مشخصات نشــریه

پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

صاحب امتیاز

: جهاد دانشگاهی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 3327-2383

شاپا الکترونیک

: 2538-340x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حمید صابر فرزام

سردبیر

: ابوالفضل خوش منش

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66485663 (021)

نمابر

: 66485657 (021)

تارگاه

: jiqs.ir

پست الکترونیک

: quranjournal@gmail.com

نشانی

: خیابان انقلاب اسلامی، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، پلاک 85، سازمان فعالیتهای قرآنی دانشجویان کشور، تهران، کدپستی: 1417844391، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

117,580

دانلود یکساله

23,457