مشخصات نشــریه

مجلس و راهبرد

مجلس و راهبرد

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجلس و راهبرد

صاحب امتیاز

: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-1860

شاپا الکترونیک

: 2717-2759

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: کاظم جلالی

سردبیر

: حسن سبحانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 83357321 (021)

نمابر

: 83357329 (021)

تارگاه

: nashr.majles.ir

پست الکترونیک

: mrcmag@majlis.ir

نشانی

: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، بعد از چهارراه شاداب، پلاک 131

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

152,423

دانلود یکساله

74,485