مشخصات نشــریه

طب سنتی اسلام و ایران

طب سنتی اسلام و ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

طب سنتی اسلام و ایران

صاحب امتیاز

: فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-8574

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید علیرضا مرندی

سردبیر

: دکتر علی اکبر ولایتی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88645513-16 (021) (داخلی 269)

نمابر

: 88645499 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: JIITM89@GMAIL.COM

نشانی

: تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو، ورودی کتابخانه ملی، مجموعه فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران، ساختمان فرهنگستان علوم پزشکی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

446,018

دانلود یکساله

342,287