مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

تحقیقات اقتصادی | سال:1384 | دوره:- | شماره:69

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  69
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  584
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

فرایندهای سری زمانی را می توان به سه طبقه خطی، تصادفی و آشوبگونه دسته بندی کرد و براین اساس قابلیت پیش بینی در فرایندهای خطی ممکن، درفرایندهای تصادفی غیرممکن و در فرایندهای آشوبگونه تا حدی ممکن است.  تحقیقات و مطالعات انجام شده قبلی در زمینه مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام بیشتربر اساس اثبات این فرضیه بوده است که تغییرات قیمت و بازده سهام در بازار بورس و مخصوصا بازار بورس تهران علیرغم شباهت زیادی که به رفتار تصادفی و اتفاقی دارد, اتفاقی نیست بلکه از نوع آشوبگونه است و بنابر این می توان توسط مدل های پیچیده و قوی مانند شبکه های عصبی، فازی و ترکیب های مختلف این دو روش مدل سازی و نیز پیش بینی کوتاه مدت و میان مدت را انجام داد. در این تحقیق، تغییرات قیمت و بازده سهام در بازار بورس تهران با هدف مدل سازی بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی بر روی مقوله پیش بینی، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، با در نظر گرفتن نوسانات قیمت سهام به شکل تصادفی و بر اساس مدل بلاک و شولز، مدل سازی دینامیک فرایند مولد قیمت سهام در بازار بورس تهران را با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی پیشنهاد کرده و بر این اساس مدل سازی، شبیه سازی و پیش بینی قیمت و بازده برای یکی از شرکت های عضو بازار بورس تهران انجام می گیرد، برای بررسی کارایی روش پیشنهادی مقایسه ای نیز با روش مدل سازی خطی صورت پذیرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 584

دانلود 144 استناد 5 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  69
 • صفحه شروع: 

  109
 • صفحه پایان: 

  128
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  391
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

در این مقاله نویسندگان ضمن مروری بر مطالعات صورت گرفته در خصوص تقاضای حمل و نقل ریلی با استفاده از مدل فیتزوری و اسمیت (1998) به براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در دو بخش مسافری و باری با استفاده از روش ARDL اقدام کرده‌اند. مطالعات آنها نشان می‌دهد که در بخش مسافری، رشد تقاضای حمل و نقل ریلی مسافر در بلند مدت تحت تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت بلیط اتوبوس مسافربری، طول خطوط راه آهن و درآمد حاصل از حمل نفر- کیلومتر به قیمت ثابت است. این مساله در مورد حمل بار تحت تاثیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت حمل بار توسط کامیون، طول خطوط راه آهن و درآمد حاصل از حمل تن-کیلومتر به قیمت ثابت است. در هر دو مورد تقاضا برای حمل و نقل بار و مسافر، متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تاثیر گذارترین متغیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 391

دانلود 151 استناد 3 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  69
 • صفحه شروع: 

  129
 • صفحه پایان: 

  154
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

فرایند همگرایی به‌ عنوان یکی از نتایج مدل‌ های رشد اقتصادی در سال ‌های اخیر بررسی شده است. منظور از همگرایی این است که مناطق فقیر دارای نرخ رشد بالاتری نسبت به مناطق ثروتمند بوده، بنابراین مناطق فقیرتر از حیث وضعیت اقتصادی  به مناطق ثروتمندتر نزدیک می‌ شوند. در این تحقیق سعی شده است به دو سوال اساسی زیر جواب داده شود. نخست این که آیا در بین استان‌ های‌ ایران روند همگرایی مشاهده می ‌شود و سوال بعد, آیا سیاست ‌های دولت در تسریع همگرایی موفق بوده ‌اند یا خیر. با استفاده از روش‌ها و الگوهای متعارف اقتصاد‌سنجی و با به ‌کارگیری مدل‌ های همگرایی بارو و سالا- آی- مارتین(1991و1992) به سوال‌ های مذکور پاسخ داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 85 استناد 8 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  69
 • صفحه شروع: 

  155
 • صفحه پایان: 

  180
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

در این مقاله، تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادر کننده مواد خام با استفاده از مدل "رهیافت میانگین – واریانس" مورد بررسی قرار می‎گیرد. نتایج تجربی نشان می‎دهد که این کشورها بیش از میزان مورد نیاز, ذخایر ارزی را به صورت دلار و مارک نگهداری می‎‎کنند. علاوه بر این، ترکیب پولی ذخایر ارزی این کشورها تحت تاثیر ریسک ناشی از نگهداری ذخایر ارزی، پول رایج در بدهی خارجی کشورها و پول حاکم در جریان تجارت کشورها است.

