مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) | سال:1380 | دوره:8 | شماره:23

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  351
 • بازدید: 

  419
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

زردی (هیپربیلی روبینمی) از شایعترین مشکلات دوران نوزادی می باشد که در 60% نوزادان رسیده (دارای سن جنینی بیشتر از 37 هفته) و 80% نوزادان نارس (دارای سن جنینی زیر 37 هفته) در هفته اول پس از تولد مشاهده می شود. از وخیمترین عوارض هیپربیلی روبینمی غیرمستقیم در نوزادان آنسفالوپاتی بیلی روبینی یا کرن ایکتروس می باشد که باعث ایجاد اختلالات رفتاری، شنوایی و بینایی می گردد. میزان آلبومین سرم نوزادان جهت باند شدن با بیلی روبین از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و حد متوسط استاندارد آن حدود 3.5-3 گرم در دسی لیتر ذکر شده است. با توجه به اینکه هر گرم آلبومین به طور متوسط با 8.5 میلی گرم بیلی روبین باند می شود، مرز تعویض خون برای نوزادان سالم و رسیده دچار زردی، بطور استاندارد در حدود بیلی روبین 30-25 میلی گرم در دسی لیتر تعیین شده است.با توجه به اهمیت میزان آلبومین سرم، مطالعه ای بر روی 400 نوزاد رسیده و سالم، بین روزهای اول تا سوم تولد در بیمارستان شهید اکبرآبادی جهت اندازه گیری آلبومین سرم انجام پذیرفت. این بررسی حدود 2 سال (فاصله سالهای 1376-1375) به طول انجامید. میانگین آلبومین معادل 4.006 گرم در دسی لیتر بود که نسبت به میزان طبیعی (3.5-3 گرم در دسی لیتر)، مختصری بالاتر بود و نشان دهنده این مطلب است که در نوزادان رسیده و سالم دچار زردی شاید بتوان تا حد بیلی روبین 33 میلی گرم در دسی لیتر جهت تعویض خون به نوزادان فرصت داده شود. این بشرطی است که نوزاد رسیده و کاملا سالم باشد، اختلالات همولیتیک و بیماریهای دیگر نداشته باشد و در بیمارستان بستری و کاملا تحت مراقبت باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 419

دانلود 154 استناد 351 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  18
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  239
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

نقش کلیدی در متابولیسم کلسیم و فسفر به عهده دارد. هم چنین عامل مهمی در رشد و استحکام استخوان و دندانها به شمار می رود. بمنظور بررسی وضعیت ویتامین D در زنان یائسه و ارتباط آن با میزان تراکم استخوان و سطح ادراری هیدروکسی پرولین، عیار سرمی 25- هیدروکسی ویتامین D3، تراکم استخوان و هیدروکسی پرولین تام ادرار در 85 نفر از زنان یائسه (محدوده سنی 67-49 سال) تعیین گردید و رابطه بین آنها مورد بررسی قرار گرفت. بیماران واجد شرایط از میان مراجعین به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان لقمان حکیم انتخاب شدند. اندازه گیری عیار سرمی 25- هیدروکسی ویتامین D3 و نیز سطح ادراری هیدروکسی پرولین به ترتیب با استفاده از روشهایHigh Performance Liquid Chromatography) HPLC )و اسپکتروفتومتری – برای اولین بار در ایران – انجام پذیرفت. میزان تراکم استخوان نیز با روش Dual Energy X- ray Absorptiometry در نواحی ستون فقرات کمری و استخوان ران ارزیابی شد. دامنه عیار 25- هیدروکسی  D3 سرم بین ng/ml0/64-3.8 (میانگین و انحراف معیار ng/ml 11.4±17.3) بود. 38% از زنان مورد بررسی دچار کمبود ویتامین D (کمتر از ng/ml12) بودند. در اندازه گیری تراکم استخوان ستون فقرات L2-L4)، 34% )از بیماران دارای تراکم استخوان نرمال، 39% موارد دچار استئوپنی و 27% آنان دچار استئوپوروز بودند. در اندازه گیری تراکم استخوان ران (تراکم تام)، 50.6% موارد نرمال، 47% موارد دچار استئوپنی و 2.3% بیماران دچار استئوپوروز بودند. نسبت به عیار هیدروکسی پرولین به کراتینین ادرار به عنوان شاخص هیدروکسی پرولین به کار گرفته شد و دامنه آن بین μmol/mmol 51.0-3.5 (میانگین و انحراف معیار 8.8±14.8) بود. رابطه معنی داری بین سطح سرمی 25- هیدروکسی ویتامین  D3 و میزان تراکم استخوان ستون فقرات مشاهده شد (0.05<Pو 0.21=r)، لیکن رابطه معنی داری با میزان تراکم استخوان ران به دست نیامد. میزان هیدروکسی پرولین ادرار هیچ گونه رابطه معنی داری با سطح سرمی 25- هیدروکسی ویتامین  D3 و همچنین میزان تراکم استخوان ستون فقرات و ران نداشت. بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفته که کمبود ویتامین D در زنان یائسه ایرانی به طور رایج مشاهده می شود و عیار سرمی 25- هیدروکسی ویتامین  D3 با میزان تراکم استخوان ستون فقرات همبستگی معنی داری نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 239

