مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

هندیانی عبداله

نشریه: 

دانش انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (مسلسل 35)
 • صفحات: 

  9-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  5779
 • دانلود: 

  4097
چکیده: 

بررسی امینت، جایگاهی محوری در بررسی روابط بین الملل دارد. هنگام اندیشیدن به امنیت، معنای در امان بودن دولت از حمله، همراه با امکان جنگ، و پرسش هایی درباره تهدید، کاربرد عملی و مهار مدیریت نیروی نظامی بیش از هر چیزی به ذهن متبادر می شود؛ اما امنیت پیچیده تر از این موارد است. مشکل اصلی در بررسی امینت در دوران س از جمگ سرد این است که بر سر چیستی امنیت هیچ گونه توافقی وجود ندارد.تلاش برای درک نحوه تعریف امنیت دو علت دارد:اول اینکه، بررسی های امنیت، عناصری هنجاری وجود دارد که سبب می شود تحلیلگران و سیاستگذاران نتوانند از طریق بررسی داده های تجربی روی تعریف واحدی به توافق برسند. بنابراین، چگونگی دریافت و ادراک مفهوم امنیت، بستگی به انواع قیود و چند و چون هایی دارد که به آن بسته می شود. در این مقاله برآنیم تا از مفاهیم امنیتی به دو منظر ثابت و سنتی و معنای عینی آن پرداخته و سپس در خصوص مفهوم مبتنی بر محیط که در مسایلی از قبیل ماهیت محیط، شکل محیط و شرایط بنیادین و تنوع و روابط امنیتی، بررسی لازم را انجام دهیم و در پایان این امکان فراهم می شود که در بررسی تحولات مفهوم امنیت در محیط امنیتی و تفکیک حوزه های مفهوم شناسی نتیجه لازم حاصل شود.

آمار یکساله:  

بازدید 5779

دانلود 4097 استناد 1 مرجع 2
نویسندگان: 

عبدالرحمانی رضا

نشریه: 

دانش انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (مسلسل 35)
 • صفحات: 

  31-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1820
 • دانلود: 

  1237
چکیده: 

فرهنگ سازمانی از جمله مهم ترین عناصر هر سازمانی است که با اندیشه، احساس و عمل اعضا عجین شده و هر گفتار، پندار و رفتاری از آن رنگ می پذیرد و جهت می گیرد. به وضوح دو گونه از فرهنگ سازمانی (رسمی و غیررسمی) از یکدیگر قابل تمایز است. در حالی که فرهنگ سازمانی به معنای رسمی آن به قوانین، مقررات، آیین نامه های مکتوب رسمی اشاره دارد، فرهنگ سازمانی غیررسمی شامل اصول و باورها مشترک غیررسمی اعضاست، که در درون سازمان اخلاقی شده است. صرفه نظر از وجوه اشتراک و افتراق این دو فرهنگ، چنین به نظر می رسد آنچه که در نهایت به اعضا انرژی و حرارت لازم برای سازگاری با محیط بیرونی و یکپارچگی درونی را فراهم می سازد، فرهنگ سازمانی غیررسمی است. از این رو هدف اصلی مقاله، توضیح این بخش از فرهنگ سازمانی است. بنابراین مقاله بر خلاف پنداشته های قبلی که اساسا فرهنگ سازمانی به معنای رسمی آن را می پذیرفت و به بررسی تاثیرات آن می پرداخت، تاکید خود را به بررسی فرهنگ سازمانی پلیس به معنای غیررسمی آن گذارده و عناصر رسمی فرهنگ این سازمان را کمتر مورد توجه قرار داده است. اما بن مایه اصلی مقاله معرفی عناصر فرهنگ سازمانی غیررسمی پلیس با تاکید بر مدل های کلوکن، اشترتبک، شاین، ترومپنارس، هافستد، پارسونز، و تری یاندیس و مفاهیم بنیادی زبان، ماهیت روابط انسانی در سازمان، روابط سازمان با محیط، و ماهیت فعالیت ها انسانی است.به هر حال محتوی کلی مقاله شامل تعریفی از فرهنگ سازمانی و اهمیت آن، سپس انواع فرهنگ سازمانی، جایگاه و نسبت های میان هر یک از آن دو در سازمان است. با این حال بدنه اصلی مقاله به نمونه هایی از ویژگی ها و عناصر فرهنگ سازمانی غیررسمی پلیس، اختصاص یافته که به مدد آن نظریه پردازان و مفاهیم یاد شده شرح و بسط یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1820

