مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

آرشیو رازی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  380
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

انگل های جنس لیشمانیا از جمله تک یاخته های انگلی بوده و مسبب طیف وسیعی از بیماری های عفونی با تظاهرات جلدی، احشایی وجلدی-مخاطی در سراسر جهان و به خصوص کشور های نواحی گرمسیر و از جمله کشور ایران بوده و موارد جلدی و احشایی آن هر ساله از برخی نقاط کشور گزارش می گردد. متاسفانه هنوز دارو یا واکسن موثری جهت این بیماری ایجاد نگردیده است. از ملزومات اولیه جهت تحقیقات واکسن، کشت انبوه انگل می باشد که در این مسیر از انواع محیط ها همراه با سرم جنین گاوی استفاده می شود و از آنجاییکه سرم جنین گاوی فرآورده ای گران قیمت و وارداتی می باشد در این تحقیق تلاش در استفاده از جایگزینی مناسب برای آن بود. با مراجعه به کشتارگاه طیور مقادیر فراوان سرم مرغ های کشتار شده استحصال و در رقت های مختاف در محیط کشت جهت انبوه سازی پروماستیگوت های انگل لیشمانیا ماژور استفاده گردید. نتایج تحقیق حاضرنشان دهنده آن بود که محیط کشت RPMI-1640 غنی شده با 10% سرم مرغ می تواند به عنوان گزینه ای مناسب جهت کشت انبوه انگل ها باشد . (.اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است)

آمار یکساله:  

بازدید 380

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آرشیو رازی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  662
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

لاکتوکوکوس گارویه آ عامل لاکتوکوکوزیز بیماری نوظهوری است که چندین گونه از ماهیها را بیمار نموده و باعث خسارات اقتصادی قابل توجهی در آّبزی پروری آب شور و آب شیرین می گردد. لاکتوکوکوزیز معمولا در مواقعی از سال که درجه حرارت آب از 15 درجه سانتیگراد بیشتر می شود اتفاق می افتد. این بیماری باعث سپتی سمی فوق حاد و هموراژیک در ماهی ها می گردد. این مقاله روش تولید واکسن تجربی علیه لاکتوکوکوزیز ماهی با توجه به عامل بیماریزا، قدرت بیماریزایی، تولید انبوه، ضریب اطمینان، تاثیر و آزمایش مزرعه ای برای استفاده بصورت غوطه ورسازی آن را مورد بررسی قرار داده است. در آزمایش تاثیر واکسن و به دنبال چالش ماهیهای واکسینه با باکتری بیماریزا (107 باکتری در هر میلی لیتر محلول تهیه شده) و زیر نظر گرفتن ماهی ها به مدت 72 ساعت، تنها 10 درصد ماهی های مورد آزمایش بیمار شده و تلف شدند در حالی که در گروه کنترل میزان تلفات 60 درصد بود. در آزمایش مزرعه ای میزان تلفات از زمان واکسیناسیون تا اندازه بازاری در ماهی های واکسینه و غیر واکسینه ثبت شد. تلفات ثبت شده در ماهیها واکسینه 11 درصد و در ماهی های غیر واکسینه 23 درصد ثبت گردید. این مطالعه نشان داد تلفات در ماهیهای واکسینه 50 درصد کاهش یافته است. واکسن تجربی علیه لاکتوکوکوزیز ماهی برای اولین بار در ایران تولید و مورد آزمایش قرار می گیرد. (.اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است)

آمار یکساله:  

بازدید 662

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آرشیو رازی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

طراحی و تولید صحیح و مناسب یک ساختار فیوژن، از مهمترین مشکلات در زمینه تولید مقادیر زیاد پروتئین های فانکشنال برخوردار از پیچ خوردگی های مناسب است. چنین ساختاری باید دارای کلیه اجزا مورد نیاز یک ژن واقعی باشد. در صورتیکه ساختار فیوژن به خوبی طراحی شده باشد، می توان آن را در داخل یک میزبان مناسب کلون کرد. کلستریدیوم پرفرینجنز از عوامل مهم بیماری زای انسان و دام بوده و تعداد زیادی توکسین از جمله اپسیلون و بتا که مسول بیماری های شدیدی هستند را تولید میکند. در مطالعه حاضر یک ساختار جدید شامل  partial cdsژن توکسین اپسیلون کلستریدیوم پرفرینجنز تیپ D و partial cds ژن توکسین بتا کلستریدیوم پرفرینجنز تیپ B طراحی شد. در اولین مرحله این ژن ها با استفاده از دو جفت پرایمر آمپلیفای شده و در مرحله دوم با استفاده از پرایمرهای اپسیلون فوروارد و بتا ریورس و با بکار گرفتن قطعه AEAAAKEAAAKA به عنوان لینکر با یکدیگر فیوز شدند. این کار بر مبنای روش fusion PCR و با استفاده از آنزیم  DNA Pfu پلیمراز که قابلیت تصحیح خطا را دارد انجام شد. قطعه فیوژن پس از اینزرت شدن در پلاسمید pJET1.2blunt در باکتری E.coli سویه TOP10 کلون شد. بر اساس آخرین اطلاعات موجود این مقاله اولین گزارش در خصوص طراحی و کلونینگ فیوژن ژن اپسیلون-بتا و اولین گزارش در مورد استفاده از استراتژی فیوژن واکنش زنجیره ای پلیمراز در کلستریدیا است که می تواند برای توسعه و تکوین یک واکسن نوترکیب از فیوژن پروتئین اپسیلون-بتا استفاده شود. همچنین این ساختار می تواند به عنوان مدلی برای توسعه و تکوین ساختار های جدید فیوژن پروتئین برای سایر پروتئین ها و توکسین های بالقوه نیز بکار گرفته شود. (.اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است)

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آرشیو رازی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  491
 • بازدید: 

  1122
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

بیماری آگالاکسی مسری یکی از معمولترین بیماری ها در نشخوارکنندگان کوچک است که عامل آن مایکوپلاسما آگالاکتیه است. این بیماری بطور گسترده در جهان وجود دارد و ایران یکی از کشورهای درگیر می باشد. هدف از این مطالعه جداسازی و تشخیص مایکوپلاسما آگالاکتیه با روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز در نمونه های شیر گرفته شده در استان کردستان، ایران بوده است. 367 نمونه شیر از گوسفند و بز جمع آوری گردید. جهت تست واکنش زنجیره ای پلیمراز از پرایمر اختصاصی مایکوپلاسما آگالاکتیه که قطعه 375 جفت بازی را تکثیر می دهد استفاده گردید. 20 نمونه (%5.5) از 367 نمونه مورد آزمایش در محیط کشت PPLO آگار مثبت بودند و 5 نمونه (25%) از 20 نمونه جدا شده با پرایمر مایکوپلاسما آگالاکتیه مثبت گردیدند. از 5 نمونه جدا شده 4 نمونه (75%) مربوط به گوسفند و 1 نمونه (25%) مربوط به بز بود. نتایج تست واکنش زنجیره ای پلیمراز بر روی 367 نمونه شیر نشان داد که 11 مورد (3%) با پرایمر مایکوپلاسما آگالاکتیه مثبت می باشند. جداسازی مایکوپلاسما آگالاکتیه نشان می دهد که بیماری آگالاکسی مسری در استان کردستان وجود داشته و نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که روش واکنش زنجیره ای پلیمراز با کاهش زمان انجام آزمایش می تواند بعنوان یک روش آلترناتیو در کنار کشت استفاده شود. (.اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است)

آمار یکساله:  

بازدید 1122

دانلود 151 استناد 491 مرجع 0
نشریه: 

آرشیو رازی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

اندازه گیری پاسخهای آنتی بادی در حیواناتی که بطور طبیعی با ویروس BVDV مواجه می شوند و یا در حیوانات واکسینه هنوز یک روش استاندارد برای تشخیص است. برای اسهال ویرسی گاوان الایزا یک آزمایش تشخیصی ارزشمند برای اندازه گیری سطح آنتی بادیهای اختصاصی ویروس اسهال ویروسی و نیز سطح آنتی ژنهای ویروسی در نمونه های خون میباشد. در مطالعه حاضر 120 نمونه خون از گاوهای با سابقه سقطی از گله های مختلف گاوهای شیری صنعتی در اطراف مشهد در مراحل مختلف آبستنی جمع آوری شد. همچنین تعداد 30 نمونه بعنوان کنترل از دامهای سالم (فاقد سابقه سقط جنین) از همان دامداریها جمع آوری شد. حضور آنتی بادی بر علیه ویروس اسهال ویروسی گاوان در 120 نمونه خون اخذ شده به روش الایزای غیر مستقیم بررسی گردید. از 120 نمونه خون اخد شده، 89 نمونه (74.16%) مثبت بودند. از نمونه های مثبت، 12 نمونه (13.48%) متعلق به سه ماهه اول، 54 نمونه (60.68%) متعلق به سه ماهه دوم و 23 نمونه (25.84%) مربوطه به سه ماهه سوم آبستنی بودند. از 89 نمونه مثبت در آزمایش الایزا، 12 نمونه (13.48%) مربوط به گاوهای با سابقه مرده زایی و 8 نمونه (8.99%) با سابقه جنین مومیایی شده بودند. از 89 نمونه مثبت، 71 نمونه (79.78%) مرتبط با گاوهای بین 2-5 سالگی و 18 (20.22%) مرتبط با گاوهای بالای5 سالگی بودند. در گروه کنترل، 20 نمونه (66.66%) دارای آنتی بادی مثبت بودند. در این آزمایش نیز حضور آنتی ژن اسهال ویروسی گاوان در سرمها نیز بوسیله الایزای ساندویچی مورد ارزیابی قرار گرفت و از 120 نمونه خون اخذ شده، 2 نمونه (%1.67) مثبت بودند که این نمونه ها به سه ماهه دوم آبستنی تعلق داشتند. در گروه کنترل، هیچکدام از نمونه ها دارای آنتی ژن مثبت نبودند. نتایج حاصله نشاندهنده آن است که شیوع عفونت اسهال ویروسی گاوان در بین گاوهای سقطی در مشهد بالاست. هرچند میزان شیوع عفونت در این دامها بیشتر از گروه کنترل می باشد، اما این اختلاف معنی دار نیست. (.اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است)

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آرشیو رازی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

بمنظور برآورد میانگین آنتی بادی مادری در گوساله های 4-1 ماه علیه ویروس هرپس نوع یک این مطالعه در جمعیت گاوی غیر واکسینه در دو دامداری انجام گرفت. تعداد 113 سرم خون از 512 راس گوساله های 1-4 ماهه در استان قزوین گرد آوری گردید. با استفاده از روش الیزای مهاری تعداد 89 سرم مثبت و 24 سرم منفی خون مورد تجسس قرار گرفت. نتایج آنالیز واریانس یک طرفه بیانگر وجود اختلاف معنی دار در تیتر آنتی بادی مهار شده در سنین یک تا چها ماهگی بود. (P<0.001). همچنین نتایج این مطالعه نشانگر نزولی بودن آنتی بادی نسبت به سن بود بطوریکه از  84.4(در صد فاصله اطمینان 78.1-90.6:%95) در سن یک ماهگی به 57.6 (درصد فاصله اطمینان 47.1-68.2:%95) در سن چهار ماهگی رسید که نزدیک حد آستانه که برابر 55 تعیین شده بود می باشد. همچنیین با استفاده از روش توکی اختلاف معنی داری بین درصد آنتی بادی مهاری در ماههای 1 و (P<0.001) 4 2 و (P=0.034) 4 مشاهده گردید. آزمون مجذور کای برای استقلال حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین سن و موارد مثبت سرمی بود(P=0.005) . (.اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است)

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آرشیو رازی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1380
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

باکتریهای تولید کننده توکسین شیگا مرتبط با بیماریهای سندرم اورمیک و کولیت خونی در انسان است. نمونه های مخاطی رکتوم در گوسفند و گاو بهترین جایگاه ماندگاری این باکتریها هستند. از 1246 باکتری اشریشیا کلی جدا شده از 782 حیوان بیمار و سالم وجود ژنهایstx1 ، stx2،eae  با روش Multiplex PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. در کل %9.75 از این باکتریها از 52 راس گاو و %7.9از 28 راس گوسفند جدا شد. ژن stx2 به مراتب بیشتر از stx1 از نمونه های جدا شده از گاو وجود داشت، در مقابل در گوسفند برعکس بود. ارتباط آماری معنی داری بین گوسفندان آلوده و تماس با مزارع گاوهای آلوده بدست آمد. وجود گوسفند و گاو بطور همزمان در یک مزرعه توزیع مشابهی از ژنها را نشان دادند. بنابراین وجود گاو و گوسفند با هم به عنوان یک فاکتور خطر محسوب می شود. حیواناتی که در آغل نگهداری می شوند آلودگی بیشتری نسبت به حیوانات مزرعه داشتند. دفع مدفوعی باکتری در حیوان سالم و بیمار یکسان بود. بین گوسفند و گاوهای شیری و فصل ارتباط آماری معنی داری برای میزان آلودگی باکتری بدست نیامد. دفع زیاد مدفوعی مفهوم مهمی در مطالعات اپیدمیولوژی سلامت جامعه، کنترل O157 در کشتارگاه و مزارع و قطع حیوانات آلوده و محافظت زنجیره غذایی دارد. (.اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است)

آمار یکساله:  

بازدید 1380

دانلود 164 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آرشیو رازی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1779
 • دانلود: 

  339
چکیده: 

پاستورلوزیس یکی از بیماریهای مهم اقتصادی در نشخوارکنندگان خصوصا گاو و گاومیش می باشد که بیشتر در اثر پاستورلا مولتوسیدا و گاهی منهمیا همولیتیکا ایجاد می شود. هدف از این تحقیق جداسازی پاستورلا مولتوسیدا از ریه های پنومونیک در گاو و گاومیش های کشتاری کشتارگاه صنعتی ارومیه است. از مجموع 240 ریه پنومونیک در طی 12 ماه تحقیق از ریه 6 (2.5%) مورد پاستورلا مولتوسیدا جداسازی گردید که عواملی همچون نژاد، جنس، سن و فصل را می توان در بروز پاستورلوزیس دخیل دانست. موارد مثبت در گاومیشهای نر دورگه (4 مورد) در فصل زمستان و در نژاد هلیشتاین (2 مورد) در فصل بهار است. (.اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است)

آمار یکساله:  

بازدید 1779

دانلود 339 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آرشیو رازی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

