مشخصات نشــریه

پژوهش نامه اخلاق

پژوهش نامه اخلاق

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش نامه اخلاق

صاحب امتیاز

: نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها؛ دانشگاه معارف اسلامی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-7264

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: روح الله شاکر زواردهی

سردبیر

: احد فرامرز قراملکی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32110652 (025)

نمابر

: 32110652 (025)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: akhlagh@maaref.ac.ir

نشانی

: قم، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، بین کوچه 4 و 6، پلاک 72، دانشگاه معارف اسلامی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

60,952

دانلود یکساله

31,648