مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION) | سال:1394 | دوره:12 | شماره:1

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  250
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 250

دانلود 89 استناد 0 مرجع 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  10
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 99 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  108
 • صفحه پایان: 

  110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  241
 • دانلود: 

  55
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 241

دانلود 55 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  18
 • صفحه پایان: 

  27
تعامل: 
 • استنادات: 

  704
 • بازدید: 

  474
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 474

دانلود 170 استناد 704 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  28
 • صفحه پایان: 

  37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 97 استناد 0 مرجع 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  38
 • صفحه پایان: 

  48
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  479
 • دانلود: 

  308
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 479

دانلود 308 استناد 352 مرجع 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 92 استناد 0 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  56
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  704
 • بازدید: 

  292
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 292

دانلود 128 استناد 704 مرجع 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  64
 • صفحه پایان: 

  75
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  314
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 314

دانلود 188 استناد 2 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  76
 • صفحه پایان: 

  83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 98 استناد 0 مرجع 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  84
 • صفحه پایان: 

  89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 132 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  90
 • صفحه پایان: 

  97
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 91 استناد 352 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  98
 • صفحه پایان: 

  107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3359
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 3359

دانلود 168 استناد 0 مرجع 17

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID