مشخصات نشــریه

محیط زیست جانوری

محیط زیست جانوری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

محیط زیست جانوری

صاحب امتیاز

: شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2717-1388

شاپا الکترونیک

: 2717-1396

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیامک یوسفی سیاهکلرودی

سردبیر

: غلامحسین ریاضی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66431125-66431445 (021)

نمابر

: 66901640 (021)

تارگاه

: aejournal.ir

پست الکترونیک

: SHIL.bio.jour@gmail.COM

نشانی

: تهران، خیابان جمالزاده شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، نبش خیابان جلال زاده، ساختمان 417، واحد 2، کدپستی: 1418614561

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

938,720

دانلود یکساله

626,988