مشخصات نشــریه

اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)

اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2538-3833

شاپا الکترونیک

: 2538-3841

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر نعمت فلیحی

سردبیر

: دکتر جمشید پژویان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 23902429 (021)

نمابر

:

تارگاه

: ecj.iau.ac.ir

پست الکترونیک

: ECo-Jour@yahoo.com

نشانی

: تهران، انتهای بلوار ارتش، خیابان شهید سوهانی، بالاتر از میدان سوهانک، مجتمع ولایت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ساختمان شماره 1، طبقه دوم

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

307,914

دانلود یکساله

159,640