مشخصات نشــریه

علم و مهندسی سرامیک

علم و مهندسی سرامیک

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علم و مهندسی سرامیک

صاحب امتیاز

: انجمن سرامیک ایران

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-2352

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر واهاک کاسپاری مارتوسیان

سردبیر

: دکتر جعفر جوادپور

مدیر داخلی

:

تلفن

: 77899399 - 021

نمابر

: 77899399 - 021

تارگاه

: ijcse.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالوژی، دفتر انجمن سرامیک

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

49,651

دانلود یکساله

29,995