دانلود 1237 استناد 0 مرجع 21
نویسندگان: 

باباییان علی

نشریه: 

دانش انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (مسلسل 35)
 • صفحات: 

  59-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1041
 • دانلود: 

  842
چکیده: 

نهادهای واسط، نقش تنظیم کننده رابطه و تعاملات بین مردم و حاکمیت را به طور متقابل ایفا می کنند. و به نوعی خواسته ها و انتظارات مردم را به حاکمیت منتقل می سازند و یک نوع ارتباط سازمان یافته و متشکل را بین این دو وجه پدید می آورند. به این معنا که نهادهای واسط، افزایش دهنده عمر نظام سیاسی و به وجود آورنده سطح بالایی از ثبات و امنیت می باشد.در این مقاله، ضمن ارایه مدل تعاملی از ساختار سیاسی دو وجهی (حاکمیت و مردم) به ساختار سه وجهی (حاکمیت، نهادهای واسط و مردم)، به کارکردهای نهادهای واسط در جوامع جدید که یکی از ابعاد مهم در امنیت اجتماعی می باشد، اشاره شده است و با معرفی شیوه مطلوب تولید امنیت اجتماعی و تمایز بین دو نوع نهاد سرکوب و واسط، به کلیت ساختار سیاسی جامعه به عنوان یک پیکرده پرداخته که با شکل گیری حاکمیت سیاسی از درون مردم و به نمایندگی از مردم، این نهادهای واسط هستند که می توانند برای مردم، جامعه و حاکمیت سیاسی تولید امنیت نمایند.همچنین تلاش شده است که از شرایط جدید و پیچیدگی های جهان امروز و جوامع، درک جدیدی صورت پذیرد که لزوم توجه به بازسازی ساختار سیاسی و استفاده از مصالح اجتماعی در این ساخت جدید، امر ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1041

دانلود 842 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

وفادار حسین

نشریه: 

دانش انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (مسلسل 35)
 • صفحات: 

  76-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  877
 • دانلود: 

  711
چکیده: 

در عصر حاضر محیط های کاری دستخوش تغییرات پی در پی و گسترده ای هستند. سازمان ها جهت سرعت عمل در فعالیت ها، اثربخش و انعطاف پذیری بیشتر مجددا طراحی می شوند. ورود رایانه، اینترنت و فناوری اطلاعات کارکرد سازمان ها از جمله پلیس را تغییر داده و در حال شکل دادن دوباره به موضوعات انگیزشی رفتار سازمانی، رهبری و طراحی کار هستند. این مطالعه با هدف بررسی رفتار سازمانی در پلیس الکترونیکی به چگونگی تاثیر رویکرد مورد نظر بر رفتار سازمانی و دگرگونی های حاصل می پردازد.مطالعه با روش مروری از نوع تشریحی و با مراجعه به کتب، مقالات و سایت های مرتبط انجام شد که از میان منابع حاصله 22 منبع مبنای کار قرار گرفت.تاثیرات فن آوری اطلاعات نوع جدید از پلیس تحت عنوان پلیس الکترونیکی با تغییراتی در عرصه های مخلتف سازمانی از قبیل تجهیزات، شیوه های جدید اجرای ماموریت و رویه های مدیریتی از جمله رفتار سازمانی را به وجود آورده است پلیسی که قادر است با استفاده از شالوده و زیرساخت های اطلاعاتی مناسب، حوزه ماموریتی خود را از راه دور نظارت نموده و ویژگی هایی مانند سرعت، دقت و تخصص را در پاسخ گویی به شهروندان کسب کند. تغییرات عرصه رفتار سازمانی در سه سطح فرد، گروه و سازمان تقسیم می گردد و در هر سطح مباحثی به شرح ذیل اهمیت مضاعف دارند.الف- سطح فرد: احساسات، انگیزش، اخلاق و خلوت تنهایی افراد‏؛ب- سطح گروه: ارتباطات، تصمیم گیری، رهبری و اعتمادسازی؛ج- سطح سازمان: ساختار و حیطه نظارت، طراحی شغل و تامین، حفظ و آموزش منابع انسانی.

آمار یکساله:  

بازدید 877

دانلود 711 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

طاهرخانی مرتضی

نشریه: 

دانش انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (مسلسل 35)
 • صفحات: 

  96-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1546
 • دانلود: 

  984
چکیده: 

تهیه و تدوین وظایف اخلاقی کارکنان، در سازمان های پلیسی به مانند سایر سازمان ها از سال ها پیش، از یک طرف با هدف تحقق بخشیدن به اهداف سازمانی و همچنین پاسخگو بودن به مسوولیت ها و تعهدات اخلاقی سازمان و از طرف دیگر با هدف پاسخ دادن به ابهامات و رفع دغدغه های اخلاقی کارکنان، تهیه و تدوین می شوند، ولی به علت انتقاداتی که به عدم کارایی این گونه اقدامات می شود، عده ای بر این اعتقادند که لازم است به منظور ترویج اخلاق در سازمان، در تهیه این گونه موارد تجدیدنظر صورت گیرد.این مقاله مروری از نوع تشریحی بوده که پس از مطالعه کتب، مقالات، نظرات و نشریات، تدوین معیارهای اخلاقی کارکنان را در دو قالب تجویزی و غیرتجویزی مشخص کرده و به بیان آن پرداخته است.پس از تدوین ارزش های سازمان، جهت اجرایی نمودن ارزش ها در رفتار کارکنان لازم است که ارزش های انجام کار یک پلیس ترکیب و در قالب یک وظیفه بیان شود و یا چارچوبی دقیق و شفاف برای راهنمایی کارکنان فراهم آورد. بدین منظور معیارهای اخلاقی کارکنان در دو قالب تجویزی و غیرتجویزی تهیه می شوند. عامل مهم در معیارسازی اخلاقی، اهمیت دادن به چگونگی تدوین معیارها و نقش سازمان در اجرایی نمودن آن هاست.

آمار یکساله:  

بازدید 1546

دانلود 984 استناد 1 مرجع 10
نشریه: 

دانش انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (مسلسل 35)
 • صفحات: 

  112-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3406
 • دانلود: 

  2206
چکیده: 

کمیته انقلاب اسلامی یکی از اولین نهادهای مهم انقلابی بود که به صورت خود جوش توسط توده های عظیم مردم در درون مساجد محله های کشور تشکیل شد که ماموریت اصلی آن مراقبت از امنیت شهر و روستاها و مبارزه با عناصر رژیم پیشین و ضد انقلاب بود. طی فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) این نهاد، از 23 بهمن 1357 تاسیس و تا پایان سال 1369 در صحنه امنیتی، سیاسی و اجتماعی کشور نقش فعالی داشت.ضرورت تشکیل این نهاد در آن برهه از زمان، فقدان آمادگی لازم از سوی نیروهای رسمی پلیس یعنی شهربانی و ژاندارمری، به دلیل وقوع انقلاب و اهمیت حفظ انقلاب اسلامی بود. اقشار مختلف تاثیر گذار در تشکیل و حیات این نهاد مردمی، عبارت بودند از: روحانیون متعهد، برخی از زندانیان سیاسی آزاد شده، استادان دانشگاه و دانشجویان، کارگران، کارمندان و همه افراد دلسوز انقلاب اسلامی.مهم ترین اقدامات این نهاد انقلابی و مردمی نیز عبارت اند از: کشف و دستگیری گروهک التقاطی فرقان، شناسایی و کشف کودتای نوژه در تیرماه 1359، مقابله با توطئه گروه های لیبرال، تشکیل کمیته کلانتری های تهران، ایجاد گشت خیابانی در سطح شهرها، اجرای طرح های حفاظت از انتخابات، حفاظت از شخصیت های انقلابی، شرکت در جبهه های نبرد حق علیه باطل؛ در ضمن فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در همه موارد تایید کننده این نهاد مردمی بوده است. متاسفانه علی رغم اهمیت این مساله، تا کنون مطالعات دقیقی از حیث معرفی آن به جامعه و بر شمردن نقش آن در امنیت داخلی کشور و کمک و مساعدت به نیروهای پلیس، صورت نگرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 3406

دانلود 2206 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

همتی رضا

نشریه: 

دانش انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (مسلسل 35)
 • صفحات: 

  131-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  4180
 • دانلود: 

  1424
چکیده: 

رویکرد «پلیس جامعه محور» در یکی دو دهه گذشته نه تنها به لحاظ تئوریک بلکه به لحاظ تجربی نیز رشد قابل توجهی داشته است و به جرات می توان گفت یکی از مهم ترین ملاک های اثربخشی و کارایی «پلیس جامعه محور» توانایی آن در کاهش احساس ناامنی شهروندان است. به لحاظ نظری با توجه به اتخاذ رویکرد پایین به بالا و شکل دهی و ارتقای سرمایه اجتماعی و از طریق شناسایی و پیشگیری از وقوع جرم و توجه به دیدگاه های شهروندان، «پلیس جامعه محور» می تواند به افزایش رضامندی، احساس امنیت و در نهایت کیفیت زندگی آن ها کمک کند. از لحاظ تجربی نیز شواهد حاکی از آن است که پیاده سازی برنامه های «پلیس جامعه محور» و آگاهی شهروندان شده است، با این حال به دلیل پیچیدگی موضوع «ترس از جرم» و «احساس ناامنی» بعضا نتایج متناقضی نیز حاصل گردیده است.در این مقاله پس از مقدمه ای کوتاه، به بررسی احساس امنیت و برخی نظریه های تبیین کننده آن، از جمله «پلیس جامعه محور» پرداخته می شود. بخش دوم مقاله نیز به «پلیس جامعه محور»، تعاریف، ابعاد و مولفه ای و نقشی که این رویکرد نسبتا جدید در افزایش ضریب امنیتی شهروندان می تواند داشته باشد، اختصاص دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 4180

دانلود 1424 استناد 6 مرجع 4
نویسندگان: 

مقیمی مهدی

نشریه: 

دانش انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (مسلسل 35)
 • صفحات: 

  148-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6826
 • دانلود: 

  1679
چکیده: 

کشف جرم از وظایف عمده و اصلی پلیس است. یکی از روش های متداول کشف جرم، صحنه سازی است.در این نوشتار، انجام عملیات دام گستری توسط پلیس، در سه بخش (پلیس، متهم و ارزش اثباتی ادله) مورد بررسی قرار گرفته است. در مواردی که جرم با روش دام گستری کشف می شود، جرم مورد نظر ماموران پلیس به وقوع پیوسته و مرتکب (مخاطب پلیس) دارای مسوولیت کیفری است. همچنین ماموران پلیسی که با تحرک و ترغیب خود باعث وقوع جرم مورد نظر شده اند، در مظان اتهام معاونت در جرم ارتکابی توسط مرتکب قرار می گیرند. بنا به دلایلی که شرح آن خواهد رفت، کشف جرم به روش دام گستری، علاوه بر مغایرت با نظم عمومی، مخالفت موازین اخلاقی بوده و دلایل تحصیل شده به این روش، فاقد اعتبار و صحت لازم برای اثبات بسیاری از جرایم است. از سویی به دلیل اهمیت فراوان حفظ امنیت کشور، ماهیت خاص برخی از جرایم نوین (سازمان یافتگی و فراملی بودن) و در راستای همگامی با رویکرد نوین حقوق کیفری در این راستا ضمن بررسی قوانین ایالات متحده آمریکا، فرانسه، انگلیس و ایتالیا، موضوع قانون گذار ایران نسبت به دام گستری و جایگاه آن در فقه جزایی اسلام نیز بیان شده است. در پایان با ذکر چند راهکار سعی شده که ماموران پلیس، حسب مورد به روش های دیگری برای کشف جرم سوق داده شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 6826

دانلود 1679 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

نوروزی نادر

نشریه: 

دانش انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (مسلسل 35)
 • صفحات: 

  168-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10376
 • دانلود: 

  4413
چکیده: 

تفهیم اتهام به متهم چیست و شرایط آن کدام است؟ چه ارتباطی با اصل برائت دارد؟ اصلی که اشعار می دارد در حقوق کیفری اصل بر این است که همه افراد بی گناه هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.تفهیم اتهام، تبیین و تشریح جرم ارتکابی و پیامدهای قانونی آن به متهم است به نحوی که از موقعیت قضایی و حقوقی تکالیف خود به طور کامل مطلع شود. در این زمینه دست اندرکاران قضایی و انتظامی در زمینه تفهیم اتهام، وظایفی دارند. همچجنین ضابطان دادگستری بدون تعیین تکلیف توسط احکام قضایی بیش از 24 ساعت نمی توانند متهم را در بازداشت نگه دارند.از سوی دیگر، متهمان نیز حقوقی دارند که از جمله آن، سکوت آن ها در مقابل سوالات است. داشتن وکیل نیز از حقوق متهمان است، ملاقات با دوستان و اقوام در هنگام بازداشت موقت و نیز نپوشیدن لباس زندانی و سایر مقررات مربوط به زندانیان از حقوق مسلم متهمان است.

آمار یکساله:  

بازدید 10376

دانلود 4413 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کاملی محمدجواد

نشریه: 

دانش انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (مسلسل 35)
 • صفحات: 

  180-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  9006
 • دانلود: 

  9622
چکیده: 

خانواده یک نظام اجتماعی است که رسما در همه جوامع پذیرفته شده و توسعه یافته است. در حقیقت مفهوم ساخت اجتماعی در انسان شناسی غالبا با مفهوم ساخت خانواده و خویشاوندی همراه است. نابسامانی سازمان خانوادگی یا گسیختگی آن را می توان به عنوان شکستن واحد خانوادگی یا گسیختگی ساخت نقش های اجتماعی به علت قصور یا ناتوانی یک یا چند عضو خانواده در اجرای نقش های خود تعریف کرد. طلاق یکی از انواع گسیختگی خانواده است که آمار آن در جامعه ایران طی سال های گذشته تا به امروز رو به فزونی گذارده و بالطبع آسیب هایی را نیز در جامعه به دنبال داشته است. پژوهش حاضر به کارفرمایی سازمان ملی جوانان، به بررسی این پدیده طی سالهای 1383-1375 در جامعه ایرانی در سنین (92-51) سالگی با هدف شناسایی عوامل موثر در بروز پدیده طلاق از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فردی و شخصیتی و عوارض ناشی از این پدیده در خانواده ها به منظور انجام برنامه ریزی های لازم در سطح کلان جامعه صورت گرفته است. در این نوشتار همچنین به چگونگی ارتباط موضوع در راستای وظایف پلیس پرداخته شده و در پایان با توجه به نتایج حاصله، راهکارهایی پیشنهاد شده است که در کاهش طلاق نقش موثری ایفا می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 9006

دانلود 9622 استناد 2 مرجع 1