مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

بیهق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پی در پی 34)
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  784
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 784

دانلود 297 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیهق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پی در پی 34)
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  596
 • دانلود: 

  451
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 596

دانلود 451 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیهق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پی در پی 34)
 • صفحات: 

  19-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  644
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 644

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیهق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پی در پی 34)
 • صفحات: 

  30-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  771
 • دانلود: 

  304
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 771

دانلود 304 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیهق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پی در پی 34)
 • صفحات: 

  40-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2069
 • دانلود: 

  749
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2069

دانلود 749 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیهق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پی در پی 34)
 • صفحات: 

  51-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  684
 • دانلود: 

  384
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 684

دانلود 384 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیهق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پی در پی 34)
 • صفحات: 

  62-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  728
 • دانلود: 

  364
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 728

دانلود 364 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیهق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پی در پی 34)
 • صفحات: 

  74-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1312
 • دانلود: 

  631
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1312

دانلود 631 استناد 0 مرجع 0