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 77 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  69
 • صفحه شروع: 

  181
 • صفحه پایان: 

  216
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  627
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

در این مقاله استفاده از مدل‌های شبکه‎عصبی مصنوعی(ANN)  و برخی الگوهای متداول در زمینه پیش‌بینی نرخ‌ ارز, مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته بدین صورت که، عملکرد پنج الگوی رگرسیون خطی در مقایسه با شبکه ‌های عصبی مصنوعی, برای پیش‌ بینی نرخ ارز اسمی (ریال ایران به دلار ایالات متحده آمریکا) مورد بررسی قرار می ‌گیرد. الگوهای رگرسیون خطی عبارتند از روش باکس- جنکینز (الگوی میانگین متحرک انباشته خود همبسته)، فرایند گام تصادفی و سه تصریح مختلف بر اساس نظریه برابری قدرت خرید (PPP). هدف اصلی این مقاله، آزمون این فرضیه است که آیا شبکه‌ های عصبی مصنوعی با توان براورد روابط غیرخطی، دارای نتایج بهتر و قابل مقایسه در پیش‌بینی نرخ ارز نسبت به الگوهای سنتی، به‌خصوص الگوی گام تصادفی‌ اند یا خیر؟ مقایسه مذکور برای مشاهدات داخل نمونه، براورد الگوها و خارج از نمونه برای افق‌ های پیش ‌بینی رو به جلوی یک‌، شش و دوازده ماهه انجام می‌ پذیرد. در حالت کلی، نتایج به‌دست آمده حاکی از دشوار بودن پیش بینی نرخ ارز, توسط الگوهای ساختاری اقتصادی است، این نتایج هماهنگ با مطالعات قبلی در این زمینه است. بدین صورت که الگوی (فرایند) گام تصادفی نسبت به الگوهای ساختاری پولی در پیش‌ بینی نرخ ارز از عملکرد بهتری برخوردار است. در مقایسه مستقیم عملکرد مدل‌ های(خطی) اقتصادسنجی ساختاری و سری زمانی با شبکه ‌های عصبی(غیرخطی) و با داده ‌های ماهانه، مدل ‌های شبکه‌ های عصبی مصنوعی به وضوح از قدرت بیشتری در زمینه پیش ‌بینی نرخ ارز برخوردارند. 

آمار یکساله:  

بازدید 627

دانلود 168 استناد 8 مرجع 2
نویسنده: 

هادیان ابراهیم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  69
 • صفحه شروع: 

  217
 • صفحه پایان: 

  238
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر آموزش نیروی انسانی بر طول دوره بیکاری افراد جویای کار است. برای دستیابی به این هدف، بازار کار شهرستان شیراز به عنوان جامعه مورد مطالعه درنظر گرفته شد. سپس با به کارگیری یک الگوی دوره زمانی و با استفاده از اطلاعات مربوط به افراد جویای کار ثبت نام شده در اداره کار شهرستان شیراز به بررسی تاثیر عوامل مختلف از جمله آموزش ‌های کوتاه مدت و بلند مدت بر طول دوره بیکاری افراد جویای کار پرداختیم. نتایج به دست آمده نشان می ‌دهد که آموزش نیروی انسانی تاثیر مثبت و معنی ‌داری بر کاهش طول دوره بیکاری افراد دارد. در این میان آموزش آموزشگاه‌ های فنی و حرفه ‌ای آزاد نقش موثرتری نسبت به سایر موسسات آموزشی از خود به‌ جای گذاشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 114 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  69
 • صفحه شروع: 

  239
 • صفحه پایان: 

  260
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  466
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در مقاله حاضر رابطه بین تعداد سهام موجود در سبد و ریسک آن با استفاده از روش تنوع بخشی ایوانز و آرچر در فاصله زمانی مرداد ماه سال1373 تا شهریور ماه سال 1382 به طور ماهانه در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اندازه سبد اوراق بهادار و ریسک آن رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین در تحقیق حاضر مشخص شد که برای از بین بردن ریسک غیر سیستماتیک تا چه حد می توان اندازه سبد اوراق بهادار را افزایش داد. نتایج نشان می دهد که ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام با یک خط مجانب کاهش یافته و این خط مجانب در سبد 36 سهمی به متوسط ریسک سیستماتیک بازار نزدیک می شود. به عبارت دیگر ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام سریعا کاهش پیدا می کند و وقتی تعداد اوراق بهادار از 36 سهم بیشتر شود، اثر تنوع بخشی ناچیز می شود و یا ریسک غیر سیستماتیک تقریبا از بین می رود.

آمار یکساله:  

بازدید 466

دانلود 133 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  69
 • صفحه شروع: 

  261
 • صفحه پایان: 

  276
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

در این مقاله مدل نظری بازی های ریاضی در ارتباط با گریز مالیاتی و فساد در سیستم مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است، که درآن مرکز کنترل مالیاتی می تواند بازرسان مالیاتی را از دو دسته صادق یا غیر صادق به کار گیرد. امکان تبانی بازرسان غیر صادق با مالیات دهندگان وجود دارد. در این مدل یک بازی سه نفره در عکس العمل بین مالیات گیرنده، مالیات دهنده و بازرس صورت می گیرد. مالیات گیرنده به دنبال یافتن یک استراتژی از میان گزینه های ممکن است تا درآمد خالص خزانه بهینه شود. استراتژی های مالیات گیرنده (دولت) و تابع هدف (تابع درآمد) آن، توصیف و در نهایت استراتژی بهینه مالیات گیرنده نسبت به استراتژی های طرفین بازی و پارامترهای مدل به دست می آید.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 88 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

حیدری ابراهیم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  69
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  372
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در این تحقیق میزان تقاضا یا مصرف نهایی حامل های سه گانه انرژی در بخش های تولیدی اقتصاد ایران شامل بخش صنعت، کشاورزی، خدمات و حمل و نقل با استفاده از یک الگوی تجزیه و برای یک دوره 15 ساله در قالب سه گزینه  (نرخ رشد تولید بالا، پایین و روند) پیش بینی شده است. نتایج پیش بینی تقاضای برق و گاز طبیعی نشان می دهد که در هر سه گزینه در طول سال های مورد پیش بینی با تشدید مصرف ناشی از عوامل ساختاری و شدت انرژی مواجه هستیم. نتایج نشان دهنده صرفه جویی قابل ملاحظه مصرف فراورده های نفتی ناشی از کاهش شدت انرژی در گزینه های اول و دوم است.

آمار یکساله:  

بازدید 372

دانلود 133 استناد 4 مرجع 0
نویسنده: 

احمدیان مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  69
 • صفحه شروع: 

  277
 • صفحه پایان: 

  313
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

در این مقاله ابتدا تراز نامه کالایی و غذایی محصولات کشاورزی براساس روش جمعی سازی مطالعه شده و سپس عناصر تشکیل دهنده عرضه و تقاضای داخلی در سطح اقلام (خرد) و گروه (کلان) محصولات کشاورزی و نیز در سطح هر عضو و کل منطقه اکو مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش عبارتند از: 1) اکو سازمانی است که در تجارت اقلام محصولات کشاورزی با کسری مواجه است, 2) کشور قزاقستان در بین اعضا تنها کشور صادر کننده عمده غلات به خصوص گندم بوده و بقیه اعضا از واردکنندگان عمده به  شمار می روند, 3) کلیه اعضای اکو از وارد کنندگان اصلی گروه روغن های نباتی و دانه های روغنی هستند, 4) پاکستان در تولید و صادرات گروه محصولات زراعی قندی بیشترین سهم را در مقایسه با اعضای دیگر داراست, 5) ترکیه تکمیل ترین و منظم ترین تراز نامه کالایی و غذایی کشاورزی را در بین اعضا داشته و از تنوع بیشتری برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

پورفرج علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  69
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  467
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

مدل های رشد درون زا و برون زا به بررسی اثر سرمایه انسانی و دانش فنی بر رشد اقتصادی پرداخته اند. اقتصاد دانان شاخص های مختلفی را برای اندازه گیری سرمایه انسانی در مدل رشد به کار برده اند. دو شاخص هزینه های دولت برای آموزش و پژوهش و تعداد فارغ التحصیلان و دانش آموختگان، مهم ترین متغیرهای اندازه گیری سرمایه انسانی برای رشد هستند. در این مقاله با مدل تابع حسابداری رشد، نسبت هزینه آموزش و پژوهش به تولید در کنار سایر متغیرهای موثر در مدل از روش الگوی خود برگشت با وقفه توزیعی برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که مخارج جاری دولت (به غیر از مخارج آموزشی و پژوهشی) بر رشد اثر منفی دارند و اثر مخارج عمرانی بر رشد مثبت است. هزینه های آموزشی و پژوهشی وهزینه های آموزش عمومی و فنی و حرفه ای دولت بر رشد اثر مثبت دارد. معمولا سیاست اصلاحی دولت نباید منتهی به کاهش سهم هزینه دولت در مخارج آموزش عمومی و فنی حرفه ای و آموزش عالی و پژوهش شود. تابع هدف بیشتر باید به سمت تغییر مخارج مصرفی جهت گیری داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 467

دانلود 135 استناد 3 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  69
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  108
تعامل: 
 • استنادات: 

  23
 • بازدید: 

  346
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده و در کنار سرمایه های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. در اینجا با مروری بر مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی و رابطه آن با عملکرد اقتصادی به یک بحث تجربی در رابطه با اقتصاد ایران می پردازیم. ابتدا سرمایه اجتماعی را بر اساس کارکرد آن که (و این کمبودش موجب افزایش جرایم و تخلفات می شود) اندازه گیری کرده و سپس آثار آن را بر دو متغییر مهم رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خصوصی بررسی می کنیم. نتایج حاصله نشان می هد که شاخص کاهش سرمایه اجتماعی رابطه منفی و کاملا معنی دار با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 346

دانلود 214 استناد 23 مرجع 2

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID