مشخصات نشــریه

روابط خارجی

روابط خارجی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

روابط خارجی

صاحب امتیاز

: پژوهشکده تحقیقات راهبردی، مجمع تشخیص مصلحت نظام

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-5419

شاپا الکترونیک

: 2588-6541

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محسن رضایی میرقائد

سردبیر

: محمدعلی شیرخانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66971391 (021)

نمابر

: 66496204 (021)

تارگاه

: frqjournal.csr.ir

پست الکترونیک

: fr@isrjournals.ir

نشانی

: ایران، تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان آیت الله طالقانی، نرسیده به پل حافظ، پلاک 376

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

113,427

دانلود یکساله

63,421