دانلود 200 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

مورد معرفی نوزاد دوازده روزه ای بود که دوران جنینی طبیعی داشت و هنگام تولد نیز سالم بود. وی به دلیل مشکلات تنفسی، بیقراری و استفراغ، با تشخیص سپتی سمی بستری گردید و تحت درمان با آنتی بیوتیک قرار گرفت. از کشت خون، بند ناف و سایر ترشحات بدن استافیلوکوک اپیدرمیدیس به دست آمد. علی رغم ادامه درمان، حال نوزاد رو به وخامت گذاشت و در نهایت پس از 14 روز بستری با تابلوی نارسایی تنفسی فوت نمود. بعد از اتوپسی و نمونه برداری از بافت ریه، تشخیص پاتولوژی پنومونی بینابینی دسکواماتیو (Desquamative interstitial pneumonia) مسجل گردید. این نوع پنومونی در دوران کودکی نسبتا نادر می باشد و در دوره نوزادی فقط چند گزارش مشکوک از این بیماری عنوان شده است. Schroeder در سال 1992 پنج مورد از پنومونی بینابینی نوزادان را که مشابه هیچ کدام از انواع تقسیم بندی قبلی پاتولوژی نبود گزارش نمود. از آنجا که تشخیص قطعی این بیماری به وسیله بیوپسی باز می باشد ممکن است دلیل نادر شمردن این بیماری عدم تشخیص موارد آن باشد. لذا پیشنهاد می گردد در صورت مشاهده علائم این بیماری در دوران نوزادی توجه بیشتری به درمان مبذول گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  30
 • صفحه پایان: 

  35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

آرتریت روماتوئید(Rheumatoid Arthritis,(RA یک بیماری خود ایمن است که یکی از معیارهای تشخیصی آن وجود فاکتور روماتوئید (Rheumatoid Factor, RF) در سرم بیماران می باشد. مطالعات نشان داده اند که بین بیماران آرتریت روماتوئید +RF و -RF از نظر تظاهرات بافت شناسی (histologic) اختلافاتی وجود دارد. در این مطالعه میزان CRP) C-Reactive Protein)  و ایزوتیپهای IgA RF و IgM RF در 45 بیمار مبتلا به RA مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس آزمایش RF-Latex بیماران RA به دو گروه (+Seropositive RA (SP-RA, RF و (-Seronegative RA (SP-RA, RF تقسیم بندی شدند. نتایج بیانگر آن بود که میزان CRP در SP-RA به طور معنی داری بیشتر از SN-RA بود (P<0.0001). همچنین آنالیز آماری نتایج نشان داد که همبستگی بین CRP با r=0.59, P<0.0001) IgA RF) در مقایسه با همبستگی آن با r=0.47, P<0.004)IgA RF) بیشتر است. می توان نتیجه گیری نمود که بین CRP و RF ارتباط وجود دارد. افزایش معنی دار این ارتباط با تیترهای بالاتر lgA RF احتمالا می تواند انعکاسی از شدت بیشتر بیماری در بیماران+IgA RF باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  36
 • صفحه پایان: 

  41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

آرتریت عفونی یکی از شایعترین علل تخریب مفصلی می باشد. هدف از این مطالعه گزارش تابلوی بالینی و علائم آزمایشگاهی 60 بیمار با تشخیص آرتریت عفونی می باشد. این بیماران از بین 140 بیمار که طی سالهای 1377-1370 و با تشخیص آرتریت عفونی در بخشهای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بستری بودند انتخاب شدند. تشخیص بیماری در تمام موارد به وسیله کشت مایع مفصل تایید گردید. 40% بیماران زن و 60% آنان مرد بودند. در 12% بیماران آرتریت عفونی در بیش از یک مفصل و در 10% آنها همزمان استئومیلیت وجود داشت. مفصل زانو در 67.7% موارد و مفصل هیپ در 22% موارد مبتلا بود. همچنین شایعترین ارگانیسم (72% موارد) در کشت مفصل بیماران استافیلوکوک طلایی بود. در 5% موارد بیماری زمینه ای مفصلی یا غیرمفصلی وجود داشت که شایعترین آنها آرتریت روماتوئید بود. با توجه به اینکه، استافیلوکوک طلایی شایعترین عامل آتریت عفونی می باشد درمان تجربی (empirical) جهت این ارگانیسم تا آماده شدن جواب کشت توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  42
 • صفحه پایان: 

  48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  437
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

جهت بررسی سلامت روشهای بیهوشی سرپایی (Out- patient) اطفال در بیمارستان مفید، طی یک مطالعه توصیفی، یکصد مورد از بیماران به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات در مورد عوارض منزل تا 24 ساعت بعد از ترخیص، از مصاحبه تلفنی استفاده شد. بیشترین تعداد بیماران (55%) در گروه سنی 4-1 سال قرار داشتند و پس از آن به ترتیب گروههای 8-4 سال، یک ماه تا یکسال، بالای 8 سال و زیر 1 ماه قرار گرفتند. 88% بیماران را کودکان مذکر تشکیل می دادند. چهار نوع عمل ترمیم فتق اینگوینال، هیدروسل، ختنه و اکتوپی بیضه عمده موارد (73%) اعمال جراحی انجام شده را تشکیل می دادند. در 98% موارد از بیهوشی استنشاقی استفاده گردید که در 25% این موارد داروهای مخدر تزریق شد و در 42% موارد بی حسی موضعی به همراه بیهوشی عمومی استفاده شد. فقط 15% بیماران نیاز به لوله گذاری تراشه پیدا نمودند. شایعترین عارضه منزل شامل درد و بی قراری (29%) بود و پس از آن تهوع و استفراغ (17%)، اختلال در خواب شب بیماران (11%)، تب (7%)، بی اشتهایی (6%)، احتباس ادراری (5.35%) خشونت صدا (4%) و سرفه (3%) بود.

آمار یکساله:  

بازدید 437

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

غفوری مهیار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

لنفانژیوم یک تومور خوش خیم و نادر روده باریک می باشد که به صورت ضایعه فضاگیر در آزمایش ترانزیت روده باریک تظاهر می کند. تشخیص قطعی این بیماری به وسیله پاتولوژی می باشد. مورد معرفی خانمی 38 ساله می باشد که با شکایت مبهم شکم و بی اشتهایی به مدت 18 ماه، مراجعه نموده بود. در آزمایش ترانزیت روده باریک ضایعات فضاگیر متعدد داخل مجرایی (Intraluminal) و داخل جداری (Intramural) با حدود مشخص قابل رویت بود. پس از عمل جراحی و ارسال نمونه به پاتولوژی تشخیص لنفانژیوم مشخص گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

جلایی بهرام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

نورینوم اکوستیک توموری است که از نظر بافت شناسی ماهیتی خوش خیم دارد، لیکن در منطقه حساسی واقع می شود، لذا شاید بتوان گفت که بدین لحاظ رفتار بدخیمی دارد. برای این تومور سه علامت بالینی شایع ذکر می شود که ممکن است در حالات مختلف این علامتها شدت و ضعف و تقدم و تاخر داشته باشند. به طور معمول این علامتها عبارتند از سرگیجه، عدم تعادل، وزوز گوش و کاهش شنوایی، هنگامی که یکی از این علامتها یا حتی همه آنها ظاهر می شود امکان تشخیص قطعی و افتراق ضایعه با معاینه بالینی و روشهای معمول ایدیولوژیک امکانپذیر نمی باشد، بلکه بایستی از روشها و تکنیکهای دقیقتری جهت قضاوت پیرامون منشا علامتهای بروز یافته استفاده نمود. در این مقاله، موردی جالب و نادر از ضایعه عصب هشتم مغزی گزارش می گردد که با استفاده از آزمون (Auditory Brainstem Response) ABR ردیابی گردید و جهت بررسی کاملتر با استفاده از MRI ارجاع شد. بررسی به وسیله MRI نیز نشان دهنده تومور اکوستیک بود. جهت روشنتر شدن عملکرد آزمون ABR، دو مورد کاهش شنوایی حلزونی با علامتهای بالینی و مشکل کاهش شنوایی مشابه مطرح می گردند. مقایسه نتایج این موارد با یکدیگر، نقش آزمون ABR به عنوان یک آزمون کم هزینه و با دقت بالا در افتراق ضایعات عصب شنوایی از ضایعات حلزونی و دیگر موارد ضایعات محیطی را به خوبی مشخص می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 166 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  52
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

یکی از تظاهرات بالینی هیپربیلی روبینمی، یرقان است و معمولا هنگامی بروز می نماید که مقدار بیلی روبین سرم خون بیش از 7 mg/dl باشد. این افزایش موقت بیلی روبین به علت همولیز گلبولهای قرمز است. کمبود فعالیت آنزیم گلوکز 6- فسفات دهیدروژناز (G6PD) از عوامل مهم بروز هیپربیلی روبینمی پاتولوژیک در نوزادان است. خطر ابتلا به کمبود فعالیت این آنزیم در کشور ایران نیز قابل توجه است. با توجه به مرگ آور بودن کمبود این آنزیم و نیز امکان بروز صدمات شدید نورولوژیک، تعیین زود هنگام کمبود آنزیم G6PD در نوزادان مبتلا به یرقان اهمیت دارد. در این مطالعه فراوانی کمبود این آنزیم در نوزادان مورد بررسی قرار گرفت. افراد مورد مطالعه شامل 1500 نوزاد مبتلا به هیپربیلی روبینمی بودند که در بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران متولد شدند. تعیین میزان فعالیت آنزیم G6PD در خون حاوی EDETATE Calcium Disodium (EDTA) و با استفاده از روش "Spot test" و احیا NADP به NADPH با دی کلروفنول انجام گردید.از 1500 نوزاد مبتلا به هیپربیلی روبینمی، 240 نوزاد با کمبود فعالیت G6PD متولد شدند و از میان آنها، 200 نوزاد پسر و 40 نوزاد دختر بودند. این نتایج نشان می دهند که 16% جمعیت مورد مطالعه دچار کمبود فعالیت G6PD بودند. کمبود فعالیت آنزیم در پسرها بطور معنی داری بیشتر از دختران بود (P<0.001). کمبود فعالیت G6PD در نوزادانی که والدینشان ازدواج فامیلی داشته اند به مراتب بیشتر بود (P<0.001).بیلی روبین تام سرم خون در 43.4% نوزادان برابر 15±1.04 mg/dl، بیلی روبین مستقیم در 36% نوزادان برابر 1.25±0.25 mg/dl و مقدار هموگلوبین در 36.4% آنها برابر 17±1.09 g/dl بود. تظاهر هیپربیلی روبینمی در نوزادان مبتلا به کمبود فعالیت G6PD بیشتر در روز اول تولد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 152 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  771
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

آبسه ریه عفونت چرکی پارانشیم ریه است که با تخریب پارانشیم ریو و تشکیل یک یا چند حفره بزرگ در ریه مشخص می گردد. میزان مرگ و میر ناشی از آبسه ریه با وجود درمان حدود 20% گزارش گردیده است. عوامل متفاوتی همچون کاهش سطح هوشیاری، بیماریهای دهان و دندان، حوادث عروقی مغز و دیابت در ایجاد این بیماری و همچنین میزان پاسخ به درمان دارویی موثر می باشد. هدف این پژوهش آن بود تا ضمن تعیین عوامل موثر بر درمان دارویی، مدل رگرسیونی جهت پیش بینی پاسخ به درمان دارویی طراحی شود. این پژوهش با استفاده از پرونده بیماران مبتلا به آبسه ریه که در فاصله سالهای 1379-1370 در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران بستری بودند انجام شد و طی آن 31 بیمار مبتلا به آبسه ریه که به درمان دارویی پاسخ ندادند از لحاظ عوامل مستعدکننده مقایسه گردیدند.نسبت مرد به زن در این پژوهش 2.7 به 1 و میانگین سنی 47.9 سال بود. بین عدم پاسخ به درمان بیماران مبتلا به آبسه ریه و تعدادی از عوامل ارتباط معنی داری وجود داشت. از جمله این عوامل می توان به دیابت شیرین (0.04=P، 0.27=OR)، آمپیم (0.0001=P، 7.25=OR)، افیوژن پلور (0.002=P، 4.25=OR)، تب (0.05=P، 0.43=OR) و تعویض آنتی بیوتیک (0.0001=P، 5.96=OR)، اشاره نمود. همچنین بهترین رژیمهای درمانی شامل پنی سیلین با 100% پاسخدهی و یا پنی سیلین G به همراه مترونیدازول و کلیندامایسین با 79% پاسخدهی بودند.میزان بالای مرگ و میر عوارض ناشی از آبسه ریه با نوع آنتی بیوتیکهای مصرفی و میزان مراقبتهای بیمارستانی ارتباط دارد. در بیماران واجد عوامل مستعد کننده هم چون آمپیم، افیوژن پلور و نیز تعویض آنتی بیوتیک پیش آگهی ضعیفتر می باشد. وجود عواملی هم چون تب در بدو ورود به بیمارستان و نیز دیابت دلالت بر پیش آگهی بهتر پاسخ به درمان (نسبت به سایر عوامل ذکر شده) دارند. با توجه به دخالت باکتریهای گرم منفی در ایجاد آبسه ریوی، جهت درمان رژیم پنی سیلین G به همراه مترونیدازول و کلیندامایسین توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 771

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  508
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

هدف از این مطالعه بررسی علل شایع کتواسیدوز دیابتی تحت شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موجود بود تا راهنمای موثری جهت پیشگیری از عوارض باشد. همچنین عوارض و مرگ و میر ناشی از کتواسیدوز دیابتی بمنظور توجه به اشکالات رایج درمانی مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه توصیفی، گذشته نگر و روش انتخاب بیماران نیز به صورت غیر تصادفی بود. 50 بیمار که به دلیل کتواسیدوز دیابتی طی سالهای 1372 لغایت 1377 در بیمارستان فیروزآبادی بستری بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری با روش Chi- Square (X2- test) صورت گرفت. در نتیجه این بررسی علل رایج کتواسیدوز دیابتی به ترتیب شیوع شامل عدم مصرف صحیح دارو 52%، عفونت 26%، علت نامعلوم 12% و عدم آگاهی از بیماری 10% بود. عوارض شایع بیماری عبارت بودند از هیپوکالمی 24%، هیپرکالمی 22%، مقاومت به انسولین 4%، عوارض قلبی 20%، خونریزی گوارشی 8%، هیپوگلیسمی 8%، نارسایی کلیوی 6%، انعقاد منتشر داخل عروقی 6% و سندرم اختلال تنفسی بزرگسالان 2%. سایر علل شیوع کمی داشتند. مرگ و میر بیماران 18% بود که با سن بالاتر (P=0.01) علت زمینه ای (در مورد سپتی سمی P=0.002 و پنومونی P=0.003) نوع و تعداد عوارض (عوارض قلبی، سندرم اختلال تنفسی بزرگسالان، انعقاد منتشر داخل عروقی و نارسایی کلیوی) ارتباط معنی داری داشت.نتیجه این که شایعترین علت بروز کتواسیدوز دیابتی نحوه نادرست مصرف دارو بود و در این گروه شایعترین علت، قطع مصرف انسولین بود. همچنین شایعترین عارضه کتواسیدوز دیابتی هیپوکالمی، هیپرکالمی و عوارض قلبی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 508

دانلود 255 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  816
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

جوش نخوردن شکستگی تیبیا یکی از عوارض مهم ارتوپدی است. در این تحقیق 20 بیمار که با استفاده از متد کونچر و ریم تحت درمان نخوردگی استخوان تیبیا قرار گرفته بودند، بررسی گردیدند. این شکستگیها به طور اولیه، با روشهای بسته (گچ گیری، گچ گیری و میخ) و جراحی (گذاشتن پیچ و پلاک، Dynamic Compression Plante "DCP"، کونچر و فیکساتور خارجی) تحت درمان قرار گرفته بودند که بعد از درمان اولیه هیچ گونه علائمی از جوش نخوردن مشاهده نشد. نهایتا بیماران تحت جراحی کونچرگذاری و ریم کردن قرار گرفتند. عمل جراحی در تمام موارد بر روی تخت شکستگی انجام شد. زانو در وضعیت 100-90 درجه قرار گرفت و برشی طولی از قطب تحتانی استخوان کشکک (پاتلا) به طرف توبرکول تیبیا – درست از وسط لیگامان پاتلا – ایجاد گردید. لیگامان فوق به طرف داخل (Medial) و خارج (Lateral) کشیده شد و بدینوسیله مدخل میله گذاری مشخص گردید.در تمامی موارد جهت بیماران استئوتومی و یا رزکسیون فبیولا (حداقل به طول 2 سانتی متر) انجام گرفت. هم چنین تمامی بیماران با استفاده از ستیغ ایلیاک (iliac crest) یا انتهای پروگزیمال تیبیا تحت پیوند (graft) استخوانی قرار گرفتند. کونچر مورد استفاده در تمامی بیماران کونچر استاندارد تیبیا بود. میانگین زمان مراجعه از ترومای اولیه تا جراحی جهت کونچر 10.1 ماه بود. مدت زمان لازم برای جوش خوردن (متوسط زمان بهبودی) 7.9 ماه بود. عوارض بعد از عمل فقط شامل 1 مورد (5%) شکستگی کونچر بود که بدون تعویض کونچر، گچ گیری انجام شد و در نهایت استخوان جوش خورد. عمل کونچر گذاری در این مطالعه موفقیتی در حدود 95% داشت و این رقم با میزان 96% در مطالعات آمریکا قابل مقایسه است. با توجه به این مطلب که مورد عارضه دار نیز در نهایت با موفقیت درمان شد و جوش خوردگی لازم حاصل گردید، می توان میزان موفقیت را حتی از این رقم بالاتر قلمداد نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 816

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  76
 • صفحه پایان: 

