مشخصات نشــریه

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

صاحب امتیاز

: دانشگاه معارف اسلامی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2252-0538

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ابراهیم کلانتری

سردبیر

: دکتر فاطمه جان احمدی

مدیر اجرایی

: دکتر فاطمه جان احمدی

تلفن

: 32939977 (025)

نمابر

: 32939977 (025)

تارگاه

: tarikh.maaref.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، قم،بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، بین کوچه چهارم و ششم، دانشگاه معارف اسلامی، معاون پژوهشی

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

72,869

دانلود یکساله

22,675