مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی | سال:1391 | دوره:42 | شماره:4

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  107
 • صفحه پایان: 

  123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

عطار سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  125
 • صفحه پایان: 

  145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1059
 • دانلود: 

  333
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1059

دانلود 333 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  147
 • صفحه پایان: 

  164
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 108 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  185
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  187
 • صفحه پایان: 

  202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

هادیان ناصر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  205
 • صفحه پایان: 

  222
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  225
 • صفحه پایان: 

  241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2013
 • دانلود: 

  264
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2013

دانلود 264 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

استوار مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  39
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 83 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  727
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 727

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  77
 • صفحه پایان: 

  90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  91
 • صفحه پایان: 

  105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID