مشخصات نشــریه

آموزه های فقه مدنی

آموزه های فقه مدنی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

آموزه های فقه مدنی

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم اسلامی رضوی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-936X

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سید محمدباقر فرزانه

سردبیر

: حجت الاسلام دکتر محمد امامی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32230772 (051)

نمابر

: 32230772 (051)

تارگاه

: cjd.razavi.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، مشهد مقدس، حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

186,323

دانلود یکساله

77,623