همافیلوس آنفولانزای تیپ b باکتری است گرم منفی، پلئومورفیک و مهمترین عامل مننژیت در کودکان زیر 5 سال به خصوص تا 2 سال می باشد. در این مطالعه جدایه های مختلف Hib که از بچه های مشکوک به مننژیت جدا شده بودند با استفاده از روشهای مختلف میکروبی، بیوشیمیایی و سرولوژیکی تشخیص و مورد شناسایی قرار گرفتند. در این تحقیق محیط های مختلف کشت از جمله محیط مایع بهبود پیدا کرده و تهیه شده(GC medium Base GCB)  در آزمایشگاه موسسه رازی و محیط های تجاری(Brain Heart Infusion BHI) و (TSB) Trypticase Soy Broth برای مقایسه و انتخاب بهترین میزان رشد (bacterial biomass) جدایه هامورد استفاده قرار گرفتند. به تمام محیط های مذکور 2 فاکتور مهم (mg/lit 10 X hemin) و ساپلیمنت IsovitalX حاوی فاکتور V به میزان ml 01/0/ که لازم برای رشد این میکرو ارگانیزم می باشد اضافه گردید. میزان رشد با شروع cfu 10 باکتری در هر لیتراز محیط کشت آغاز گردید. نتایج بدست آمده مقدار حجم رشدی بسیار نزدیکی را در محیط ها نشان داد اگرچه محیطGCB (modified گردیده) میزان رشد بیشتری را نسبت به سایر محیط های تجاری داشت و این محیط برای رشد، استخراج و تخلیص PRP (CPS) استفاده گردید. در این مطالعه تولید PRP بر اساس تکنیک ها و امکانات موجود در بخش از جمله فنل کلروفرم بجای Ultrafiltration برای به حداقل رساندن موادی مانند اندوتاکسین و مواد پروتئینی استفاده گردید. همچنین کاهش بعضی از پروسه های شیمیایی و اضافه نمودن روش هایی از جمله استفاده از آنزیم هایی مانند Pronease و Phospholipase برای از بین بردن پروتئین باقیمانده و مواد فسفاتی در تخلیص PRP صورت گرفته و مقدار PRP حاصله با استفاده از روش بیال تعیین گردید. نتایج این مطالعات نشان داد اگر چه تفاوت چندانی درمقدار PRP بدست آمده در بین سه تا از سویه ها با مقدار متوسط mg/lit 108 مشاهده نگردید، اما سویه ATF2 مقدار PRP بسیار بالایی را (mg/lit 192) نشان داد و همچنین پایین ترین مقدار PRP مربوط به سویه (16 mg/lit H.infl) بود. به نظر می رسد که داده های بدست آمده از آزمایش می توانند متعلق به یک جامعه نرمال با میانگین 106.4 و انحراف استاندارد 62.5 باشد. بنا به نتیجه آزمون یک نمونه ای کولموگروف اسمیرنوف فرضیه فوق تایید شد(P=0.5) . حال با مشاهده mg/lit 192≤PRP مقدار تولید PRP تولید شده قابل توجه می باشد . مقدار پروتئین و نوکلئیک اسید موجود در PRP در طول موج های 280 و 260 نانومتر به ترتیب 10% و 5% تخمین زده شد. (.اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است)

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HOSSEINI M.H. | AKHLAGHI M.H. | MOAZZENI JULA GH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15066
 • دانلود: 

  11659
چکیده: 

Lactococcus garvieaeis the etiological agent of lactococcosis, an emerging disease which affects several fish species and causes important economic losses both in marine and freshwater aquaculture. Lactococcosis usually happens when water temperature increases over 15oC during the year. Normally, it causes a hyperacute and haemorrhagic septicemia in fish. This paper presents a procedure for producing experimental vaccine for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) lactococcosis including aspects such as pathogen characterization, pathogenicity, mass cultivation, safety, potency and field trial tests for immersion use. In the potency test, after challenging the vaccinated fish with live pathogenic bacteria (1×107 bacteria per milliliter of immersing solution) and observing for 72 hours thereafter, 10% of fish died while the control group showed 60% mortality within the observation time. In the field trial from vaccination time onward till marketing of the fish, those mortalities that occurred in groups of vaccinated and non-vaccinated fish were recorded. Total death occurred in the vaccinated group was 11%, while in non vaccinated group this number was approaching 23%. This observation indicates a 50% reduction in mortality in the vaccinated group. This is the first report on experimental vaccine against lactococcosis in fish that is produced and tested in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 15066

دانلود 11659 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NASIRI V. | DALIMI A. | HABIBI GH. | ESMAILNIA K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  14472
 • دانلود: 

  8043
چکیده: 

GenusLeishmania is a protozoan parasite that causes different severe diseases. Fetal Calf Serum (FCS) is the major part of the Leishmania culture media, for mass cultivation and the most expensive ingredient in these media. In the present work, the efficacy of chicken serum was evaluated in Leishmania culture media. The results indicated that, the (10%) chicken serum enriched culture medium supported the growth of large scale cultures of the parasites and can be used for primary and mass cultivation of Leishmania parasites. In conclusion, the chicken serum was effective, easy available and cheap replacement for FCS.

آمار یکساله:  

بازدید 14472

دانلود 8043 استناد 315 مرجع 0