مشخصات نشــریه

دانشور پزشکی

دانشور پزشکی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

دانشور پزشکی

صاحب امتیاز

: دانشگاه شاهد

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2716-9723

شاپا الکترونیک

: 2716-9731

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر احمد علی نوربالا

سردبیر

: دکتر مهرداد روغنی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66419568 (021)

نمابر

: 66468993 (021)

تارگاه

: daneshvarmed.shahed.ac.ir

پست الکترونیک

: daneshvarmed@shahed.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان کارگر شمالی بین خیابان نصرت و فرصت، ساختمان مراکز تحقیقاتی، دانشگاه شاهد، طبقه سوم، پلاک 1471

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

786,077

دانلود یکساله

327,088