  83
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

عوارض ناشی از مواد کمیاب سمی بر ارگانهای حیاتی بدن که نتیجه زندگی مدرن می باشد، همیشه مدنظر محققین بوده است. سرب از جمله موادی است که اثرات آن بر سیستم اعصاب مرکزی، سیستم عروقی و همودینامیک بدن بیشتر جلب توجه نموده است. با توجه به این که سرب تغییراتی در نفوذپذیری مویرگها ایجاد می نماید، اثر سرب بر نفوذپذیری آندوتلیال آئورت، سطح چربی خون و نیز فشارخون مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت. بهمین منظور تعداد 22 خرگوش در دو گروه به مدت 40 روز مورد بررسی قرار گرفتند. آب آشامیدنی گروه اول حاوی ppm54.7 سرب (10 میلی گرم در دسی لیتر استات سرب) بود. گروه دوم آب آشامیدنی بدون سرب مصرف نمودند. سطح سرمی لیپیدها، سرب، کلسیم، آهن (Fe) و ظرفیت تام اتصال آهن (TIBC) قبل و پس از آزمایش اندازه گیری شد. نفوذپذیری آندوتلیال آئورت بوسیله مواد نشاندار و مطالعه پاتولوژی آن و همچنین اندازه گیری مستقیم فشارخون در پایان آزمایش انجام گرفت و نتایج ارزیابی شد. طی آزمایش، افزایش وزن فقط در گروه دوم معنی دار بود (قبل از آزمایش: 0.1±1.69 کیلوگرم بعد از آزمایش 0.066±1.856 کیلوگرم، P<0.05). مقایسه سطح سرمی سرب، کلسترول، تری گلیسیرید، کلسیم و نسبت Fe/TIBC در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت، لیکن نفوذپذیری آئورت در گروه استفاده کننده از آب آشامیدنی حاوی سرب کمتر بود (گروه اول: 0.93±13.24 میکروگرم ماده نشاندار در هر گرم بافت، گروه دوم: 1.32±16.20 میکروگرم ماده نشاندار در هر گرم بافت، P<0.05). اگر چه سرب نفوذپذیری مویرگهای مغزی را افزایش می دهد، اما به نظر می رسد که سرب از لحاظ اثر بر سلولهای آندوتلیال عروق بزرگ مثل آئورت، موجب کاهش نفوذپذیری شود و احتمالاً این تفاوت به ویژگیهای سد خونی مغز (BBB) در مقایسه با سایر عروق بر می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 156 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  84
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  223
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

