مشخصات نشــریه

مطالعات مدیریت بهبود و تحول

مطالعات مدیریت بهبود و تحول

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات مدیریت بهبود و تحول

صاحب امتیاز

: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-8037

شاپا الکترونیک

: 2476-5988

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر لعیا الفت

سردبیر

: دکتر زهره دهدشتی شاهرخ

مدیر داخلی

:

تلفن

: 48392810 (021)

نمابر

: 88879042 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: msq@atu.ac.ir

نشانی

: بزرگراه همت غرب، دهکده المپیک، میدان ورزش، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت وحسابداری

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

70,343

دانلود یکساله

51,196