مشخصات نشــریه

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مدیریت فناوری اطلاعات

صاحب امتیاز

: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-5893

شاپا الکترونیک

: 2423-5059

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: طاهر روشندل اربطانی

سردبیر

: بابک سهرابی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88006355 61117637 (021)

نمابر

: 88006355 (021)

تارگاه

: jitm.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: jitm@ut.ac.ir

نشانی

: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان جلال آل آحمد، ضلع جنوبی پل گیشا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان الغدیر، طبقه همکف، کد پستی: 1411713114

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

1,150,452

دانلود یکساله

887,836