مشخصات نشــریه

رویش روانشناسی

رویش روانشناسی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

رویش روانشناسی

صاحب امتیاز

: انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2383-353x

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر رضا پورحسین

سردبیر

: دکتر رضا پورحسین

مدیر اجرایی

: دکتر رضا پورحسین

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: frooyesh.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، خیابان استاد نجات الهی، خیابان لباف، کوچه نارنگ، پلاک 4، واحد 6، کدپستی: 1598777131

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

59,249

دانلود یکساله

188,731