مشخصات نشــریه

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

صاحب امتیاز

: دانشگاه علامه طباطبایی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-492x

شاپا الکترونیک

: 2476-6429

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عزت الله سام آرام

سردبیر

: دکتر جعفر هزارجریبی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22266617 (021)

نمابر

: 22227075 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان شهید داوود گل نبی (کتابی)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، کد پستی: 15113-15449

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

58,787

دانلود یکساله

35,943