مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

دیدگاه | سال:1388 | دوره:- | شماره:-

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
عنوان: 
نویسنده: 

نشریه: 

دیدگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  2
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  130
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

نجفی مهرداد

نشریه: 

دیدگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  3
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 259 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

مرادی علی

نشریه: 

دیدگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

واتس روبرت بی.

نشریه: 

دیدگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  238
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ودادی حمید

نشریه: 

دیدگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  88
 • صفحه پایان: 

  116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 267 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID