مشخصات نشــریه

مطالعات تفسیری

مطالعات تفسیری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مطالعات تفسیری

صاحب امتیاز

: نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-7256

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: ابراهیم کلانتری

سردبیر

: سیدرضا مودب

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32110565 (025)

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، قم، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، بین کوچه 4 و 6، پلاک 72

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

198,122

دانلود یکساله

83,540