مشخصات نشــریه

کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایران

کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایران

صاحب امتیاز

: انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-2344

شاپا الکترونیک

: 2717-1639

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حسن مهربان اصفهانی

سردبیر

: حسن عسکریان ابیانه

مدیر داخلی

:

تلفن

: 81032326 (021)

نمابر

: 81032326 (021)

تارگاه

: www.ieijqp.ir

پست الکترونیک

: info@iranipa.com

نشانی

: تهران، خیابان کریم خان زند، نبش آبان شمالی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه سوم، اتاق 308، کدپستی: 1597366131

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

53,651

دانلود یکساله

31,835