مشخصات نشــریه

پژوهش های روابط بین الملل

پژوهش های روابط بین الملل

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های روابط بین الملل

صاحب امتیاز

: انجمن ایرانی روابط بین الملل

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-8444

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

سردبیر

: ضیاء الدین صبوری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 81032220 (021)

نمابر

: 88914163 (021)

تارگاه

: www.iisa.ir

پست الکترونیک

: iranianiisa@gmail.com

نشانی

: تهران، کریمخان زند، نبش شهید هندی (آبان شمالی)، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه، طبقه دوم، اتاق 212

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

119,175

دانلود یکساله

72,557