مشخصات نشــریه

باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)

باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی (ابن سینا)

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-5482

شاپا الکترونیک

: 2251-676X

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدمهدی آخوندی

سردبیر

: دکتر محمدرضا صادقی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22403100 (021)

نمابر

: 22404145 (021)

تارگاه

: www.jri.ir/fa

پست الکترونیک

: journal@avicenna.ac.ir

نشانی

: تهران، بزرگراه چمران، خیابان ولنجک، خیابان 18، انتهای بن بست شبو، پلاک 2 و 3، پژوهشگاه فن آوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

8,856,313

دانلود یکساله

3,739,290