایعترین بدخیمی ایجاد شده سارکوم کاپوزی1 میباشد (57%) و به دنبال آن لمفوما 29% و بدخیمی پوستی (14%) قرار دارد. تفاوت قابل ملاحظه ای در بروز کلی نسبت به سایر مطالعات خارجی وجود دارد ( 3/3% در مقابل 6%) همچنین نوع بدخیمی ایجاد شده با سایر مطالعات خارجی متفاوت میباشد به نحوی که سارکوم کاپوزی بیشتر و بدخیمی های پوستی کمتر میباشد . کوتاه بودن دوره پیگیری بیماران ما می تواند توجیه کننده کاهش بروز باشد. تفاوت در نوع بدخیمی هم می تواند بدلیل دوره کوتاه پیگیری و عوامل متعدد ارثی ، فامیلی، محیطی و عوامل ناشناخته دیگر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 85 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 35
 • صفحه شروع: 

  28
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1959
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

تالاسمی گروه هتروژنی از کم خونیهاست که در آن نقص کمی در ساخت هموگلوبین است. در بتا تالاسمی مینور بیماران کم خونی خفیفی داشته و در آن شمارش RBC هماهنگ با مقدار هموگلوبین نبوده و معمولا طبیعی یا بیشتر از میزان طبیعی است. مورفولوژی گلبولهای قرمز علائم هیپوکروم و میکروستیک را نشان می دهد یعنی MCV و MCH کاهش یافته است و انیزوسیتوز خفیفی وجود دارد ولی به اندازه فقر آهن نیست بعلاوه یعنی RDW تقریبا طبیعی است و در الکتروفورز اینگونه بیماران هموگلوبین A2 افزایش یافته است. تعداد 230 نفر از بیماران مبتلا به بتا تالاسمی مینور در این مرکز بررسی شدند و در آنها شاخص های گلبول قرمز و الکتروفورز هموگلوبین بعمل آمد و در مقایسه این شاخص ها مشخص شد که MCH کمتر از 30 به همراه گلوبین الکتروفورز از حساسیت بیشتری در آزمایش های غربالگری برخوردار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1959

دانلود 166 استناد 1 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 35
 • صفحه شروع: 

  28
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  880
 • دانلود: 

  68
کلیدواژه: 
چکیده: 

در متون پزشکی افزایش مسمومیت آبستنی و مرگ و میر جنین و نوزاد در زنان مبتلا به سیکل سل به علت سقط یا تولد نوزادان نارس، یا با وزن کم برای سن آبستنی، بخصوص در جمعیت های با بهداشت و امکانات اجتماعی و اقتصادی پائین در حد بسیار شایعی گزارش شده است. در دنیای امروز با توسعه اجتماعی و بهتر شدن بهداشت مادران آبستن و افزایش شناخت بیماری سیکل سل، عوارض بیماری سیکل سل در زنان آبستن کاهش چشمگیری نشان می دهد.در این گزارش پنج زن آبستن مبتلا به بیماری سیکل سل و سیکل تالاسمی که برخی دارای سابقه یک یا چند سقط مکرر بودند، ارائه شده است. آنان در مرکز تالاسمی اهواز تحت مراقبت پزشکی قرار گرفتند و نوزادان خود را سالم و رسیده با وزن طبیعی یا سزارین در هفته های 36 و 37 حاملگی بدنیا آوردند. در طول بارداری هیچگونه علائمی از مسمومیت آبستنی، فشار خون بالا، پروتئین اوری نداشتند. همچنین هیچگونه زایمان زودرس با نوزادان نارس و یا نوزادان با وزن کم برای سن آبستنی و سقط نداشتند. یکی از راههای پیشگیری از عوارض بالا تزریق خون منظم هر چهار هفته یک بار از ماه چهارم یا پنجم آبستنی در صورت وجود هموگلوبین پائین تر از 9-8 گرم درصد است. پیگیری و مراقبت های بهداشتی دقیق زنان آبستن مبتلا به سیکل سل در گروههایی که احتیاج به تزریق خون نداشته اند نیز رضایت بخش بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 880

دانلود 68 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 35
 • صفحه شروع: 

  36
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

بیماری بروسلوز ناشی از عفونت باکتریهای بروسلا می باشد که پاتوژنهای درون سلولی هستند. در اینگونه پاتوژنها ، سیستم ایمنی سلولی نقش مهمی در دفاع و بهبودی بیماران از این عفونت دارد . در تحقیق حاضر ، تغییرات زیر گروه های لنفوسیت T که سلولهای سیستم ایمنی سلولی هستند، در بیماران مبتلا به بروسلوز حاد و مزمن بررسی شده است . در این تحقیق 71 بیمار مبتلا به بروسلوز حاد و 28 بیمار مبتلا به بروسلوز مزمن شرکت داده شده اند . تشخیص بیماری براساس سابقه بیماری ، معاینات بالینی و آزمایشات سرولوژی انجام گرفت . لنفوسیت های T خون بیماران که دارای شاخصهای CD8 , CD4 , CD3 بود با استفاده از آنتی بادیهای مونوکلونال اختصاصی بـرضد ایـن شـاخص ها و به کمـک دستگاه فلوسایتومتری شمارش شدند . نتایج بدست آمده نشان می دهد که لنفوسیت های CD3 در بیماران مبتلا به بروسلوز حاد و مزمن تفاوت چندانی ندارند (P=0.131) ولی درصد لنفوسیت های CD4 در بیماران مبتلا به بروسلوز مزمن نسبت به بیماران بروسلوز حاد کاهش چشمگیری یافته است (P=0.007) و برعکس درصد لنفوسیت های CD8 خون محیطی بیماران مبتلا به بروسلوز مزمن نسبت به بیماران مبتلا به فرم حاد این بیماری بطور چشمگیر افزایش یافته است (P=0.008) تغییر در نسبت سلولهای CD4 به سلولهای CD8 حاکی از اختلال شدیدی است که پاتوژنی در سیستم ایمنی سلولی بوجود آورده است و این اختلال تاثیر خود را بخصوص در روند تکثیر لنفوسیت های T و احتمالا عملکرد سلولهای CD4 نشان داده است .

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 35
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

در این تحقیق اثر کلسترول و داروی لواستاتین بریادگیری فضایی موش صحرایی نژاد  NMRI با استفاده از دستگاه ماز  - Tشکل مورد بررسی قرار گرفت . موش های نر مورد آزمایش به چهار گروه تقسیم شدند. گروه اول به مدت یک هفته از جیره غذایی حاوی 5 درصد کلسترول (N=8)، گروه دیگر از همان جیره و سپس به مدت 9 روز داروی لواستاتین (30 میلی ‌گرم در کیلوگرم در روز) (N=8)، گروه سوم به مدت 9 روز از داروی لواستاتین به تنهایی (N=7) و گروه شاهد (N=8) در تمام دوره قبل از آموزش از جیره غذایی معمولی استفاده کردند . همه موشها 9 روز با روش استاندارد آموزش داده شدند. نتایج آزمایشات رفتاری نشان می دهد که مصرف جیره غذایی حاوی 5 درصد کلسترول یادگیری فضایی موش های صحرایی را کاهش می دهد . در صورتیکه مصرف لواستاتین، یادگیری را نسبت به گروه شاهد بهبود می بخشد . به نظر می رسد کلسترول از طریق کاهش سیالیت غشا بر فعالیت گیرنده ها و کانال های غشا تاثیرداشته و از این طریق بر یادگیری تاثیر می گذارد .

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 86 استناد 4 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 35
 • صفحه شروع: 

  50
 • صفحه پایان: 

  55
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  403
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

تشنج تب شایع ترین اختلال تشنجی کودکان بوده که در سنین بین نه ماهگی تا پنج سالگی رخ می دهد و بیشترین زمان ظهور آن در سنین 18 ـ14 ماهگی می باشد. علت تشنج تب ناشناخته است ولی عوامل ارثی را در ایجاد آن موثر می دانند. با توجه به اینکه سن وقوع تشنج تب با بروز کم خونی فقر آهن در شیرخواران همزمان اسـت و از طرف دیـگر خود آهن به عنوان جزئی از ترکیبات موجود در بعضی از آنزیم ها و انتقال دهنده های عصبی می بـاشد و کم خونی نیز منجربه کاهش اکسیژن رسانی به بافت های مختلف بدن منجمله مغز می گردد، در نظر گرفتن احتمال وجود ارتباط بین کم خونی و بروز تشنج تب انگیزه اصلی انجام این مطالعه بود. این بررسی انجام ودرآن یکصد کودک مبتلا به تشنج تب با یکصد کودک بیمارتب دار بدون تشنج (شامل عفونت دستگاههای تنفسی فوقانی و تحتانی، معدی ـ روده ای و ادراری) مقایسه شدند. همه کودکان با تشنج تب در سنین بین نه ماهگی تا پنج سالگی بودند، زمینه رشد و تکامل طبیعی داشته، دمای بدن آنها برابر یا بالاتر از 39 درجه سانتی گراد بود و اثری ازعفونت در سیستم عصبی مرکزی آنها وجـود نداشت. ازهمه  200بیمارمورد مطالعه، نمونه خون جهت تعیین هموگلوبین گرفته شد و مقادیرمربوطه با استفاده ازدستگاه شمارشگر خودکار2 اندازه گیری گردید.در بررسی بعمل آمده از یکصد کودک مبتلا به تشنج تب 68 نفر پسر و 32 نفردختر بودند و بیشترین گروه سنی را بچه های نه ماهه تا دو ساله تشکیل می دادند. میانگین سنی آنها 11/23 ماه بود. در 29 بیمار (29%) کم خونی مشاهده شدکه این میزان با تعداد موارد کم خونی به دست آمده درگروه شاهد (29 بیمار) برابری می کرد. این نتیجه مشخص نمود که نسبت شانس3 ابتلا به تشنج در موارد با و بدون وجود کم خونی با حدود اطمینان 95% بین (P value =1) 0.52-1.93  بوده که می تواند بیانگر عدم تاثیر نقش کم خونی در بروز تشنج ناشی از تب باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 403

دانلود 31 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 35
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

کمخونی وکمخونی فقرآهن یکی از مشکلات مهم بهداشتی، تغذیه ای بویژه درکودکان، دختران نوجوان و زنان سنین باروری است. لذا به منظور تعیین شیوع کمخونی و کمخونی فقر آهن در دختران دانش‌آموز این تحقیق در سال تحصیلی 75- 74 روی 1300 دختر دانش آموز مدارس راهنمایی و دبیرستانهای شهر زاهدان (1123 نفر از مدارس دولتی و 177 نفر از مدارس غیر انتفاعی) با روش نمونه ‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انجام گرفت. میزان هموگلوبین، هماتوکریت،MCHC, MCH, MCV  و فریتین و ویژگیهای فردی، اجتماعی و اقتصادی در فرم اطلاعاتی تکمیل گردید. نتایج تحقیق نشان دادکه شیوع کم‌خونی در مدارس دولتی و غیر انتفاعی به ترتیب 7/8% و 5/1% و شیوع کمخونی فقر آهن به ترتیب 2/16% و 8/3% بوده است. بنابراین نتایج حاکی از آنست که کمخونی فقر آهن در منطقه از شیوع بالایی برخوردار است و عامل خطری برای دختران جوان می‌باشد، از این ‌رو لذا تجویز مکملهای آهن و اجرای برنامه‌های آموزشی در این گروه از افراد توصیه می‌شود.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 101 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 35
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

آبسه چرکی کبد در شیرخواران بیماری نادری است و تظاهر آن در سنین پایین نیز غیر اختصاصی است. این عارضه در نوزادان و شیرخواران ممکن است بهمراه سپتیسمی، آمفالیت و یا کاتتریزاسیون نافی اتفاق بیفتد. در این بررسی دو شیرخوار 32 و 60 روزه گزارش می‌شود که با خیز عمومی بدن، هیپوآلبومینمی و پروتئینوری خفیف با تشخیص اولیه سندروم نفروتیک مادرزادی بستری، و پس از رد بیماری اخیر و ملاحظه هپاتومگالی بعد از درمان علامتی خیز و مشاهده توده کبدی به کمک سونوگرافی و سی ‎تی ‌اسکن تحت عمل جراحی باز قرار گرفتند. در هر دو مورد آبسه چرکی کبد محرز شد و هر دو بیمار بعد از دریافت چندین نوبت آلبومین و آنتی ‌بیوتیک مناسب وریدی با حال عمومی خوب بیمارستان را ترک نمودند. با پیگیری چندین ماهه تاکنون عود نداشته و رشد و تکامل آنها طبیعی بوده است. هر دو بیمار سابقه بستری و کاتتریزاسیون ورید نافی داشتند که می‎تواند راه ورود باکتری باشد. لذا در شیرخوارانی که سابقه کاتتریزاسیون نافی دارند همواره باید به فکر آبسه کبدی و منجمله بروز غیرمعمول آن با خیز عمومی بدن نیز بود.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 35
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  75
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  549
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

سزارین از اعمال جراحی شایع زنان – مامایی می باشد و  در حال حاضر طبق توصیه های کتب مرجع (1996) بیماران تا 96 ساعت  پس از یک سزارین بدون مشکل در بیمارستان بستری می مانند.اخیرا مرکز پیشگیری و کنترل بیماران (C D C) متوسط طول بستری بیماران پس از سزارین را بررسی کرده و آنها هم یافته بالا را تایید کردند. در حال حاضر بعضی از شرکتهای بیمه توصیه می کنند بیماران سزارینی را میتوان 72 ساعت پس از سزارین مرخص کرد. به منظور جلب رضایت بیماران که متمایل به ترخیص زودرس از بیمارستان هستند و صرفه جویی در هزینه های درمانی، بی خطر بودن ترخیص بیماران سزارینی روز بعد از عمل بررسی شد.  در یک مطالعه شبه تجربی 501 بیمار سزارین شده توسط جراحان مختلف در یک بیمارستان خصوصی را که شامل سزارین اورژانس و انتخابی اول و سزارین تکراری بود از دی ماه 1379 تا اردیبهشت 1380 پیگیری شدند.  هدف مطالعه مرخص کردن این بیماران روز اول پس از سزارین بود. ازکل 501 بیمار، تنها یک مورد بستری مجدد در طی 40 روز اول پس از سزارین داشتیم که  به علت تب بود و  با درمان دارویی بهبود یافت .هشت بیمار (6/1% ) مبتلا به تب نفاسی شدند و در مقایسه با میزان عنوان شده تب نفاسی (13%)، اختلاف معنی داری در سطح P<0.001 مشاهده شد.  یک مورد نیز عفونت زخم وجود داشت، که در مطب پی گیری شد و عارضه ای برای بیمار پیدا نشد.  به طور کلی این مطالعه نشان داد که مرخص کردن بیماران سزارینی در روز اول پس از عمل قابل اجرا است و عوارض در بیماران نه تنها افزایش نیافته بلکه در بعضی موارد کاهش نشان می دهد.  در عین حال بدون اینکه خطری بیمار را تهدید کند هزینه درمانی رانیز کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 549

دانلود 81 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 35
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

کمبود ید یکی از مهمترین آندمیهای جهانی دوران ما محسوب می ‌شود، این اختلال در ایران نیز شناخته شده و برنامه کنترل و پیشگیری از بروز این اختلال از جمله تولید وتوزیع نمک یددار از سال 1368 به مرحله اجرا درآمده است. به منظور پایش برنامه کشوری مبارزه با کمبود ید در سال 1375، این بررسی در دانش اموزان 8 تا 10 ساله استان خوزستان انجام شد. طی یک بررسی توصیفی – مقطعی از طریق نمونه گیری تصادفی تعداد 1300 دانش ‌آموز (به تعداد مساوی دختر و پسر) از نظر شیوع گواتر از طریق معاینه بالینی، اندازه‌ گیری T3 ، T4 و TSH سرم به روش رادیوایمیونواسی و جذب (T3RU) T3 سرم به ترتیب: g/dl 9.7±1.7m، 157±25ng/dl  و 3.0±2.0mIu/ml بود.  تفاوتی بین آنها در دو جنس و بین دانش آموزان شهری و روستایی وجود نداشت. 2 نفر(15/0%) T4 بالاتر از 12.5 mg/dl داشتند، TSH بالاتر از 5 mIu/ml در 12 نفر مشاهده شد.  میانگین دفع ادراری ید در جمعیت مورد مطالعه 29 mg/dl بوده که در 89% موارد بیشتر از 10 mg/dl بود.  ید ادرار کمتر از 5 mg/dl در 8/1% موارد وجود داشت.  درصد کلی گواتر در استان 58% بوده که به ترتیب در دختران و پسران 59% و 57% بود.  یافته‌ های این بررسی نشان می دهد که 7 سال پس از شروع یدرسانی و 2 سال پس از آنکه بیش از نیمی از جمعیت استان از نمک یددار استفاده کرده اند، ید ادرار در گروه سنی 8 تا 10 ساله استان در مقایسه با بررسی ‌های قبلی افزایش نشان داده و به حد مطلوب سازمان جهانی بهداشت رسیده است.  اما با توجه به اینکه هنوز 58% از جمعیت مورد مطالعه مبتلا به گواتر هستند، این استان از نظر گواتر آندمیک محسوب می ‌شود.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 82 استناد 3 مرجع 6

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID