مشخصات نشــریه

دراسات الادب المعاصر (التراث الادبی)

دراسات الادب المعاصر (التراث الادبی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

دراسات الادب المعاصر (التراث الادبی)

صاحب امتیاز

: جامعه آزاد الاسلامیه فی جیرفت

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2538-5941

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: الدکتور نادر نظام طهرانی

سردبیر

: الدکتور مهدی ممتحن

مدیر داخلی

:

تلفن

: 09121876893, 09126673036

نمابر

:

تارگاه

: cls.iranjournals.ir

پست الکترونیک

: info@clq.ir

نشانی

: جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر نشریه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

21,868

دانلود یکساله

31,696