مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

علیزاده تمام نرگس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  573-583
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  360
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 360

دانلود 31 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  623-630
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  508
 • دانلود: 

  123
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 508

دانلود 123 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  685-693
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 31 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  728-734
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 31 استناد 1 مرجع 0