مشخصات نشــریه

نگاه ایرانی روابط خارجی (ایرفا)

نگاه ایرانی روابط خارجی (ایرفا)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

نگاه ایرانی روابط خارجی (ایرفا)

صاحب امتیاز

: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-8221

شاپا الکترونیک

: 2717-3542

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حسن روحانی

سردبیر

: سیدکاظم سجادپور

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22246494 (021)

نمابر

: 22801270 (021)

تارگاه

: www.isrjournals.ir

پست الکترونیک

: IRFA@ISRJOURNALS.IR

نشانی

: خیابان پاسداران، روبروی پارک نیاوران، پلاک 802، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، تهران، 3113-19547، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

855,757

دانلود یکساله

623,351