پیشگیری از جداشدگی شبکیه (Retinal Detachment, RD) در چشمان افراد مستعد ضروری است. این مطالعه به منظور تعیین عوامل موثر بر درمان پیشگیرانه بر روی افراد مستعد RD که در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تحت لیزر درمانی پیشگیرانه بر روی افراد گرفتند و طی سالهای 1378 - 1370 تحت نظر بودند صورت پذیرفت. این تحقیق بر اساس اطلاعات موجود در پرونده بیمارانی که سابقه لیزر درمانی ضایعات شبکیه جهت جلوگیری از RD داشته اند انجام پذیرفت. علاوه بر معاینات کامل چشم پزشکی، خصوصیات چشمها از لحاظ سن، جنس، شکایت اولیه بیمار، سابقه RD در چشم طرف مقابل، سابقه عمل کاتاراکت، ضربه به چشم میزان عیب انکساری، بهترین دید هنگام مراجعه و نوع ضایعه چشم درمان شده از پرونده بیماران استخراج شد. همچنین بیماران با توجه به علت مراجعه به 6 گروه (سابقه RD چشم طرف مقابل،آفاکی، افت محسوس بینایی، همچنین مگس پران، جرقه و ضربه به چشم درمان شده) تقسیم شدند. نیز بر اساس میزان بینایی چشم به 3گروه دید کمتر از 10/1، دید 10/6 – 10/1 و دید 10/6 و بالاتر و همچنین بر اساس عیوب انکساری چشم بیمار به غیرمیوپ، میوپی کمتر از 75/5 دیوپتر و بیش از 6 دیوپتر تقسیم شدند. بیماران بر اساس نوع ضایعه لیزر شده به گروههایی با پارگی (Horse Shoe Tearing, HST) ، Hole، Latice، Dialysis تقسیم بندی شدند. امکانRD در هر گروه بررسی و با تست X2 مورد ارزیابی آماری قرار گرفت تا نقش موثر هر یک از خصوصیات فوق در بروزRD مشخص شود. 121 چشم از 114 بیمار از 13 تا 92 ماه (میانگین 23 ماه) پیگیری شدند. بیماران از 19 تا 74 سال (میانگین 50 سال) سن داشتند. از 121 چشم درمان شده 16 مورد(2/13%) علی رغم لیزر درمانی پیشگیرانه دچار RD شدند. در 41 چشم با سابقه RD در چشم طرف مقابل، 3 مورد (3/7%) RD مشاهده شد.از 29 چشم با افت بینایی بعلت خونریزی و تیره 6 مورد(7/20% )RD، از 20 چشم آفاک 3 مورد (15%) RD و از 7 چشم با سابقه ضربه به چشم یک مورد (2/14%) RD مشاهده شد. از نظر آماری (X2) ارتباط معنی داری بین علت مراجعه و امکان بروزRD پس از لیزر درمانی وجود داشت(002/0=p). 8 چشم (6/21%) از 37 چشم با بینایی کمتر از 10/1، 3 مورد (6/9%) از 31 چشم با بینایی 10/6 – 10/1 و در 2 مورد (6%) از 33 چشم با دید 10/6 به بالا، RD مشاهده شد که ارزش آماری نداشت. در 14چشم غیر میوپ مورد بررسی RD مشاهده نشد، در حالیکه از 35 چشم با میوپی کمتر از 75/5 دیوپتر، 4 مورد (4/11%) و از 52 چشم با میوپی بالاتر از 6 دیوپتر 9 مورد (3/17%) RD مشاهده شد که از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت. از 43 چشم با پارگی HST 7 مورد (2/16%)، از 27 چشم دچار Hole2 مورد (4/7%)، از 25 چشم دچار لاتیس 3 مورد (12%) و از 6 مورد مبتلا به دیالیز یک مورد (6/16%) RD پس از لیزر درمانی مشاهده شد که از نظر آماری ارتباط معنی داری نداشت. گرچه لیزر درمانی پیشگیرانه ضایعات شبکیه در چشمهای مستعد، امکان بروزRD را کاهش می دهد ولی  تاثیر آن صد در صد نیست.فتوپسی، افت محسوس بینایی، آفاکی سابقه ضربه به چشم، HST، میوپی بیش از 6 دیوپتر و نیز دید کمتر از 10/1 امکان RD را افزایش می دهند. تحقیقات تجربی برای کاهش بروز RD در این بیماران توصیه می شود.  

آمار یکساله:  

بازدید 223

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  92
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  377
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

مطالعات مختلف نشان داده اند که افزایش هموگلوبین جنینی (HbF) باعث کاهش علایم بیماران مبتلا به کم خونی سلول داسی شکل می گردد و هیدروکسی اوره (HU) باعث افزایش هموگلوبین جنینی می گردد. در مطالعه حاضر HU به میزان 25 -20 میلی گرم به ازا هر کیلو گرم وزن بدن در 40 بیمار مبتلا به کم خونی سلول داسی شکل با سن میانه 20 سال، بمدت 1 سال مورد استفاده قرار گرفت و تغییرات حاصل شده در مقادیر هموگلوبین، هموگلوبین جنینی، تعداد گلبولهای سفید، پلاکت، رتیکوسیت، تعداد حملات دردناک استخوانی و فواصل آنها مورد بررسی قرار گرفت. در 70% بیماران افزایش HbF به میزان بیش از 2 برابر مقادیر اولیه مشاهده گردید به این معنی که HbF از 4% در شروع به 8/10% در پایان مطالعه افزایش یافت (p<0.001) تعداد حملات دردناک قبل از درمان با HU بطور متوسط 7/5 بار در سال بود که پس از درمان با به سه بار کاهش یافت و فواصل حملات نیز به بیش از دو برابر رسید (p<0.001). افزایش مقدار Hb چشمگیر نبود ولی کاهش تعداد رتیکولوسیتها معادل 50% مقادیر اولیه بود. با مصرف HU بمقدار فوق عارضه مهمی بوجود نیامد، فقط در چهار بیمار تعداد گلبولهای سفید به 4000 در میکرولیتر تقلیل یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 377

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID