مشخصات نشــریه

جغرافیا

جغرافیا

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

جغرافیا

صاحب امتیاز

: انجمن جغرافیای ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2717-2996

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسن کامران

سردبیر

: دکتر عباس سعیدی

مدیر اجرایی

: دکتر عباس سعیدی

تلفن

: 66913946 (021)

نمابر

: 66913946 (021)

تارگاه

: mag.iga.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی، چهارراه شباهنگ، خیابان طوس شرقی، پلاک 83، طبقه 4

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

398,994

دانلود یکساله

164,405