مشخصات نشــریه

محیط زیست جانوری

محیط زیست جانوری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

محیط زیست جانوری

صاحب امتیاز

: شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2717-1388

شاپا الکترونیک

: 2717-1396

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیامک یوسفی سیاهکلرودی

سردبیر

: غلامحسین ریاضی

مدیر اجرایی

: غلامحسین ریاضی

تلفن

: 66431125-66431445 (021)

نمابر

: 66431125-66431445 (021)

تارگاه

: www.aejournal.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان جمالزاده شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، نبش خیابان جلال زاده، ساختمان 417، واحد 2، کدپستی: 1418614561

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

701,158

دانلود یکساله

340,497

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID